Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
24 mei - 12 juni 2017
 

ACTUEEL


De Code Buysse III is op 17 mei 2017 voorgesteld
De Code Buysse, het ijkpunt inzake deugdelijk bestuur voor niet beursgenoteerde ondernemingen, is grondig geactualiseerd
Code Buysse III

Spiksplinternieuwe Nederlandse website voor jongeren over de Rechtspraak
(uitgave van de Rechtspraak: De website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges)
https://rechtvoorjou.nl/
 
 

 
 
 

VJV colloquium GEZOND RECHT

Antwerpen 15 juni 2017
Programma  
 
 

GEPUBLICEERD IN STAATSBLAD


De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector
31 MEI 2017. - Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect , BS 09/06/2017,  bl. 63004
Met uitzondering van artikel 10 dat in werking treedt op 1 december 2017, treedt deze wet in werking op 1 juli 2018.(art. 22)
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

PUBLIEK RECHT

Volksraadplegingen/referenda
S. Keunen, D. Bijnens, ‘Ceci es tune fiction’: grondwetgevende referenda in de Belgische rechtsorde, TBP 2017/5, 248

Het recht op een behoorlijke huisvesting (art. 23 Gw)
A. Quintart, Pour un droit fondamental au logement: émergence et nuances, TBBR 2017/5, 283

Nieuwe procedureregels voor Vlaamse bestuursrechtscolleges
A. Maes, Juristenkrant nr. 350,24/05/2017, 4

DIERENBESCHERMING EN -WELZIJN

Hoe koosjer is onverdoofd slachten?

C. De Coster, RW 2016-2017, nr. 40, 03/06/2017, 1563

De terugkeer van de wolf naar de Lage Landen
H. Schoukens, J. Dubrulle, De terugkeer van de wolf naar de Lage Landen: een juridische analyse van een moeizame verhouding tussen mens en dier, TMR 2017/2, 108

GEZONDHEIDSRECHT

Medisch aansprakelijkheidsrecht
L. Oplinus, Disclosure of medical errors and its Belgian legal context, JF 2016-2017, nr. 2, 301

Het recht op een kwalitatieve gezondheidszorg in gevangenissen
V. Eechaudt, F. Vander Laenen, T. Vander Beken, T. Gez. 2017-2018, nr.5

OMGEVINGSRECHT


Integratie op 1 april 2017 van de Departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen tot het Departement omgeving
I. Larmuseau, T. De Waele, P. Flamey, A. Lust, Editoriaal,  TOO nr. 1, jan-feb-mrt 2017, 3
Inhoudstafel TOO 2017/1


BURGERLIJK RECHT

Het nieuwe statuut van pleegzorgers
B. De Smet, RW 2016-2017, nr. 40, 03/06/2017, 1562
19 MAART 2017. - Wet tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers, BS 05/04/2017, bl. 48369

De hervorming van het erfrecht
N. Labeeuw, R. Elsermans, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, weken 20-21 2017, 1

Alternatieve geschillenoplossing in familiezaken: promotie met financiële stimuli
G. Verschelden, T.Fam. 2017/5, 110

De benadering van de schijnwettelijke samenwoning in de rechtspraak

L. De Schrijver, T.Fam. 2017/5, 113

Tijdelijke versus definitieve overmacht

M. DE POTTER DE TEN BROECK, , NjW 2017, afl. 363, 31/05/2017, 378-383

Nieuwe Pandwet

F. Helsen, Onroerendmaking van roerend onderpand: opgepast voor de nieuwe dode hoek!, Nieuwsbrief Notariaat nr. 8, weken 18-19 2017, 1

Rol van het eigendomsvoorbehoud in faillissementen
M. Thielens, JF 2016-2017, nr. 2, 213

Naar private straffen voor winkeldiefstallen?
S. Somers, Juristenkrant nr. 350, 24/05/2017, 12

Nieuwe naamswet maakt geen einde aan twee vetorechten van de vader
E. Maes, Juristenkrant nr. 350, 24/05/2017, 12


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Speciaal nummer ‘Beroepsordes’
N.a.v. de tweejaarlijkse algemene vergadering van Avocats.be op 18 mei 2017
Inhoudstafel

Vrij keuze advocaat bij rechtsbijstandsverzekering: verruimd en beperkt
K. Van den Wyngaert, Juristenkrant nr. 350, 24/05/2017, 1, 3

Vijftien voorstellen voor een betere justitie

A. Keereman, Interview met B. Willocx en G. Vervaeke, Juristenkrant nr. 350, 24/05/2017, 5

RPV: onzorgvuldige overheid en machteloze rechter
H. Lamon, Juristenkrant nr. 350, 24/05/2017, 6
Antwerpen 8 mei 2017, 2012/AR/2489, onuitg.

Rechter moet laattijdige conclusies weren
J. Flo, Juristenkrant nr. 350, 24/05/2017, 7
Cass. 21 april 2017, C.16.0418.N

Invorderen via rechtbank in plaats van via IOS is niet per se fout
A. Wynter, Juristenkrant nr. 350, 24/05/2017, 2
Gent 24 april 2017, A.R. 2016/AR/2008, onuitg.

Blijvende saisine familierechtbank
S. Brat, Le mécanisme de la saisine permanente devant le tribunal de la famille, Act.dr.fam. 2017/4, 78

b-Arbitrage

Belgisch Tijdschrift voor Arbitrage
Inhoudstafel 2016/2


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Corporate governance bij KMO’s: nieuwe versie van de Code Buysse

K. Van Tilborg, Balans nr. 785, 31/05/2017, 1

Bescherming bedrijfsinformatie
V. Cassiers, La directive 2016/943/EU du 8 juin 2016 sur les secrets d’affaires, JT N° 6691, 03/06/2017, 385
Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan

Prijsvergelijkingssites en auteursrechtelijke bescherming
 
S. Taes, JF 2016-2017, nr. 2, 247

Kroniek insolventierecht 2015-2016
S. Brijs, R. Lindemans, TRV-RPS 2017/3, 288


FINANCIEEL RECHT

Hervorming hypothecair krediet: meer formaliteiten vanaf 1 april 2017

K. Van Tilborg, Balans nr. 784, 15/05/2017, 1


STRAFRECHT

Wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een EU-lidstaat
S. Neveu, L’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation: le point sur une procédure méconnue, JT N° 6689, 20/05/2017, 341

Rechtspraakkroniek strafrecht
A. De Nauw, H.D. Bosly, N. Colette-Basecqz, E. Delhaise, P. Mandoux, O. Nederlandt, D. Vandermeersch, RDP 201/5, mei 2017, 339

Staten en hun criminele rechtsmacht op Antarctica
M. Jespers, Het bevroren continent: dé ultieme plek om onbestraft misdrijven te plegen?, JF 2016-2017, nr. 2, 281


FISCAAL RECHT

Bedrijfswagens
JVD, Bedrijfswagens: in welk geval moet 40% ipv 17% in verworpen uitgave?, Fiscoloog nr. 1524, 07/06/2017, 1

Fiscus kan zich voor ontdoken BTW wel burgerlijke partij stellen lastens dader
CB, Fiscoloog nr. 1524, 07/06/2017, 3

Handelsgeschenken: BTW-aftrek beperkt tot één geschenk per jaar
N. Wittock, I. Massin, , Fiscoloog nr. 1524, 07/06/2017, 5

Aangiften vennootschappen en andere rechtspersonen voor aanslagjaar 2017
CB, Fiscoloog nr. 1524, 07/06/2017, 8

Vereenvoudigd elektronisch beslag onder derden
Nieuwsbrief FiscalNet 2 juni 2017, 5
11 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector, BS 01/06/2017, bl. 60585

Niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector
Nieuwsbrief FiscalNet 2 juni 2017, 4
11 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector, BS 01/06/2017, bl. 60585

Vlaamse Codex Fiscaliteit
S. Dinneweth, Vlabel beantwoordt vragen over de schenking en vererving van een familiale vennootschap in het Vlaams Gewest, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, weken 20-21 2017, 6

Fiscale stimulansen voor onroerend erfgoed
Vermindering verkooprecht en schenkbelasting voor beschermde monumenten vanaf 14 mei 2017, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, weken 20-21 2017, 9

Fiscaal bankgeheim: haalt recht op ‘privacy’ het van ‘Antigoon’?
JVD, Fiscoloog nr.1523, 31/05/2017, 1

Eerste ruling over antimisbruikbepaling Moeder-dochterrichtlijn
P. Hinnekens, L. Wellens, Fiscoloog nr.1523, 31/05/2017, 3
Voorafgaande beslissing nr. 2016.782 dd. 21.02.2017

Fiscale voordelen voor gebruik van fietsen nu ook bij ‘speed pedelecs’
JVD, Fiscoloog nr.1523, 31/05/2017, 5

Toeslagen belastingvrije som: fiscus kiest zelf voordeligste aanrekening
CB, , Fiscoloog nr.1523, 31/05/2017, 7

Fairness taks: HvJ ziet ook (mogelijke) schending vrijheid van vestiging
CB, Fiscoloog nr.1523, 31/05/2017, 9
HvJ 17 mei 2017, C-68/15

Beginselen van behoorlijk bestuur
K. Janssens, Schadevergoeding omdat fiscus belastingplichtige onder druk gezet heeft, Fisc.Act. nr. 19, week 18-24 mei 2017, 1

Overdracht van familiale vennootschappen
E. Mingaleyev, P. Souffriau, Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap, Fisc.Act. nr. 19, week 18-24 mei 2017, 3

Moeder-dochterrichtlijn, vrijheid van kapitaalverkeer

T. Van den Bruel, O. Boban, Belgische roerende voorheffing op dividenden aan Nederlandse collectieve beleggingsinstellingen?, Fisc.Act. nr. 19, week 18-24 mei 2017, 7

Reclametekst op auto: autokosten (deels) aftrekbaar, zelfs bij privégebruik

K. Janssens, Fisc.Act. nr. 19, week 18-24 mei 2017, 11
Ruling nr. 2017.087, 14 maart 2017

Liquidatiereserve
W. Vandeberghe, Liquidatiereserve: vijfjarige behoudperiode wordt berekend tot datum van toekenning of betaalbaarstelling dividend, Fisc.Act. nr. 19, week 18-24 mei 2017, 11

Nuttige cijfers voor 2017
W. Defoor, Nieuwsbrief Notariaat nr. 10, weken 22-23 2017,

Nieuw belastingverdrag met Japan houdt rekening met BEPS-rapporten

T. Aertgeerts, N. Demeyere, Fiscoloog Internationaal nr. 401, 30/04/2017, 1


SOCIAAL RECHT

Nieuwe Codex over het welzijn op het werk
SocialWeb, wekelijkse analyses van 03/06/2017, 2
De Codex over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij zal in werking treden op 12 juni 2017

Antidiscriminatiewetgeving

F. Sine, I. Verhelst, Tien jaar antidiscriminatiewetgeving voor de Belgische arbeidsgerechten: wat maakt het verschil?, OR 2017/5, 2

Pensioenen
K. Termote, Wetsontwerp over afkoop studiejaren: uitstel inwerkingtreBalans nr. 785, 31/05/2017, 5

Het recht op onderbrekingsuitkeringen
M. Hemeleers, Landingsbanen met uitkeringen blijven mogelijk vanaf 55 jaar in 2017-2018, Sociale Wegwijzer, nr. 11, juni 2017, 2

Studenten aan het werk
A. Himschoot, M. Bruyninckx, N. Mertens, Sociale Wegwijzer, nr. 11, juni 2017, 4

Bedrijfsvoorheffing studenten
E. Lammens, Sociale Wegwijzer, nr. 11, juni 2017, 10

De tewerkstelling van studenten: loon naar werken?
T. Dirix, Sociale Wegwijzer, nr. 11, juni 2017, 14

Bescherming van jobstudenten op het werk: welzijn en arbeidsduur
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer, nr. 11, juni 2017, 16

De vennootschapsbijdrage voor 2017
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer, nr. 11, juni 2017, 19

Het kennelijk onredelijk ontslag
S. Piron, De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 is al drie jaar oud, Deel 2. Het kennelijk onredelijk ontslag, Nieuwsbrief Ontslag nr. 5, mei 2017, 1

Een nieuw Vlaams stelsel van tijdelijke werkervaring
F. Pirard, Sociale Wegwijzer nr. 10, mei 2017, 2

Sociale media en ontslag: rechten en beperkingen
A. Boseret, Sociale Wegwijzer nr. 10, mei 2017, 11

‘Gratis’ werken, kan dat? Mogelijkheden en grenzen van het onbezoldigd actief zijn
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 10, mei 2017, 17

Europees sociaal burgerschap

S. Buttiëns, JF 2016-2017, nr. 2, 145
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Praktijkboek Internetrecht
O. Sustronck, Wolters Kluwer 2017, 235 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La compétence

G. de Leval (Coörd.), reeks La jurisprudence du code judiciaire commentée, Vol. I.B.
La Charte 2017, 236 p.
Beschrijving + inhoudstafel

125 jaar nabijheidsrechters
Congres 20 mei 2017
M. Van Wilderode, B. Janssens, C.-E. de Frésart, J.-H. Tasset (eds.)
Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017
P. Lecocq, M. Dambré (eds.)
Dossiers Tijdschrift voor de vrede- en politierechters, nr. 25
die Keure-La Charte 2017, 297 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Belgische class action
E. De Baere, reeks Recht en Praktijk nr. 93, Wolters Kluwer 2017, 176 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
J. Maes, L. Augustyns, H. Berkmoes, Intersentia – UA – CBR 2017, 109 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Les alternatives à la détention en Belgique: un état des lieux, à l’aune du conseil de l’europe
G. Guillain, T. Slingeneyer, Les Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, nr. 25
La Charte 2017, 183 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Goed geregeld. Goed gegeven
Voor een betere wereld
A. Maelfait, B. Bossaerts, Editie 2017/2018, Testament.be, die Keure 2017, 152 p.
RECHTSPRAAK

Rechtspraak (handels)huur
RW 2016-2017, nr. 40 – 03/06/2017

Rechtspraak erfbelasting – btw
RABG 2017/9
Inhoudstafel

Rechtspraak straf(proces)recht
JLMB 2017/23
Inhoudstafel

Rechtspraak pacht
JLMB 2017/21
Inhoudstafel
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Het zomerprogramma van M&D Seminars
http://opleidingen.wolterskluwer.be/md-summer-seminars/

Verkeer - glashelder toegelicht
INNI Publishers, Kapelle-op-den-Bos, 13 juni 2017
Programma

Recente wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht
Intersentia, Gent: donderdag 15 juni 2017 13:30 - 18:00
Programma

Themadag Familiaal vermogensrecht: 8 verschillende actuele topics
M&D Seminars(Sint-Niklaas) 15 juni 2017
Programma

VJV colloquium GEZOND RECHT
Antwerpen 15 juni 2017
Programma

Studienamiddag  HET NIEUWE ERFRECHT KOMT ERAAN!
Larcier opleiding,- Zwijnaarde 20 juni 2017
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars (Gent) 20 juni 2017
Programma

Familiaal Vermogensrecht - Dialogen 2.0
KULeuven 22 juni 2017
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Lexalert online seminarie, donderdag 22 juni, 2017 van 12u tot 14u
Programma

Lunchseminar 'Notarieel tucht(proces)recht'
Larcier opleiding, Zwijnaarde 23 juni 2017
Programma

Themadag Verzekeringsrecht: 8 verschillende actuele topics (inclusief boek naar keuze)
M&D Seminars(Gent) 23 juni 2017
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars(Gent) 23 juni 2017
Programma

Elektronische archivering – Juridische aandachtspunten n.a.v. de wet van 21 juli 2016
Lexalert online seminarie dinsdag 4 juli 2017 van 12u tot 14u
Programma

Het nieuwe erfrecht komt eraan!
Larcier opleiding, Kontich 31 augustus 2017 of Gent 31 augustus 2017
Programma

BEMIDDELING - bMediation opleiding Gent 2017
Nieuw Justitiepaleis Gent
30, 31 aug en 1 sept 2017
28 en 29 september
25, 26 en 27 oktober
30 november en 1 december
7 en 8 december 2017
Van 9u tot 18u
Programma
 
Opleiding Balanslezen voor advocaten

Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

De inning en invordering van socialezekerheidsbijdragen door de RSZ
Larcier opleiding, 3 oktober 2017 (14u - 17u) - 3Square Gent
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma