OKTOBER 2015
In deze Bijblijver
 
Overeenkomsten tot deelname aan de NSE 2016 zijn verstuurd
Afgelopen vrijdag (9 okt.) zijn de overeenkomsten tot deelname aan de NSE 2016 en de overeenkomsten tot levering van een sleutelbestand bij de NSE 2016 verstuurd aan de Colleges van Bestuur en Directies. De contactpersonen zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld.
 
Vragenlijst NSE 2016 definitief
De vragenlijst voor de NSE 2016 is definitief vastgesteld. Er is besloten om de vragenlijst dit jaar niet te wijzigen. Er wordt een externe werkgroep ingesteld die alle opmerkingen voor de vragenlijst bekijkt en een voorstel doet voor de NSE 2017.
 
Verslag NSE Startbijeenkomst
Het verslag en de presentatie van de NSE Startbijeenkomst van dinsdag 29 september staan online. Er waren ruim 25 instellingen aanwezig bij de bijeenkomst waarin de planning voor komend jaar besproken werd.
 
Online informatie voor deelnemende instellingen up-to-date
De online informatie voor deelnemende instellingen op 
www.studiekeuzeinformatie.nl is weer up-to-date. We hebben er dit jaar voor gekozen om de planning centraal te stellen. Vervolgens klik je eenvoudig door naar de informatie over de specifieke onderdelen. Neem een kijkje!
 
WhatsApp-groep voor contactpersonen
Afgelopen jaar hebben we in geval van storingen gebruikt gemaakt van een RSS-feed voor contactpersonen. Dit jaar willen we de RSS-feed niet meer gebruiken, maar werken met een WhatsApp-groep om instellingen snel op de hoogte te kunnen stellen. Wil je hiervan gebruik maken, mail dan je mobiele nummer aan info@nse.nl, zodat we je in de groep kunnen opnemen.
 
Oproep: Contactpersonen Communicatie NSE
Om instellingen op de hoogte te houden van de communicatie-activiteiten rond de NSE, willen we graag ook contact hebben met de communicatiemedewerkers van de deelnemende instellingen. Wij ontvangen hiervoor graag de namen en e-mailadressen van deze medewerkers via info@nse.nl
 
Vacature voor data-analist bij Studiekeuze123
Studiekeuze123 is op zoek naar een data-analist met onderzoekende inslag. Ken je iemand in je omgeving die hiervoor geknipt is, laat hem of haar dan vóór maandag 26 oktober 2015 reageren door een mail te sturen aan vacature@studiekeuze123.nl. Ook wanneer je zelf op zoek bent naar een nieuwe uitdaging zien we graag je reactie tegemoet!
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.