De Bibliotheek van de
Balie Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/16
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0
Openingsuren:
8.30u - 13.00u
13.30u - 16.30u

 
'Recht en onrecht
bij Albert Camus'
Paneldebat VJV - De Studio Antwerpen woensdagavond 28 september 2022
Programma
OPENINGSREDES
PARKETTEN-GENERAAL 2022
 
PARLEMENTAIRE VRAGEN INZAKE AANTAL MAGISTRATEN
Parlementaire vraag: Aantal Nederlandstalige en Franstalige rechters
Vraagnr. 55-2-001202
Wat is het aantal Nederlandstalige en Franstalige rechters (zowel bij de vredegerechten, als de rechtbanken en de hoven, inclusief Raad van State en Hof van Cassatie) per gerechtelijk arrondissement voor de laatste vijf jaar, per jaar?

Parlementaire vraag: Aantal Nederlandstalige en Franstalige parketmagistraten
Vraagnr. 55-2-001199
Wat is het aantal Nederlandstalige en Franstalige parketmagistraten per gerechtelijke arrondissement, en per afdeling binnen elk gerechtelijk arrondissement voor de laatste vijf jaar, per jaar?

CATALOGUS JURIDISCHE BIBLIOTHEKEN VAN EU-LIDSTATEN EN AANGESLOTEN DERDEN LANDEN
Judicial libraries of EU Member States and affiliated Third Countries
Toegang tot de bibliotheken via hyperlinks en QR codes
Eurojust september 2022
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
Verenigingen, vennootschappen en stichtingen
Deel 1: Rechtspersoonlijkheid, verenigingen, stichtingen & publiekrechtelijke rechtspersonen
D. Van Gerven, reeks ‘Beginselen van Belgisch Privaatrecht, IV, deel 1, Wolters Kluwer 2022
Beschrijving + inhoudstafel 
STRAFRECHT

La loi du 24 février 1921 sur les drogues : un centenaire stupéfiant
C. Guillain, O. Nederlandt (eds.), Les dossiers de la R.D.P.C., nr. 30, la Charte 2022, 204 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
De EU treedt toe tot het Haags Executieverdrag 2019: een Europese boost voor mondiale justitiële samenwerking
Johan Meeusen, ‘Actualiteit’, RW 2022-2023, nr. 2, 10/09/2022, 42
HUURRECHT
Themanummer Huur 2
T. Vred., 2022/7-8, jul-aug 2022
Inhoudstafel

Tijdschrift Huur

nr. 2022/3, september 2022
Inhoudstafels
COLLECTIE DATABANKEN
Onze collectie juridische databanken die u in de bibliotheek kunt consulteren vindt u hier
 
JURIDISCHE VORMINGEN
Selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en opleidingen vindt u hier
AANKOOP BOEKEN VOOR UW EIGEN COLLECTIE
Advocaten van onze balie kunnen boeken aankopen voor hun eigen bibliotheek met 10% korting.
De boeken worden geleverd in onze bibliotheek zonder portokosten.
Stuur een mailtje naar:
bib@balieprovincieantwerpen.be
SEPTEMBER 2022
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek houdt u op de hoogte van nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek, juridische publicaties, actualiteiten en vormingen
ADVOCATUUR - JUSTITIE -GERECHTELIJK RECHT
 
Hoe vrij is het vrij beroep nog?
Beschouwingen door de bril van een advocaat
Hugo Lamon, LeA Uitgevers 2022, 181 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De advocatuur als onderneming
Een gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie van een advocatenkantoor (Ned.)
Willem Hengeveld (red.), Boomuitgevers Den Haag 2022, 568 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
De rechter voor de rechter
Francis Desterbeck, Intersentia 2022, 63 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Rechterlijke onafhankelijkheid:
gezamenlijke themadag VJV en NJV
Antwerpen 7 oktober 2022
Programma
ADMINISTRATIEF RECHT
Het administratief cassatieberoep
Auteur(s): Marnix Van Damme, Joke Torreele, Sabien Lust, Sven Boullart, Hannes Speeckaert, Thomas Eyskens, Sebastiaan De Meue, Carole M. Billiet, Marie Ryckaseys, Frank Judo, Klaas Goethals, Elsbeth Loncke
reeks Administratieve rechtsbibliotheek - algemene reeks nr. 10.I.6, die Keure 2022, 670 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet
Robert Palmans, Jan Ghysels en Reiner Tijs (eds.), CROW-Boomjuridisch Antwerpen 2022, 463 p.
Beschrijving + inhoudstafel
FAMILIERECHT
Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument?
Fleur Goister, Joke De Neys, Intersentia 2022, 343 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Zorgvolmacht – Je GPS voor de toekomst
Joëlle Colaes, Boek.scout 2022, 84 p.
Beschrijving + inhoudstafel
SOCIAAL RECHT
Codex over het welzijn op het werk
Editie 2022-23, Wolters Kluwer 2022, 606 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Is zaterdag een werkdag?
Herman Buyssens, ‘Actualiteit’, RW 2022-2023, nr. 5, 01/10/2022, 162
(28 APRIL 2022. - Wet houdende boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek, BS 01/07/2022, bl. 54079
Art. 1.7. Berekening termijnen)
VERBINTENISSENRECHT
Enkele praktische bedenkingen bij artikel 5.74 BW aangaande «wijziging van omstandigheden» in het nieuwe verbintenissenrecht
Dries Rooses, RW 2022-2023, nr. 5, 01/10/2022, 163

Eeuwigdurende geheimhouding: een eeuwigdurend kwalificatieprobleem?
Ella De Noyette, RW 2022-2023, nr. 2, 10/09/2022, 43

Kan een geheimhoudingsverbintenis worden opgezegd?
Bastiaan Insel, noot onder Cass. 9 september 2021, RW 2022-2023, nr. 2, 10/09/2022, 56 
NOTARIAAT
*Alle publicaties van die Keure voor het notariaat verzameld op één platform.
 
Omvat:
*Tijdschrift voor      Notarissen
*Patrimonium
*Rechtskroniek voor het Notariaat
*Notariële rechtsbibliotheek
Handige calculators:
*Inflatiecalculator voor de waardering van schenkingen
*Omzetting van vruchtgebruik
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen