‘Save the Planet’ е водещo събитие, което събира известни местни и международни доставчици и потребители на оборудване, технологии и услуги, а също и професионалисти от частния и публичния сектор. Директни изложители от Австрия, България, Дания, Германия, Италия, Полша, Словения, Швеция и Швейцария ще покажат своите продукти и ще насърчат прилагането им в региона, което е от изключително значение за устойчивото развитие на Югоизточна Европа. IFE Aufbereitungstechnik, Herbold Meckesheim, Lindner-Recyclingtech, Hitachi Zosen Inova и Tecnova са най-новите участници, които се присъединиха към изявата.

Акцент в програмата на конференцията ще е Европейският ден за управление на отпадъците, организиран от ACR + и ENEP.

В този брой на нашия бюлетин ще представим дейността на International Baler Service и някои от нашите международни партньори.

Приятно четене от екипа на Виа Експо.

   
 
 
 
 
 
T 032 512 906, 960 011  E  tanya@viaexpo.com  W  www.viaexpo.com
   
 

Интересувам се от:

 

    Паралелни събития:

ИНТЕРВЮ с г-н Toм Еклунд
 
Г-н Еклунд, моля разкажете ни накратко за Вашите дейност и продуктово портфолио.
 
International Baler Service работи в три направления:
 
● Продажба на оборудване втора употреба за индустрията, преработваща хартиени отпадъци 
Нашият основен продукт е преси за хартия Presona, втора употреба, като новите преси се произвеждат от фирмата в Швеция. Нашите най-големи пазари са Русия и района около Русия, като си сътрудничим успешно с фирмата EXIMO от Санкт Петербург.
● Продажба на резервни части за пресите Presona 
Започнахме тази дейнФем тази наша дейност е концентрирана на територията на ЕС, Русия и Близкия изток.

● Търговия с отпадъци от хартия
International Baler Service помага на своите клиенти да намерят отпадъчна хартия. През 2014 г. фирмата ни ще изгради мрежа от контакти на доставчици на отпадъци от хартия, а от началото на 2015 г., един от нашите много добри стари клиенти от Близкия изток, ще започне да внася между 20 000 – 25 000 тона отпадъчна хартия всеки месец.

Вие работите с най-големия производител на хартия в Близкия изток. Моля да ни запознаете по-детайлно с този проект. 

Преди основаването на International Baler Service през 2001 г., бях част от екипа на Presona в Швеция в продължение на 25 години.
 

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

 

 
Montanuniversitaet Leoben е известен като един от най-добрите университети в Австрия, който предприема научни изследвания в широк спектър от технологични области (наука за материалите и технологиите, металургия, геофизика, инженеринг на минерални ресурси и петролни продукти, машинно инженерство, полимерно инженерство, устойчиво управление на отпадъците и свързани технологии.) 
 
Списанието FuturENVIRO започва да бъде издавано с цел да се превърне в еталон на издание с публикации за проекти, технологии и новини в областта на екологията, с акцент върху международните пазари, използването на нови технологии, както и директен контакт с експерти и мениджъри от този сектор. FuturENVIRO предоставя информация на фирмите, разработващи проекти, кои компании са най-подходящи за изпълнението на тези проекти, както и данни за доставчиците относно спецификата на текущи проекти, като се отделя специално внимание на пазарите с най-големи възможности за разширяване на бизнеса. 
 

 

 
От 1984 г. (официално известно като SEKUNDÄR-ROHSTOFFE) изданието публикува информация за процесите на рециклиране, депониране и третиране на отпадъците. Списанието представя нови технологии, съоръжения и машини, тенденции, изследвания и доклади за пазара, фирмени профили, кратки новини, коментари по важни законодателни въпроси, както и най-новите регламенти на ЕС в областта на управлението на отпадъците. 
 

 

 
Balkans.com Business News е известен и признат глас на бизнеса в световен мащаб. Като източник на събитията, които се случват в над 30 индустриални сектора в региона на Балканите, медията предлага ежедневно актуални новини и прави седмични прегледи, пазарни изследвания, финансови отчети, презентации на компании, които работят в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Македония, Гърция, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция.