Eigentijds EcoZeN Netwerk
Nieuwsbrief februari 2020 - ECOlonie en Eigentijds Festival
Beste belangstellende,
 
Graag delen we een diversiteit aan onderwerpen die er spelen in onze veelzijdige woon- en werkgemeenschap, tegenwoordig ook wel ecodorp genoemd. Ons dertigjarig jubileumjaar is achter de rug. We hebben de balans opgemaakt: we zijn goed op weg maar we realiseren ons tegelijkertijd dat er nog veel te doen is. Daarom gaat onze aandacht nadrukkelijk uit naar de toekomst, waarin we onszelf een belangrijke rol toedichten als min of meer volwassen concept met bestaansrecht. We zijn ons er heel goed van bewust dat we een unieke rol te vervullen hebben in een veranderende samenleving die, gelet op de grote milieuproblematiek, initiatieven als de onze dringend nodig heeft. Hoe onze rol in dat proces er uit zou kunnen zien bespreken we onder de titel Toekomst.
 
In deze nieuwsbrief komt verder aan de orde:
 • Eigentijds Festival en het Kinderfestival komende zomer,
 • Een belangrijke oproep voor een kok in de zomermaanden,
 • Wat zou jij het liefst doen op Ecolonie?
 • Een verslag van de winterperiode,
 • Oikos, onze webwinkel,
 • en ter afsluiting de EcoZeN bewustzijnscirkel.
Veel leesplezier!
 
Met vriendelijke groet,
Bewoners en participanten

Toekomst

Nog niet eerder hebben zoveel mensen (bijna dertig) een commitment voor langere tijd met deze plek gemaakt. Dat wijst op een groeiend bewustzijn bij mensen (je zou het een niet leeftijdsgebonden generatie kunnen noemen) die de informatie over wat er zich in de wereld afspeelt, dieper tot zich door laat dringen.
 
Als geen ander weten we dat de mens tijd nodig heeft om zich een ander paradigma eigen te maken en om in zijn leven de bakens te verzetten. Het gevolg daarvan is o.a. dat men in toenemende mate Ecolonie ontdekt als een oefenplek om deze gewoontes los te laten, om zich toekomstgerichte gewoontes (denkwijzen, vaardigheden) eigen te maken. Daardoor kan ook Ecolonie zich verder ontwikkelen en snijdt het mes aan twee kanten. 
 
Hierdoor wordt het mogelijk om langzamerhand actief een rol te spelen in het overdragen van onze ervaringen en kennis aan diegenen die elders soortgelijke initiatieven willen beginnen. Vaak horen wij hier verhalen van mensen die actief zijn (geweest) in praatgroepen die zich oriënteren op de vraag hoe een nieuwe samenlevingsvorm te beginnen. Velen van hen haken vervolgens teleurgesteld af. Of ze weten niet hoe een en ander vorm te geven. Vanuit onze ervaring en kennis willen we hen graag helpen om inzicht te krijgen in hoe de wetten van creatie werken waar het gaat om deze nieuwe samenlevingsvormen. Wij hebben daarbij soortgelijke concepten voor ogen als de onze, omdat we vinden dat deze veelzijdige ecologische samenlevingsvormen het platteland van Europa zouden moeten gaan bevolken. Ons concept wordt vaak vergeleken met de kibboetsen uit het vroegere Israël/Palestina die de woestijnen daar leefbaar maakten. Vergelijkbaar daarmee is misschien wel de situatie op het platteland van Europa dat steeds verder ontvolkt. Niet voor niets hield architect Remco Koolhaas in het tv programma Buitenhof van 16 februari jl. een krachtig pleidooi om het platteland weer te omarmen, c.q. aandacht te geven. Het gezegde ‘laat duizend bloemen bloeien’, is in deze helemaal van toepassing.
 
Het gaat ons er overigens niet om zeer kleinschalige initiatieven te ondersteunen. Het streven is groepen van redelijke grootte vorm te geven, waar samengewerkt dient te worden, en een kleinschalige duurzame economie ontwikkeld wordt, zoals ook in de Middeleeuwen de kloosters het platteland ontwikkelden. De huidige mens die steeds meer op zichzelf is komen te staan, zal dat samenwerken en –wonen weer moeten leren. Dat vraagt tijd en geduld, maar als de noodzaak wordt onderkend zal dat zeker lukken.
 
Volgens ons is dit een van de grote uitdagingen voor de komende dertig jaar, speciaal voor diegenen die vanuit een visie op het leven kiezen voor avontuur, scheppingskracht en verantwoordelijkheidsbesef. Degenen die veel geld hebben en daar toch geen rente voor ontvangen, en geen mogelijkheden hebben om fysieke arbeid te verrichten, kunnen misschien hun bijdrage leveren in de aankoop van grond en gebouwen en dit beschouwen als een diepte investering! Op die wijze heeft ook Ecolonie haar weg gevonden. Mogelijk dat de EU in het kader van haar Green Deal dit netwerk financieel wil ondersteunen, om zoals ze zelf schrijven er voor te zorgen dat Europa het eerste klimaatneutrale continent wordt. Misschien zijn er mensen in ons netwerk die in samenwerking met ons de kennis en kunde hebben om hiervoor een plan te schrijven.
 
Ons aanbod om te helpen en onze kennis en ervaring over te dragen kan vorm krijgen in een (of meer) intensieve introductieweek op Ecolonie, waarin we diverse aspecten met betrekking tot de vormgeving van een gemeenschap – wij noemen het de EcoZeN leefwijze - bespreken. Dat proces kent veel wetmatigheden die, als je zonder ervaring maar met veel enthousiasme wilt beginnen, vaak niet gekend worden. Het bespaart je veel tijd, geld, onnodige fouten en frustraties als je al vanaf het begin daar rekening mee kunt houden. In volgende nieuwsbrieven brengen we je op de hoogte van het programma van zo’n week en de data.
 
Als je belangstelling hebt om als groep of individu zo’n week mee te maken stuur dan een mailtje naar henkjan@ecolonie.eu
 
Op het eind van deze nieuwsbrief plaatsen we de EcoZeN bewustzijnscirkel waarin alle belangrijke elementen benoemd worden die een rol spelen in onze gemeenschap. Deze thema’s weerspiegelen in hun praktische samenhang dat bijzondere gevoel van eenheid waar wij als mensen, in die stille momenten van bezinning, zo vaak naar verlangen.

Kom... en vier samen het leven

op het 26ste Eigentijds Festival 2020 van 4 t/m 11 juli 2020
 
Laten we wel wezen, er gebeurt veel in de wereld om ons heen. Meer dan ooit is het nodig dat we ons als individu kunnen verbinden met gelijkgezinde medemensen. Om er samen voor te zorgen dat we ons niet van de wijs laten brengen. Dat we inspirerende geestelijke voeding tot ons nemen die ons sterker maakt, die aanzet tot verandering. Die ons creatieve vermogen om hoop te putten uit het kleine dat ons omringt en ons tot mens maakt, stimuleert als een voeding voor onze ziel. Juist die voeding brengt ons dichter bij ons verlangen om een zingevend en scheppend wezen te zijn.
 
Waar vind je zulke inspirerende ontmoetingsplaatsen?
 
Het Eigentijds Festival is er al zesentwintig jaar een voorbeeld van. Een hele week loskomen van de bestaande patronen, deelnemen aan de 150 workshops en lezingen voor een meer dan betaalbare prijs. En helemaal vrij om je eigen programma samen te stellen dat past bij jouw interesse en ontwikkeling. Heeft het laatste festival in Vierhouten je geraakt en geïnspireerd? Profiteer dan nu van een hele week inspiratie en verdieping.
 
Het festival en Ecolonie blijken een perfecte combinatie te zijn. Het thema duurzaamheid krijgt de volle aandacht, naast de thema’s persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Ook nu weer zijn we er in geslaagd om kwalitatief zeer goede docenten / workshopleiders aan te trekken, zodat we kunnen zeggen dat het ook op dit festival om kwaliteit en verdieping zal gaan in een ontspannen sfeer met muziek en dans.
 
De website www.eigentijdsfestival.nl biedt je een overzicht van alle workshops, lezingen en andere activiteiten. De festivalweek hebben we richting zomervakantie opgeschoven zodat er meer mensen aan kunnen deelnemen.
 
Vierhouten
 
Eerder lieten we weten te willen onderzoeken of we het festival het ene jaar op Ecolonie en het andere jaar in Vierhouten zouden kunnen organiseren. Tot onze spijt bleek in het gesprek met de Paasheuvelgroep dat zij opnieuw een derde deel van hun terrein een andere functie gaan geven (men gaat er bouwen), waardoor een festival zoals wij dat voor ogen hebben niet meer mogelijk is. Was- en toiletgelegenheden worden eveneens afgebroken. Voorbij die teleurstelling, die waarschijnlijk velen met ons zullen voelen, hopen we het Eigentijds Festival op de prachtige terreinen van Ecolonie samen met jou verder inhoud te kunnen geven. Iedereen die hier nog nooit is geweest nodigen we van harte uit om dit zelf te komen ervaren!
 
Twee oproepen in het kader van het festival
 
Om een brede bekendheid te geven aan het Eigentijds Festival hebben wij een flyer op A5 formaat laten drukken. Wij willen graag jouw hulp inroepen bij de verspreiding van deze flyer. We vragen je om de flyer neer te leggen op passende plekken zoals in natuurwinkels, op yogascholen, in new age winkels, biologische markten, bij diverse ‘alternatieve’ evenementen en - centra, bibliotheken etc. 
 
Via deze link kun je ons laten weten hoeveel flyers je wilt verspreiden en naar welk adres we ze mogen sturen. De flyers worden in maart verzonden.
 
Onze tweede oproep is gericht op diegenen die mee willen werken als vrijwilliger tijdens en/ of voor en na het festival (bij op- en afbouw). Het ervaren van de sfeer van samen een klus klaren, co-creator zijn van dit unieke evenement is niet uit te leggen. En bovendien is het erg gezellig! Buiten je diensten als vrijwilliger kun je (gratis) deelnemen aan de verschillende workshops, lezingen en andere activiteiten. En natuurlijk kun je genieten van de festivalsfeer op het terras van de Orangerie. Informatie over de mogelijkheden vind je hier.

Kinderfestival

De inschrijving voor het Kinderfestival, 16 t/m 20 augustus, is geopend. We zijn ons er van bewust dat gezinnen die in de vakantieregio Noord wonen, dit jaar door een veranderd schema van de vakantieperioden wellicht niet kunnen deelnemen. Mogelijk dat in overleg met de school een oplossing gevonden kan worden, bijvoorbeeld om hiervoor vrijstelling te krijgen. Ons Kinderfestival vervult immers een belangrijke educatieve functie. Juist in tijden met een groot gebrek aan onderwijzers en scholen die, zeker in de grote steden, vaak niet meer vijf dagen onderwijs kunnen aanbieden, kan ons kinderfestival een positieve bijdrage leveren.
 
Lees meer over het kinderfestival op www.eigentijdskinderfestival.nl, waar je je ook kunt inschrijven.


De voorjaarsvakantie activiteiten op Ecolonie

Voor de eerstvolgende vakantieperiode na carnaval, ‘de april/meivakantie’, bieden wij diverse activiteiten aan. Het voorjaar is een heerlijke tijd om er op uit te gaan en onder andere te genieten van de prachtige natuur rondom Ecolonie. Daarnaast kun je actief zijn in ons atelier of meedoen aan workshops of cursussen. Lees meer
 
Voorbeelden van ons cursusaanbod:
 • van 18 tot 24 april een yogawandelvakantie (volgeboekt) 

 • van 26 april tot 2 mei een wandel-schilderweek 

 • van 2 tot 9 mei een boeiende kruiden/natuur/yogaweek met Mevrouw Onkruid 


De week van Mevrouw Onrkruid is onze eerste cursus in het kader van de 'Weet wat je eet' themaweken, een cursusreeks die meer aandacht besteedt aan voeding. We worden steeds nieuwsgieriger naar gezonde manieren om onszelf te voeden, te verzorgen of zelfs te helpen genezen. Deze themaweken leren je hier alles over.
 
Houd deze pagina op onze website goed in de gaten, de komende tijd komen er meer cursussen en workshops bij!
 


Later in mei hebben we een Yoga & Heartfullnes week; in juni is er een cursus Beeldhouwen. Alle activiteiten op een rij vind je in onze agenda.
 

Voor de zomer zijn we nog volop aan het plannen voor zowel verdiepende cursussen als kortdurende workshops. Houd onze agenda de komende tijd in de gaten wanneer je verrast wil worden met nieuwe workshops of cursussen (zie ook ons item hieronder: Wat zou jij het liefst doen op Ecolonie?)
 
Gezocht: kok (m/v)
 

Omdat onze vaste zomerkok na zeventien jaar (!) trouwe dienst ermee stopt, zijn we op zoek naar een nieuwe kok. Het gaat om twee periodes: tijdens het Eigentijds Festival van 4 tot en met 11 juli en voor de periode daarna, 12 juli tot en met 20 juli. 
We zoeken een persoon met aantoonbare ervaring in de vegetarische keuken die gewend is om te koken voor grote groepen en om te werken met vrijwilligers.
Voor de Festivalweek moet je kunnen koken tot 250 personen en voor de periode na 12 juli is een ervaring tot 120 personen vereist. We werken met een zeer redelijke vergoeding. Wil je hierover meer weten? Stuur een email aan Johan Hoeijmakers: johan@ecolonie.eu

Wat zou jij het liefst doen op ECOlonie?

Degenen die ons kennen, weten dat wij met name in de zomermaanden een diversiteit aan activiteiten aanbieden. Wil je kennisnemen van de activiteiten zoals ze tot nu gepland zijn voor de komende zomermaanden, klik hier. De keuze voor deze activiteiten (workshops en cursussen) maken wij altijd zelf. Voor het komende seizoen willen we jou, als oude of nieuwe gast, daarbij betrekken. Graag horen wij van jou wat jij het liefst zou willen doen op ECOlonie. Misschien heb je suggesties of tips voor onderwerpen en activiteiten die we kunnen toevoegen aan ons programma. Zelf willen we met name meer activiteiten aanbieden die de wereld een stapje verder brengen, die verdiepend en vernieuwend zijn. Misschien ken jij, of ben jij zelf, een workshop/cursusleider die aan dit profiel voldoet. Wil je zelf graag een verbinding met ons en onze visie maken, waarin de EcoZeN- leefwijze centraal staat? We staan open voor je suggesties. Je kunt ons bereiken via het e-mailadres info@ecolonie.eu
 
De winterperiode op Ecolonie – van november tot en met februari
 
Op Ecolonie heeft ieder seizoen zo haar eigen kenmerken. Die beïnvloeden op hun beurt weer de bezigheden van onze bewoners en participanten. Zo staan de maanden van november tot en met februari onder andere in het teken van veel onderhouds- en terreinwerkzaamheden. De maand februari is het een drukte van belang op de boerderij wanneer de geiten hun jongen werpen, kort gezegd de aflammermaand. Hieronder een korte beschrijving van al deze werkzaamheden.
 
 
Renovatiewerkzaamheden
 • Het atelier is helemaal uitgeruimd zodat het plafond, de kozijnen en de muren van een nieuwe laag verf konden worden voorzien. Het ziet er nu weer als nieuw uit.
 • Op Forge Neuve 3 is begonnen met het uitbreken van muren en een houten vloer, zodat daar nieuwe kozijnen en een betonnen vloer gestort kon worden. We maken daar een nieuw appartement voor toekomstige bewoners.
 • Op de boerderij is de uitbouw van de kaasmakerij zo goed als klaar. Er moet nog een afwerklaag op de vloer en dan kan deze ruimte in gebruik worden genomen. De ruimte is hard nodig want de toevoer en de verwerking van de melk neemt toe.
 • Vloeren van de informatieruimte, de zitkamer en de bibliotheek zijn opnieuw gelakt.
 • Meubels van de Orangerie en buitenmeubilair zijn eveneens geschuurd en opnieuw gelakt.
 • Op de boerderij is er veel energie gestopt in het maken van nieuwe, houten ruiven zodat er zo weinig mogelijk kuil gemorst wordt door de geiten.
 • De kapel heeft veel aandacht gekregen. Het plafond is betimmerd en geverfd evenals de achterwand. Nu gaan we de punten op de i zetten. Glas in de ramen en het maken van een wandbetimmering. Doel is de kapel eind mei klaar te hebben.
 • Ook de Oikosruimtes op Forge Neuve zijn eindelijk helemaal onder handen genomen. Muren en deuren zijn geschuurd en geverfd en het heeft een sfeervolle uitstraling gekregen.
 • De fruitbomen en struiken zijn de afgelopen weken gesnoeid. Leermeesters van buiten zoals Albert en Wieger hebben een nieuwe generatie ingewijd in het vak van snoeien en bemesten. Tientallen nieuwe frambozenstruiken zijn gepland.
 • Op het terrein voor de boerderij zijn we begonnen met de aanleg van een nieuw uitgebreid zuiveringssysteerm met septictanks en een rietfilter.
 • Tenslotte nog te melden dat het gebouw waarin onze keuken, het atelier en veel gastenkamers zijn gesitueerd, helemaal op norm is gebracht tbv de brandveiligheidseisen. Dat was een enorme klus. Een nieuwe trap is aan de achterzijde geplaatst; nieuwe deuren en wanden zijn geplaatst en overal zijn draden getrokken ten behoeve van het brandalarm.
 
Het aflammeren
 
Een korte impressie van een tijdelijke participant die meehelpt op de boerderij, wanneer het daar een drukte van belang is.
 
‘Meeeeeh! Meeeeh!’ Het inmiddels herkenbare, doordringende gemekker alarmeert de melkers die op dit moment hun dienst draaien op de geitenboerderij. Het is weer zover, ergens in de stal staat een geit op punt een of meer lammeren te werpen. Ze is de derde van vanochtend. Haar gemekker klinkt net wat anders dan het ‘normale’ mekkergeluid, de frequentie ligt hoger. Na twee weken aflammeren met reeds zo’n vijftig worpen achter de rug, is de nieuwigheid van deze situatie er nu wel af. Geroutineerd vervolgen de melkers en de boer hun bezigheden en bekijken intussen hoe een en ander verloopt. Is het nodig een hekje te plaatsen rondom de aanstaande moeder? Vallen de andere geiten haar lastig of laten ze haar met rust? Ligt het geitje gunstig, is er hulp vereist? Is er nog tijd genoeg om de geit naar een aflammerhok te brengen of laten we haar bevallen in de stal? De geitenboer kiest voor het laatste. Een emmer lauw water wordt gehaald; net bevallen geiten hebben vaak dorst. Bij terugkeer ligt het eerste lammetje al in het stro. Dat ging kennelijk soepel. Verwoed likt de moeder het vlies van het nog kwetsbare lijfje. Het lam hapt naar adem. De eerste teug zuurstof wordt genomen. Welkom!
 
Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk waarom het nodig is dat koeien, schapen en geiten hun jongen krijgen. Wat de geiten betreft: zonder lammetjes, geen melk. Ieder jaar moeten de geiten bevallen van lammetjes om melk aan te kunnen maken. Een gedeelte van de lammetjes houden we zelf, om ons koppel te vernieuwen en iets uit te breiden. Deze lammetjes groeien op in de stal, bij hun moeders. Wij zijn een van de weinige geitenhouderijen die het op deze wijze doen. De bokjes en een groot gedeelte van de lammetjes echter, kunnen we niet zelf houden. Na korte tijd worden ze bij de moeders weggehaald en krijgen vervolgens de biest en melk door ons aangeboden. Dat gaat met een fles of via een speciale, met spenen uitgeruste melkemmer. De lammetjes brengen we, zodra ze groot en zelfstandig genoeg zijn, naar een opfokboerderij. Daar blijven ze nog enkele maanden voordat ze naar de slager gaan. We hopen de komende jaren een begin te maken met duurmelken. Dat betekent dat de geit niet meer bij de bok komt en dus niet drachtig wordt en gewoon permanent melk blijft geven. Met als gevolg dat er dus geen lammeren meer geboren worden met uitzondering van die aantallen die nodig zijn voor de vernieuwing en uitbreiding van het koppel (koppel is de naam voor een groep geiten).


Vind je balans

Vind je balans De winter neemt voorzichtig afscheid, het voorjaar doet net zo voorzichtig haar intrede. Tijdens deze periode kun je wel een steuntje gebruiken in het vinden en behouden van jouw balans of van dat van een dierbare. Onze OIKOS producten kunnen daarbij helpen. Zij werken in het algemeen versterkend en harmoniserend. Ze ondersteunen jouw wens om vanuit rust weer ontspannen en energiek in het leven te staan.
 
We hebben een Balans douchecrème, badolie, huidolie, etherisch oliemengsel en een heerlijke thee melange voor je.
Geurtype: zacht, vol, rijk, harmoniserend, met etherische oliën van sandelhout, sinaasappel, atlasceder, ylang-ylang
 
Let op: Al de Balans producten zijn ook te koop als een cadeaupakket, met een korting van € 4,95. Kosten: € 32,50.
Zin gekregen? Klik hier om naar de webwinkel te gaan en je bestelling te plaatsen!

De EcoZeN bewustzijnscirkel of het Wiel van EcoZeN 

De binnenste kleine cirkel, waar alle elementen samen komen, weerspiegelt het bewustzijn van de avant-gardist, de pionier of anders gezegd de trekker, die Ecolonie bij de hand neemt, mee leidt, vanuit een visie zoals die omschreven staat op onze website. Voor een ieder die betrokken is bij Ecolonie, als participant of bezoeker of op andere wijze, is deze cirkel een uitgangspunt om na te gaan bij welke elementen men zich het meest betrokken voelt; of waar men de meeste kennis over heeft. Onder de eerste cirkel staan 8 kleinere cirkels die laten zien hoe stap voor stap alle elementen worden samengevoegd. Die uitbreiding van kennis geldt niet alleen voor het individu maar is tevens van toepassing op de ontwikkeling van onze woon- werkgemeenschap.
 
 
 
Eigentijds EcoZeN Netwerk
Deze e-mail werd verstuurd aan:
 
Stel je geen prijs meer op post van ons, klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.
Vind ons op Facebook