DECEMBER 2019
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
  • Release Studiekeuzedatabase december 2019
  • Aankondiging: locatie verwijderen uit vestigingsnaam
  • Aanleveren data voor release februari 2020: uiterlijk 22 januari 2020
  • Sylvia Kok-de Vries nieuwe voorzitter deskundigenpanel Studiekeuze123
 
 
Release Studiekeuzedatabase december 2019
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 19.9) is beschikbaar. We raden u aan om de wijzigingen t.o.v. de vorige release zorgvuldig te controleren. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Studiekeuze123. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
  • De CROHO-wijzigingen tot 25 november 2019 zijn doorgevoerd;

  • Vanuit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting zijn actuele gegevens beschikbaar gekomen over studentenhuisvesting in de grootste studentensteden, waaronder de gemiddelde huurprijs, woonsituatie, woonoppervlakte en de druk op de woningmarkt voor studentenhuisvesting in die steden.
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. 
 
Lees meer over de release van december 2019.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aankondiging: locatie verwijderen uit vestigingsnaam
Bij verschillende onderwijsinstellingen wordt momenteel de locatie getoond in de vestigingsnaam. Omdat de locatie ook af te leiden is uit de tabel 'Plaatsnaam', wordt de locatie uit de vestigingsnaam gehaald. Vermoedt u dat deze wijziging gevolgen voor u kan hebben, neem dan contact met ons op via info@studiekeuze123.nl.
 
Aanleveren data voor release februari 2020: uiterlijk 22 januari 2020
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
  • Bezoekadres
  • Telefoonnummer
  • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 22 januari 2020 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 20.1 op 12 februari 2020. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 22 januari door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van februari 2020.
 
Bekijk de volledige releaseplanning van 2020 op
 
Sylvia Kok-de Vries nieuwe voorzitter deskundigenpanel Studiekeuze123
DataDame, zo noemt ze zichzelf veelzeggend op haar LinkedIn-account. De statisticus in hart en nieren geeft bij het CBS mede leiding aan de divisie Sociaaleconomische en Ruimtelijke Statistieken, die tussen de 400 en 500 medewerkers telt. Samen produceren ze vooral statistieken over mensen, milieu, natuur en ruimte. Haar kennis komt een datagedreven organisatie als Studiekeuze123 uitstekend van pas. “Keuzes maken op basis van data kan alleen als je je inspant om die zo open en transparant mogelijk te ontsluiten. Daar draag ik vanuit het CBS graag aan bij.
 
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.