Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Mei 2019 nr. 22
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Een goed gesprek:
alleen verder
 
Inloophuis 'De Wording':
helpende handen
 
Afscheid van Zuiderheide
 
Een goed gesprek:
voltooid leven?
 
Vitrinekast:
Jaap van der Molen
 
Slotzondag:
uitzwaaien Trinette
 
Predikant voorgedragen Bethlehemkerk
 
Vacature deze maand: Hulp kosters
 
 
Zondag 2 juni
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema: '-'
Voorganger:
ds. Hanneke Keur
 
 
Sterretjes
 
Abstract Art
 
Nieuwe vitrine expositie:mineralen
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
 
Oproep voor vrijwilligers inloophuis de Wording
 
 
 
AGENDA
 
 
Zondag 2 juni
ds. Hanneke Keur
 
Maandag 3 juni
Voltooid leven: het vervolg
 
Moderamen
 
Dinsdag 4 juni
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag 
senioren
 
Woensdag 5 juni
-
 
Donderdag 6 juni
Instuif
 
Open kerk met koffie en expositie 
 
Vrijdag 7 juni
-
 
Zondag 9  juni
Pinksteren
ds. Jetty Scheurwater
 
Wandelen met Maria
 
SAVE TE DATE
 
 

Zondag 2  juni

 Johannes 14: 15-21

Heilige geest 
 
Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen.
De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH "DOOR DE TIJD"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Een goed gesprek: alleen verder
 
Op dinsdagmiddag 11 juni a.s. organiseert het pastorale team een bijeenkomst met als thema “Alleen verder". Deze ontmoeting is bedoeld voor de gemeenteleden die de laatste jaren hun partner hebben verloren.
 
We gaan met ieder die dat kan en wil al wandelend op de hei een goed gesprek voeren. Ds. Jetty Scheurwater begeleidt de wandeling vanaf 16.00 uur. Verzamelpunt is de parkeerplaats bij Zuiderhof.
 
 
 
Inloophuis 'De Wording':
helpende handen
  
Inloophuis Wording, een open huis voor dak- en thuislozen en mensen met psychische of verslavingsproblemen is op zoek naar vrijwilligers.
Elke middag en elke avond krijgen wordt er koffie, thee, brood, soep uitgedeeld en een luisterend oor geboden en op donderdagavond is er een warme maaltijd.
 
 
Afscheid van Zuiderheide
  
In de eerste maanden van 2019 zijn alle bewoners van Zuiderheide verhuisd naar Alba, Rubina of een andere locatie. Op donderdag 16 mei j.l. is alle vrijwilligers (waaronder velen uit de Bethlehemkerk!)  een lunch aangeboden als dank voor de inzet in de afgelopen 52 jaar.
 
 
Een goed gesprek: voltooid leven?
Tijdens de avond in de Bethlehemkerk over ‘Voltooid leven?’ bleek dat dit thema veel oproept. Daarom volgt er voor belangstellenden op 3 juni een gespreksmiddag.
Onderwerp van gesprek zal zijn: hoe speelt het christelijk geloof een rol bij ons nadenken over hoe je wilt sterven?
 
  
 
Vitrinekast: Jaap van der Molen
 
 
Er is weer een nieuwe expositie in de vitrinekast: dit keer mineralen van Jaap van der Molen. 
 
Jaap en Ans zijn werkzaam in het Geologisch museum Hofland in Laren.
Samen hebben zij vele prachtige mineralen en fossielen thuis staan. Waarvan vele zelf gevonden in groeves in Europa. Aangevuld met prachtige stukken van over de hele wereld die zij voornamelijk cadeau hebben gekregen.
 
 
Slotzondag: uitzwaaien Trinette
Op slotzondag 7 juli nemen we afscheid van onze koster Trinette Boer. Na 8 jaar is Trinette Boer gestopt met haar werk als koster van de Bethlehemkerk. Per 1 juni gaat Trinette aan de slag bij Versa Welzijn.
 
Vanaf half juni komt er in de kerk een map te liggen waarin ieder een eigen (creatieve) bijdrage voor Trinette mag schrijven. Als je ook een financiele bijdrage wil leveren, mag dat door een overboeking naar de wijkkas o.v.v. Cadeau Trinette.
 
Voor meer informatie kun je je wenden tot Koos van Vliet en Piet Meindertsma.
 
 
Predikant voorgedragen Bethlehemkerk
 
Na een lange vacaturetijd is zondag 12 mei een voordracht gekomen voor de nieuwe predikant van de Bethlehemkerk.
Ds. Aster Abrahamsen-den Bok is door de beroepingscommissie voorgedragen. Zowel de wijkkerkenraad als de algemene kerkenraad hebben van harte ingestemd met deze voordracht. Tijdens de gemeentevergadering van 12 mei is ds. Aster Abrahamsen-den Bok met grote meerderheid van stemmen en onder luid applaus verkozen als nieuwe predikant voor de Bethlehemkerk.
 
 
Vacature van de maand: hulp kosters
Door het vertrek van Trinette Boer als onze koster zijn er taken te doen op de door de weekse dagen. Voorlopig willen we een invalpool instellen voor deze taken. Diegenen die zich daarvoor opgeven verrichten hand- en spandiensten op een bepaald moment en op een bepaalde dag, uiteraard in overleg.
Met voldoende menskracht gaan we het zo redden
met elkaar: Team Bethlehemkerk.
Op de lange termijn zijn er andere oplossingen gewenst. Hoe een en ander te organiseren wat betreft de kosterstaken daarover buigen zich de kerkrentmeesters.
U wordt op de hoogte gehouden.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl