H2W | september 2016

H2W
H2W

Nadat Lean Six Sigma aanvankelijk werd omarmd door het bedrijfsleven zijn ook ziekenhuizen en zorginstellingen er volop mee aan de slag gegaan. En terecht, want wie wil er nu geen maximale waarde toevoegen voor de klant tegen minimale inspanning (Lean) en problemen oplossen door te zoeken naar kernoorzaken, gebruikmakend van een gestructureerde aanpak (Six Sigma)?

Dat klinkt prachtig, maar wat houdt dat nu in? En wat kun je ermee in de praktijk? Wat is de rol van het management? En die van de medewerkers? Welke impact heeft Lean Six Sigma op de cultuur van de organisatie? Vragen genoeg. In de whitepaper geven we hier antwoorden op.

Voor het complete artikel kunt u contact opnemen met H2W

H2W

Ziekenhuis moet stakeholder nauwer betrekken bij besluitvorming.

De besluitvorming in een ziekenhuis zal in de toekomst niet langer het exclusieve domein van de raad van bestuur en medisch specialisten zijn. Zij moeten andere betrokkenen, zoals patiënten, toezichthouders, en andere zorgaanbieders, meer bij de besluitvorming betrekken. Dit blijkt uit onderzoek van Ron van der Pennen, die hierop promoveert aan Tilburg University.

Ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met grote vraagstukken die hun toekomst raken. Het ziekenhuis in zijn huidige vorm zal mede onder die druk verdwijnen, stelt Van der Pennen. "Een toenemend aantal partijen gaat zich met besluitvorming van het ziekenhuis bezig houden. Dit legt nu al een hypotheek op de legitimiteit van besluitvorming tussen raad van bestuur en medisch specialisten in een Nederlands ziekenhuis."

Lees meer...


Toekomstige verpleeghuiszorg vraagt om combizorg.


De verschillen in wensen en behoeften tussen ouderen nemen toe. Dit vraagt om variatie in zorgaanbod en zorg op maat. De overheid moet burgers helpen om steunnetwerken op te zetten, bijvoorbeeld door financieringsarrangementen mogelijk te maken waarbij zorg, wonen en pensioen op elkaar afgestemd worden.

Dit schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in de bundel Verpleeghuiszorg 2025.

Onder ouderen zijn grote verschillen in gezondheid, en ook in wensen en behoeften. Van alle ouderen in Nederland woont 95 procent zelfstandig, ook senioren met fysieke beperkingen. "Met relatief makkelijke aanpassingen in de openbare ruimte en goede zorg en techniek in huis kunnen zij zich langer zelf redden", stelt de RVS. Daardoor ontstaat er financiële ruimte om goede verpleeghuiszorg te kunnen bieden aan de zeer kwetsbare ouderen.

Mensen leven langer en willen in toenemende mate meer keus hebben bij de inrichting van hun laatste levensfase. De RVS pleit ervoor dat verpleegprofessionals, in samenwerking met mantelzorgers, de zorg thuis en in het verpleeghuis meer toe te snijden op wat ieders mogelijkheden zijn. Het is thuis langer goed vol te houden als er professionele hulpverleners beschikbaar zijn die het kunnen overnemen als het niet meer gaat.

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W