Bethlehemkerk                                                   
Januari 2022 nr. 1
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 
Avondmaal in coronatijd: update januari 2022
 
Als de mensen zwijgen, zullen de stenen roepen
 
Coronamaatregelen Bethlehemkerk
 
Week van gebed voor eenheid 2022
 
Intieme cantate begin nieuwe jaar
 
Nieuwjaarswens nieuwsbrief
 
Wat is Actie
Kerkbalans precies?
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 9 januari 2022
Dienst van Schrift en Tafel
 
Thema:
'Wat Hij u zegt, doe dat'
 
Aanvang: 10:00 uur
alleen online
 
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 7 januari
 
Zaterdag 8 januari
 
 
Zondag 9 januari
viering Heiligavondmaal
 
Wandelen met Maria
 
Maandag 10 januari
-
 
Dinsdag 11 januari
-
 
Woensdag 12 januari
-
 
Donderdag 13 januari
-
 
Vrijdag 14 januari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 15 januari
Nationaal gebed voor vrede en verbinding 
 
Zondag 16 januari
ds. Jetty Scheurwater
eenheidszondag
alleen online 
 
Viering: week van gebed 
 
 
Zondag 9 januari
 
1 Johannes 1: 1-4
 
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.  We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Er is een roos ontloken"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
We vieren op afstand verbonden de Tafel van Brood en Wijn. We nodigen u hartelijk uit om thuis brood en wijn/sap klaar te zetten om deel te nemen.
In een verhaal van de bruiloft te Kana komen mensen in actie. Door de eeuwen heen komen door het verhaal van de bruiloft te Kana ook weer mensen in actie.

Door te doen wat Jezus zegt en door te vertellen van de tekenen ontstaat er verbondenheid met elkaar en de gemeente – van alle plaatsen en alle tijden - en met de Vader en de Zoon!
‘Wat Hij u zegt, doe dat’: voel jij je, voelt u zich ook aangesproken?
 
 

Avondmaal in coronatijd: update januari 2022

Aanstaande zondag vieren we avondmaal in onze kerk. Normaal gesproken vieren we dat samen, met elkaar, tijdens de dienst. Dat gaat nu even niet. Maar we kunnen wel samen Avondmaal vieren!
 
De gemeenschap vormen we vanuit onze huizen. Het brood en de wijn zullen in de kerk worden gedeeld, waarbij u en jij thuis kan meevieren door tegelijkertijd zelf brood en wijn te nemen, in gemeenschap met wat Jezus met ons deelt. Als u mee wilt doen (dat is natuurlijk niet verplicht) zet dan vóór de viering wijn of druivensap gereed, en een stukje brood. 
 
De diaconie
 
 
Als de mensen zwijgen, zullen de stenen roepen
 
En weer een kerst zonder kerkbezoek, zonder borrelen op het kerkplein bij een vuurtje, en vooral: zonder uitbundige samenzang! Zo werd Kerst wel een hele stille nacht … Maar, zo houdt Lucas 19: 38-40 ons voor: zelfs als het gejuich van mensen stilvalt, dan zullen de stenen roepen.
 
Samen zingen is voor velen van ons een essentieel onderdeel van samen kerk zijn, van samen geloven. Muziek (maken en luisteren) en zang is belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel van de liturgie.
 
In de afgelopen coronatijd is juist dat zingen onderhevig geweest aan allerlei maatregelen, vanwege de grote hoeveelheden aerosolen die kunnen loskomen bij het samen zingen in een binnenruimte. Omdat niet duidelijk is hoe gevaarlijk dit kan zijn, hebben in de afgelopen 1,5 jaar verschillende scenario’s de revue gepasseerd: soms mochten er maar 1 of 2 voorzangers zingen, dan weer 4, en dit najaar toen er weer wat meer mensen in de kerk mochten komen, mochten we als gemeenteleden weer een paar liederen of coupletten zelf meezingen. Maar dan wel met het nadrukkelijke verzoek om ingetogen te zingen. Lastig, want hoe je kun nu ingetogen een glorialied zingen?
Gelukkig kwam het ook deze kerst in de Bethlehemkerk weer niet tot een zwijgen, ondanks corona. Er was dan wel geen drukbezochte Kerstnacht en Kerstochtend dienst en er was geen uitbundige samenzang, begeleid door schallende trompetten, maar de kerstdiensten waren, wat mij betreft, vol inhoud, warm, bemoedigend.
 
Het koor op Kerstavond heeft een geweldige prestatie neergezet door zo goed te zingen met – naar ik begreep – maar twee keer geoefend te hebben. De voorzangers op Kerstmorgen zongen bij de kerstboom de liederen zo, dat je ze thuis uit volle borst kon meezingen.
 

Ik hoop dat het ons lukt om ook in 2022 de lofzang gaande te houden. Ik heb daar alle vertrouwen in. Maar, mocht die ooit verstommen, laten we dan stil worden en luisteren naar het gejuich van de vogels, de planten, het water en de stenen.

God zij geprezen, hoe dan ook!

Ds. Aster Abrahamsen

 
 

Coronamaatregelen Bethlehemkerk

In aansluiting op de persconferentie van zaterdag 18 december heeft de kerkenraad besloten de navolgende maatregelen te moeten nemen. De maatregelen duren tot 14 januari 2022 tenzij er eerder versoepeling van de maatregelen worden aangekondigd. De maatregelen houden in:
  • Kerkdiensten na 19 december worden uitgevoerd met een beperkt aantal medewerkers zonder kerkgangers.
  • Dit zoals in de vorige algehele lockdown.
  • Alleen voorgangers, voorzangers, diaken, ouderling, technici, koster en kerkrentmeester zullen de dienst verzorgen die u als gemeente online via kerkdienst gemist kan meemaken.
 
 

Week van gebed voor eenheid 2022

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2022
Licht in het duister
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.
 
 

Intieme cantate bij start nieuwe jaar

Op zaterdag 22 januari luidt Cantate op de Brink in de Grote Kerk op de Kerkbrink het nieuwe jaar in met de cantate ‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ van Johann Sebastian Bach. Deze cantate kent een bescheiden bezetting: twee vocale solisten, instrumentale begeleiding en geen koor. Toegang is vrij na aanmelding via de website en op vertoon van een coronatoegangsbewijs. De cantatevesper is ook te volgen via een livestream. Aanvang 15u30.
Uitvoerenden zijn: Bobbie Blommesteijn (sopraan), Daniël Hermán Mostert (bas) en het orkest van Cantate op de Brink. De muzikale leiding is in handen van Anthony Scheffer. Marcel Poorthuis verzorgt een korte inleiding.
 

Nieuwjaarswens Nieuwbrief

“Gezegend Nieuwjaar!” of “Zalig Nieuwjaar!” Als je deze wens uitspreekt, hoop je van harte dat er volop heil en zegen mag komen over je medemens. Een zegenwens uitspreken is eigenlijk goede woorden zeggen tot elkaar.
 
Maar het houdt meer in. Want met een zegen roep je de goedheid en bescherming aan van niemand minder dan de God van het Verbond. Dat lijkt misschien makkelijk, maar toch…. Je kunt pas zegenen, als je elkaar de zegen van Boven kúnt toevertrouwen en tegelijk elkaar werkelijk tot zegen wílt zijn.
Met deze overweging in gedachte willen we als redactie van de nieuwsbrief u een mooi 2022 wensen. Dat het een jaar mag worden waarin ons veel goeds ten deel mag vallen en we ons verbonden mogen weten met de Bron van alle goedheid en elkaar. Een jaar waarin het niet alleen gaat om goed te ontvangen, maar evenzeer goed te doen. 
 
 

Wat is Actie Kerkbalans precies?

Kerkbalans is een actie die direct het hart van kerkleden raakt. De inzameling helpt lokale kerken een unieke positie in de maatschappij in te nemen en hun geloof en waarden uit te dragen. Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal.
 
Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat lokale kerken verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in een dorp, wijk of stad en nog vele anderen hartverwarmende verhalen. De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00