Bethlehemkerk Nieuwsbrief            
 
April 2016 nr. 17
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Zonnige prijs
 
Bill Minco Lezing
 
Hemelvaartsdag
 
Bouwen met Katinka
 
Moederdag kadootje
 
New Wine
 
Zondag 1 mei
 
Motto: 'Vrede voor jullie'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
Bethlehem Sterretjes
 
Schoonmaakkerk
Maandag 2 mei, eerste maandag van de maand schoonmaak kerk.
 
Toekomst PGH
De krimp van onze kerk maakt een herbezinning noodzakelijk. Denk u met ons mee? Lees meer ...
 
Jubileum boek
Bestel boek 600 jaar kerk in Hilversum, lees meer ...
 
AGENDA
 
Zondag 01 mei
ds. Erik van Halsema
Presentatie enquête LW
 
Dinsdag 03 mei  Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Donderdag 05 mei 
ds. Jetty Scheurwater  Hemelvaartsdag (in Diependaalse kerk)
 
Zondag 08 mei 
ds. Jetty Scheurwater
Tienerdienst
 
Save the date!
Maandag 11 mei
19:30 uur: Filmavond in Filmtheater
Vrijdag 27 mei
Ontvangst gasten uit Spremberg (t/m 29 mei)
 
Lied van de week
 

1 mei 2016 – Zesde zondag van Pasen

LB 648 – Zing halleluja, hemel en aarde, zing

Hoe ontstaat een lied? Een dichter schrijft een tekst en vervolgens vindt een componist er de passende noten bij. Maar bij dit lied is het andersom gegaan. Componist Willem Vogel (1920-2010) belde eens dichter André Troost (*1948) op met de mededeling dat hij nog een aardig melodietje van hemzelf op zolder had gevonden en of Troost er geen tekst bij kon schrijven. Zo is ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’ ontstaan.

 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 

Zonnige prijs

 
 
 
 
 
 

De Bethlehemkerk, een kerk waar je energie van krijgt, heeft op het jaarlijkse VKB-congres [Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer] een prijs gewonnen voor het zonnepanelenproject.
De VKB organiseert jaarlijks met haar verzekeringsmakelaar Marsh-Mercer een wedstrijd voor leden van de VKB. De prijs is in het leven geroepen om een goede uitwisseling van waardevolle ideeën tussen colleges van kerkrentmeesters te stimuleren. Lees meer ....

Filmpje met interview Peter den Uil

 
Bill Minco lezing

De vijfde Bill Minco-lezing wordt dit jaar gehouden door Nine Nooter. Nooter was 25 jaar verbonden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarvan 18 jaar als directeur. In haar functie stond Nine Nooter aan de wieg van de opzet en invulling van de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de bevrijding zoals we die nu kennen. De Bill Minco-lezing, genoemd naar de bekende verzetsstrijder en oud Hilversums gemeenteraadslid en wethouder, is een vast onderdeel van de 4 mei herdenking in Hilversum. Lees meer ...

 
 
 
Hemelvaartsdag en bevrijdingsdag 5 mei

 
 
 
Op Hemelvaartsdag vieren de beide gemeentes Bethlehemkerk en Diependaalse kerk samen Hemelvaart met een gezamenlijke dienst.

Kan het mooier? Op 5 mei vieren wij in Nederland bevrijdingsdag. Dit jaar valt ook hemelvaartsdag op 5 mei. In de brief aan de Hebreeën staat ‘het binnengaan van Jezus in het hemels heiligdom’ omschreven als ‘voor het aangezicht van God te verschijnen om eens en voor altijd de zonde teniet te doen’. Wie hemelvaart viert, viert dat hij in Christus vrij mag zijn van zonde. Lees meer ...

 
 
Bouw met Katinka aan een bibliotheek

 Ons gemeenste lid Katinka van Buuren, verblijft momenteel in Nepal en waar ze samen met Inspire Nepal helpt met het starten van een bibliotheek in Chovar, een klein dorpje. Een bibliotheek om kinderen de mogelijkheid te geven samen te oefenen met lezen, maar ook voor volwassenen om zich te ontwikkelen. De boeken en meubels zullen gekozen worden door de dorpelingen zelf zodat het iets van hen wordt. Later volgen hopelijk nog computers en internet. De dorpelingen hebben zelf het gebouw al gemaakt maar er is geen geld voor de inhoud. Wie helpt hen hierbij?

Lees meer ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moederdag kadootje
 
 
 
 
 

Zoek je voor moederdag een origineel cadeau om je liefde en waardering te laten zien aan je partner? Geef een avondje uit met een workshop ontspanningsmassage voor partners en ontvang daarvoor een kadobon met flesje massageolie.

Een verwenavond, die meteen een boost geeft aan de relatie, want de liefde volhouden vraagt tijd, aandacht en ... liefdevolle aanraking. Lees meer ...

 
Ministry cursus: New Wine

 Bij Vitamine G is er na iedere dienst gelegenheid om persoonlijke voorbede/ministry te ontvangen. De ervaring leert hoe mooi het is om op deze manier gezegend te worden als ontvanger van het gebed, maar ook als bidder. Het kernteam van Vitamine G biedt nu samen met New Wine Nederland een ministrycursus aan in Hilversum. Lees meer ....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl