Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2017 nr. 03
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Afsluiting jubileumjaar
 
Actie Kerkbalans 2017
 
Midden in het leven
 
Sirkelslag Young
 
Mijn kerk verbindt
 
Geloven doe je in de kerk?
 
Verlies leden niet uit het oog!
 
Zondag 22 januari
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'het is begonnen'
 
 
Voorganger:
 
Sterretjes
Ds. Gerard Kansen heeft bedankt voor het beroep.
 
Weg van leven
Maandag 30 januari alweer de vierde avond.
 
We zoeken vrijwilligers voor de donderdag.
 
De foto-expositie loopt nog t/m 17 februari
 
 
AGENDA
Komende week:
 
 
Zondag 22 januari Voorbereiding gemeentereis Iona
Meet Hilversum

Maandag 23 januari Overleg predikanten
Wijkkerkenraad

Dinsdag 24 januari Ontspanningsmiddag voor senioren

Woensdag 25 januari Overleg sectie Buitenwijkers

Donderdag 26 januari Bijeenkomst stiltecentrum

Vrijdag 27 januari
Midden in het leven
Catechese 12-15 jaar


SAVE THE DATE
 
19 februari
 
 

Zondag 22 januari Matteüs 4:12-22

Het is begonnen

Johannes de Doper is gevangen genomen. Maar Jezus van Nazaret trekt de wereld in met precies dezelfde woorden als Johannes. Die woorden trekken mensen aan: een paar vissers laten hun netten in de steek. Van het een op het andere moment weten zij dat de nieuwe tijd begonnen is.
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Afsluiting jubileumjaar
 
 
Op zondag 22 januari vindt in de Oudkatholieke St. Vitus aan het Melkpad om 15.00 uur een vesper plaats ter afsluiting van het jubileumjaar 600 jaar kerk in Hilversum.
De vesper heeft als thema “Dankbaarheid” en wordt geleid door pastoor Wietse van der Velde van de Oud-Katholieke kerk en
Jan Willem Meinsma, voorzitter van de Raad van Kerken. Lees meer ...

Actie Kerkbalans 2017

Aansluitend aan de dienst van zondag 22 januari a.s. zal kerkrentmeester Peter den Uil een toelichting geven op de financiële positie van de PGH en het aandeel van onze wijkgemeente daar in.
 
 
 
 
 
 
Midden in het leven: Bizar
 
 
 
Voor ieder wat wils op vrijdagavond 27 januari van ‘Midden in het leven”.
 
Je kunt kiezen uit “Vreemd en Bizar” over lastige Bijbelverhalen en “Welke muziek kleurt jouw leven”, waarin je kunt vertellen en luisteren naar mooie muziek of liederen die belangrijk zijn of een speciale betekenis hebben voor jou, maar misschien ook anderen.
 
Na afloop is er weer een hapje en drankje.
 
Sirkelslag Young
Op vrijdagavond 3 februari 2017 zit je om 19.30 uur met je eigen jeugdgroep (12 t/m 16 jaar) bij elkaar om samen Sirkelslag YOUNG te spelen. 
Je weet niet welke opdrachten jullie moeten uitvoeren. Het enige wat je weet is dat duizenden jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn kerk verbindt

  
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. 
 
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden.
 
 
Geloven doe je in de kerk?
 
Tijdens de maand van de spirirualiteit (start 13 januari 2017) lanceert de Protestantse Kerk in Nederland een publiekscampagne met als theam 'Geloven doe je in de kerk?' 
 
Zinzoekers komen niet naar de kerk, omdat ze veronderstellen dat je ‘volleerd gelovige’ moet zijn om naar de kerk te mogen komen.
Om deze misvatting de wereld uit te helpen lanceert de Protestantse Kerk in de maand van de spiritualiteit (januari 2017) de campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’.
 
 

Verlies leden niet uit het oog!

De overheid is van plan om te stoppen met het doorgeven van wijzigingen in de gemeentelijke basisregistratie personen (GBP) aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
 
Het zal duidelijk zijn dat dit de kerken in Nederland voor grote problemen plaatst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl