April 2021
In deze nieuwsbrief:
 
Breng het welbevinden in kaart met onze leerlingpeiling
De coronacrisis kan een flinke stempel drukken op het welbevinden van kinderen. Met onze leerlingpeiling krijgt u inzicht in onder andere de sociale veiligheid en het welbevinden van uw leerlingen. Ook sturen wij de gegevens op verzoek door naar de inspectie zodat u voldoet aan de monitoringseis. Daarnaast kunnen de resultaten input bieden voor de schoolscan. Als u eerder bij ons heeft gepeild brengen we kosteloos de verschillen tussen de twee peilingen in kaart (zogenaamde gap-analyse). Bestel hier onze leerlingpeiling (brede peiling waarin welbevinden is opgenomen) of de leerlingpeiling sociale veiligheid en welbevinden.
 
 
Na 1 jaar corona: Ouders kritischer over de school van hun kind

 
Bijna een kwart van de ouders (23%) is dit schooljaar negatiever gaan denken over de basisschool van hun kinderen, zo blijkt uit het landelijke Ouderpanel van onderzoeksbureau Scholen met Succes. Veel ouders vinden dat het onderwijs op afstand beter kon worden vormgegeven. Ook vonden ouders dat de leerkracht meer aandacht mocht hebben voor het welzijn van hun kind.

Lees hier verder
 
 
#skipdecoronadip
Het Rode Kruis is weer gestart met de actie #skipdecoronadip, omdat veel jongeren somber worden door de maatregelen en gevolgen van de coronacrisis. Maar niet alleen jongeren hebben hier last van, ook kinderen kampen soms met somberheid. Waardoor wordt het veroorzaakt, hoe merk je het en hoe ga je ermee om?

Lees hier verder
 
 
Werkdrukkerdandruk

 
In deze bijzondere tijd wordt er bijzonder veel gevraagd van het team. Coronamaatregelen, uitval, quarantaines, onderwijs op afstand en ga zo maar door. Waar ligt voor leerkrachten het pijnpunt? Welk aspect van hun functie zorgt voor extra stress? En, belangrijker, hoe kan het worden opgelost? Met onze vragenlijst vitaliteit en werkdruk worden deze zaken in kaart gebracht. Het klinkt tegenstrijdig, nóg iets wat het team moet, maar de leerkrachten worden wel gehoord en samen kan er worden gewerkt aan een oplossing. Bestel de lijst of lees meer!