Click here to view this email in your browser
    септември 2015 г.
 
 
 
Отстъпка за участие до 28 септември
 
В синхрон с добрите новини за ръст в експорта Виа Експо организира форум „Българския износ -тенденции и перспективи“, който ще се проведе на 16-ти октомври в НДК.
 
Целта на събитието е да подпомогне Вашата външнотърговска дейност или да Ви насърчи да стартирате такава.

Участвайки в еднодневната специализирана Конференция, ще бъдете запознати с:
• атрактивни пазари и приоритетни експортни сектори за българските фирми износители;
 • ползите от вътреобщностната търговия между страните членки на ЕC;
 • на какви характеристики и качество трябва да отговоря Вашето производство;
• схеми за експортно финансиране; факторинг;  
• застраховане на външнотърговски сделки;
• правни особености на международните сделки;
• представяне на възможностите за бизнес в Германия, Полша, Румъния и Турция.
Ще Ви предложим систематизирана и конкретна информация по темите с идеята
да се чувствате по-уверени и подготвени при излизането на чужди пазари.
 
Полезни линкове:  Програма /линк/
Заявете Вашето преференциално участие до 28 септември: 
В настоящия бюлетин бихме искали да Ви представим част от лекторите – експерти с богат практически опит от авторитетни институции и консултантски фирми:
 
 
Българска агенция за експортно застраховане
 
 
Кофас България
 
         
BlackPeak Capital
 
 
 
DS-Concept Factoring за България
 

 
 
адвокатска кантора Hoesmann, Германия 
 
Редица браншови организации и медии станаха наши партньори:
     
        
           
         
 
 Т 032/ 512 907  E  international@viaexpo.com   W www.viaexpo.com
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу
Виа Експо ООД - www.viaexpo.com