april 2019
 
Marker Wadden ook toegankelijk voor de rolstoelgebruiker
Eiland de Marker Wadden is vanaf eind april ook bereikbaar per veerboot. Vanaf 20 april varen speciale boten van Bataviahaven in Lelystad naar het nieuwe eiland. Marker Wadden in het Markermeer bestaat uit meerdere eilanden, maar slechts één is toegankelijk voor bezoekers. De rest is natuurgebied. Een deel van het eiland is toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. Lees hier meer.
 
 
Dag van het Kasteel
Kenniscentrum Groen & Handicap en de Nederlandse Kastelenstichting vinden dat ook mensen met een handicap hun belangstelling voor kastelen en buitenplaatsen moeten kunnen “invullen”. Het toegankelijk maken van (delen van) een kasteel voor mensen in een rolstoel zal niet altijd mogelijk zijn. Maar kastelen en buitenplaatsen zijn vaak omringd  door tuinen en terrassen (horeca) die wel toegankelijk zouden moeten zijn of worden. Voor mensen met een visuele handicap zouden audio-rondleidingen beschikbaar gesteld kunnen worden.
Hoewel het overleg tussen Kenniscentrum Groen & Handicap en de Nederlandse Kastelenstichting nog niet tot concrete plannen voor de toegankelijkheid heeft geleid, brengen wij toch de komende open dag onder de aandacht van onze lezers:
Op tweede Pinksterdag is de 12e editie van de 'Dag van het Kasteel'.
Kastelen en buitenplaatsen zetten de poorten van het landgoed (en soms het huis) open om belangstellend publiek te ontvangen. Het is een dag voor jong en oud. Thema 2019 is: "Over de grens". Er worden drie invalshoeken belicht: 'sporen van buitenlandse familiebanden', 'exoten in tuin en park' en 'koloniale banden'. Wilt u meer weten? Ga dan naar deze speciale website
 
 
Speelnatuur officieel geopend
Op woensdagochtend 10 april heeft Natuurmonumenten in samenwerking
met de Speeltuinbende officieel de nieuwe speelnatuur van OERRR op Oud Groevenbeek geopend. Leerlingen van twee basisscholen knipten een lint door, waarmee de speelnatuur officieel is geopend.
De speeltuin is zo ontworpen, dat ook kinderen in een rolstoel hier mee kunnen doen.
Een filmpje en meer informatie vindt u hier.
 
 
De Van Tienhoven-wandelroute helemaal klaar
Met gelden van de National Postcode Loterij kon de Van Tienhoven wandelroute op de Kampina bij Boxtel volledig worden gerestaureerd. De paden zijn onderhanden genomen met een lemen toplaag, waardoor deze route nu volledig geschikt is voor mensen in een rolstoel. De paden zijn geëffend en er zijn bij enkele vennen mooie uitzicht- en rustpunten aangebracht. Deze week kwam een filmploeg van het programma Koffietijd opnamen maken in het kader van het project “Natuur toegankelijk voor iedereen” waarin de restauratie van dit wandelpad op een adequate manier in beeld is gebracht.
 
 
 
Wandelroute Kasteel Hackfort beoordeeld op toegankelijkheid
De visitatiecommissie van Groen&Handicap heeft onlangs de wandelroute rondom het kasteel Hackfort nabij Vorden geschouwd. Een wandelroute van bijna 2 kilometer rondom het kasteel en langs de watermolen. Natuurmonumenten wil de paden en bruggetjes toegankelijk maken voor iedereen.
Lees hier meer.
 
 
Groen & Handicap adviseert bij nieuw recreatieproject
Groen & Handicap heeft voor de provincie Zuid-Holland het nieuw aan te leggen recreatiegebied Ruygenrok II gevisiteerd. Er werd speciaal gekeken naar de mogelijkheden om iedereen, dus ook mensen met een fysieke beperking, optimaal gebruik te laten maken van dit nieuwe recreatiegebied dat gelegen is ten noorden van Nieuwkoop, grenzend aan de Nieuwkoopse Plassen.
 
 
Week van de toegankelijkheid 2019
Eropuit gaan, muziek maken of zomaar wat luieren aan de waterkant. Toegankelijk, zonder belemmeringen. Met het motto ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’ vraagt de Week van de Toegankelijkheid 2019 aandacht voor toegankelijk recreëren. De Week is dit jaar van 7 t/m 11 oktober. Lees hier meer.
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl