Nieuwsbrief november 2012

Naast plek geven en het erkennen van de feitelijke rangorde, is de balans van geven en nemen een systeemvoorwaarde waar aan voldaan moet worden om evenwicht in een systeem te hebben. Deze maand ontdekte ik zowel zakelijk als privé hoe ingewikkeld deze voorwaarde eigenlijk is. Deze balans gaat nl. over een gevoel dat heel persoonlijk is, waar soms moeilijk woorden voor te vinden zijn, zo bleek in verschillende interacties met anderen. In de pogingen om aan te geven, waar mijns inziens de energetische bankrekening scheef komt te liggen en wat ik denk dat er nodig is om het geheel weer recht te trekken, heb ik de neiging allerlei (veelal materialistische) dingen te noemen. Aangezien dit oplossingen zijn, die voorbij de essentie gaan, is het dan ook niet vreemd, dat dit tot stevige discussies leidt. Vanuit onmacht omdat het niet lukt mijn punt te maken en dat vervelende gevoel blijft zeuren, kan mijn toon steeds onaangenamer worden. Je kunt je voorstellen dat alleen dat gegeven al zorgt voor onbalans. En steeds weer kom ik tot de conclusie dat geen van de woorden de kern raakt en zelfs de ander op het verkeerde been kan zetten. Want als die ander "braaf" zou volgen in wat ik aangeef nodig te hebben en de gewenste veranderingen doorvoert, dan weet ik eigenlijk zeker dat het onevenwichtige gevoel er nog steeds zal zijn. Deep, deep down, krijg ik het idee dat het uiteindelijk gaat over de balans in liefde. En niet alleen over de liefdesbalans tussen twee mensen in een bepaalde context, maar de liefdesbalans in het hele grote geheel voorbij aan alle complexiteit, tijden en realiteiten. Wat een rustgevend vooruitzicht als we allemaal vanuit onvoorwaardelijkheid kunnen leven; dan blijven er nog maar nog twee systeemvoorwaarden over waar aan voldaan hoeft te worden; een hele zorg met de daarbij behorende frustraties minder.


ENERGIEBOODSCHAP
De cadeautijd komt er weer aan. Wellicht een leuk moment om iemand een persoonlijke Energieboodschap te geven. De energielezing wordt opgenomen op een CD en kan gaan over een specifieke vraag of afgestemd zijn op de belangrijkste thema's van deze persoon in de huidige levensfase.

6 NOVEMBER: KENNISMAKINGSWORKSHOP OPSTELLINGEN
Wil je ervaren wat een familie- of organisatieopstelling is? Dat kan tijdens de Kennismakingsworkshop opstellingen op 6 november a.s. van 19.15 tot 22.00 uur. Op een praktische manier ervaar je wat systemisch werk inhoudt, wat voor soort thema's je kunt uitwerken met deze methodiek, hoe het is om in een opstelling te representeren en welke resultaten behaald kunnen worden.

7 NOVEMBER: STRIPPENKAARTDAG OPSTELLINGEN
Voor diegene die zich verder willen verdiepen in opstellingen, is er op 7 november weer een strippenkaartdag Professionalisering-Inn-Opstellingen. Het programma wordt samengesteld op basis van vragen van de deelnemers. Deze kunnen betrekking hebben op vaardigheden, inhoud of experiment. Er wordt veel geoefend. Ook is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Deelname is mogeljik met een strippenkaart en op basis van een losse inschrijving.

15 NOVEMBER: WORKSHOP FAMILIEOPSTELLINGEN
Op 15 november is er weer een workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen. Er is nog ruimte voor vraagstellers, die met behulp van een (familie)opstelling een persoonlijke vraag willen uitwerken.

OPLEIDINGEN VOORJAAR 2013
In het voorjaar van 2013 starten er zowel op het gebied van opstellingen als ook van energiewerk weer diverse langere opleidingen. Op 18 januari is dat de Training Vraaggericht Energie Waarnemen, waarin je jouw energetische waarnemingskanalen traint om zich verder te openen waardoor je zowel voor jezelf als ook voor anderen sneller tot de kern van vraagstukken kan komen en vaak eenvoudige creatieve en intuitieve oplossingen aangereikt krijgt om gewenste bewegingen te generen. 6 februari vangt de 5-daagse training Specialist-Inn-Opstellingen aan, een vervolgopleiding voor diegen die een basisopleiding in het begeleiden van opstellingen gevolgd hebben en zich verder willen bekwamen in systemische vaardigheden, systemische werkvormen en achterliggende theorieen. 25 februari is het de beurt aan de basisopleiding "Coach-Inn-Systemen". Deze 5-daagse training staat in het teken van het zelf leren begeleiden van familie- en organisatieopstellingen. Op een praktische manier maak je jezelf die basisvaardigheden eigen die nodig zijn om zelf met opstellingen in jouw dagelijkse (werk)praktijk aan de gang te kunnen.

BOEKENTIP VAN DE MAAND
In het boek Brieven van mijn ziel - deel 1 vertelt collega Chantal van den Brink op kwetsbare en intieme wijze haar transformatieproces, waarin zij als hardwerkende zakenvrouw besluit om datgene te gaan doen waar ze ècht voor gekomen is: het zijn van een healer. Een spannende reis van vallen en opstaan, die herkenbaar zal zijn voor een ieder die deze weg bewandeld heeft of nog gaat bewandelen. Een mooi en inspirerend verhaal om te lezen, dat moed geeft om door te gaan op moeilijke momenten (ook als er eigenlijk geen weg terug is). Het boek is daarnaast informatief en praktisch van aard door de beschrijving van energetische oefeningen, kennis en kunde m.b.t. het innerlijk kind en overlevingsstrategieën, een uitgebreide literatuurlijst en een kijkje in de keuken van diverse consulten, methodieken en technieken die bruikbaar zijn in persoonlijke ontwikkelingsprocessen. Ik kijk nu al uit naar deel 2.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.