Januari 2020
In deze nieuwsbrief:
 
Terugblik Tevredenheidspeilingen 2019
Tijd voor een terugblik! Waarover waren ouders, leerlingen en teamleden tevreden en waarover niet? Wij verzamelde dit schooljaar gegevens van circa 22.000 ouders en leerlingen en 4.000 personeelsleden. Bekijk hier per doelgroep een top 5 van plus- en verbeterpunten.
Heeft u al gepeild onder uw ouders, leerlingen of team? Vraag meer informatie of een offerte aan
 
 
Nieuwe projectcoördinator Scholen met Succes

 
Charlotte van der Stuijt is sinds begin december vorig jaar onze nieuwe projectcoördinator.
Zij is voortaan het eerste aanspreekpunt voor klanten van Scholen met Succes. Zij coördineert de onderzoekstrajecten van de tevredenheidspeilingen en van de Succes!Spiegel. Charlotte heeft Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden gestudeerd en is bedreven in het opstellen van vragenlijsten en het analyseren van onderzoeksresultaten.
 
Informatiemiddagen Succes!Spiegel
Deze week begint een nieuwe informatieronde over kwaliteitssystemen in het PO. Hierin nemen we u graag mee in de achtergronden en de werking van ons kwaliteitsinstrument De Succes!Spiegel.
·         woensdagmiddag 22 januari in Zwolle
·         woensdagmiddag 29 januari in Utrecht
·         woensdagmiddag 5 februari in Eindhoven
Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
Succes!Spiegel 3 maanden op proef!

 
Een nieuw kwaliteitssysteem is doorgaans geen impulsaankoop, maar een bewuste en overwogen keuze over hoe je om wilt gaan met kwaliteitsontwikkeling in je organisatie. Daar kun je veel over lezen en discussiëren, maar veel effectiever is het om het uit te proberen. Neem daarom nu de Succes!Spiegel voor 3 maanden gratis op proef. Meet (met maximaal 3 scholen per bestuur), hoe leerlingen, leraren en schoolleiding de eigen onderwijskwaliteit ervaren en zie de resultaten in overzichtelijke dashboards.
Geïnteresseerd?  023-5345900 of info@scholenmetsucces.nl
 
 
Goede doelproject: Vajra Academy Nepal
In december 2019 heeft Scholen met Succes de Vajra Academy in de Kathmandu Vallei in Nepal bezocht om de marktsituatie te onderzoeken en gerichte marketingactiviteiten te ontwikkelen. Met als motto Health, Happiness and High performance staan het groene, gezonde karakter van de school,  het projectmatig leren en de persoonlijke aandacht centraal in de profilering. Daarnaast zal veel nadruk worden gelegd op de goede resultaten en het niveau van het Engelstalig onderwijs. Die vormen de belangrijkste schoolkeuzemotieven van ouders. Met de eigen leerlingen en hun ouders als ambassadeur zal de kern van de marketingstrategie liggen op het bevorderen van recommandatie en mondreclame.
In de Vajra Nieuwsbrief staat meer over de Vajra Academy en het bezoek van Scholen met Succes.
 
 
 
Communicatiecampagne In Beeld

 
Google Campagne
We adviseerden het Petrus Canisius College (PCC) het budget voor printmedia fors af te slanken en het mediabudget gelijkwaardig te verdelen tussen print en online. Immers, tegenwoordig zoeken ouders vooral online naar informatie over nieuwe opleidingen voor hun kind.
De ingezette Google-Campagne haalde een gemiddeld doorklikpercentage van 7,6%. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 14 mensen die de advertentie voorbij ziet komen, doorklikt naar de website van het PCC. Naast de Google-campagne lopen er re-targeting campagnes op Facebook en Instagram. Ouders die via de Google-campagne de PCC-website hebben bezocht, krijgen op hun Facebook en Instagram tijdlijn aankondigingen van open dagen van het PCC.
Tot dusver hebben de open dagen (ouderinformatieavonden en leerlingmiddagen) significant meer ouders getrokken dan in voorgaande jaren.