Economische tijden veranderen. Onze visie voor u, deel 1

 Van Koesveld Financiële Diensten - financieel adviseur voor particulieren en bedrijven


Nico_5075knip.jpg
Nico van Koesveld
06-29082610
Twitter

 

Geachte relatie,

De financiële wereld in Europa staat op haar kop. Lees mijn blog
bezinning

Een paar saaie onderwerpen hieronder. Spaarloon en Levensloop. Belangrijk genoeg om wel te lezen. Het gaat immers om uw geld. Bij de uitdaging om in deze zwaardere tijden u van goed advies te voorzien. Het is duidelijk dat de broekriem fors aangehaald moet worden bij velen van ons. Als we eerlijk zijn kan het ook wel wat minder.

Leuke onderwerpen?
Ja, via Social Media, Twitter en Facebook kunt u ons ook vinden en daar direct de vragen stellen. Maakt u er al gebruik van? Via
Twitter hebben wij inmiddels rond de 1.000 volgers. Ook op Facebook zijn wij te vinden. Doet u mee?

Welkom bij Van Koesveld

E-mailnieuwsbrief Van Koesveld oktober 2011

 
Online verzekeren
Bereken, vergelijk
en sluit af.

Vervoer
Auto
Bromfiets
Fiets
Motorfiets
Bestelauto
Vrachtauto

Wonen
Woonhuis
Inboedel
Aansprakelijkheid
Gezinsrechtsbijstand

Vrije tijd
Caravan
Kampeerauto
Pleziervaartuigen
Reis doorlopend

Geldzaken
Huishoudboekje
Sparen
Uitvaart

E-books
Linkedin
Twitteren zakelijk

Wie zijn wij


Wist u dat…
U hiernaast alle verzekeringen zelf kunt berekenen?
U bijna alle verzekeraars kunt vergelijken?
De tarieven tot de laagste van Nederland behoren?
Dat u online alles in kunt zien?
U gelijk verzekert bent als u afsluit?

Als u ons belt, wij het graag voor u verzorgen.


Financiële adviseur, financieel gemak, wordt schaars.
Recent onderzoek van Odin wijst uit dat nu nog 25% van de tussenpersonen wenst te stoppen. Er is geen droog brood meer te verdienen. En in de laatste 5 jaar is aantal tussenpersonen al gedaald van 20.000 naar 7.000 nu. Personeel bij banken en verzekeraars is ruimschoots gehalveerd.

De behoefte aan echt zuiver en onafhankelijk advies neemt toe.
Veelal eerder betaald uit provisie, nu meer en meer direct apart aan ons betaalt en kopen wij netto in. Bijvoorbeeld de hypotheek, daar zitten geen provisies meer in verborgen met als resultaat dat u geen afsluitprovisie meer betaald en dus een lagere rente krijgt. Los van het feit dat u ons een vast bedrag betaalt, bent u toch nog voordeliger uit.

Nazorg met hypotheken is sterk geautomatiseerd.
De nazorg is veelal op een laag abonnementstarief. Nu nog voor € 5 per maand. Uw hypotheek met bijbehorende verzekeringen wordt dagelijks gecheckt. Is er voordeel te behalen, dan krijgt u onmiddellijk bericht.

Ook verstandig als uw hypotheek elders loopt.  
Als uw hypotheek nog elders loopt, kunt u ook al vast gebruik maken van deze service. Geen omkijken meer, en als het voordeliger kan, krijgt u bericht. Bij de renteverlenging is dit een groot voordeel, u weet direct of het verlengingsvoorstel van de bank in orde is of dat er betere voorstellen met een lager maandbedrag zijn.

De financiële toekomst verandert snel, heel snel.
Dit zal in de toekomst wellicht voor meer verzekeringen gaan gelden. Voor een laag maandbedrag wordt u totaal ontzorgd en hoeft u nergens naar om te zien. Per saldo blijft alles gelijk.

Uw voordeel
Doordat wij niet gebonden zijn aan een verzekeraar, kunnen wij voor u probleemloos switchen van de ene naar de andere verzekeraar. Daar heeft u geen omkijken naar. U heeft één aanspreekpunt en één inlogcode nodig voor al uw verzekeringen, waar u ook verzekerd bent. Wel zo gemakkelijk.


Spaarloon afschaffing per 2012
De spaarloonregeling wordt per 2012 afgeschaft. Vanaf 2012 is het dan ook niet langer mogelijk om maximaal € 613,- per jaar fiscaal vriendelijk te sparen. Opgebouwde rechten worden geëerbiedigd.

Spaarrekening kan opgenomen worden
Het opgebouwde vermogen kan in beginsel zonder fiscale gevolgen worden opgenomen, maar de deelnemers die hun tegoed laten staan en zich aan de voorwaarden van de spaarloonregeling houden, kunnen op grond van de overgangsregeling gebruik blijven maken van de vrijstelling voor spaarloon in box 3. In dat geval wordt het tegoed jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. De huidige deblokkeringsmogelijkheden blijven bestaan.

Gekoppelde polis, dan advies inwinnen
Heeft u de spaarloonregeling gekoppeld aan een aftrekbare spaarpolis, dan kunt u die privé doorzetten. Stoppen brengt extra kosten met zich mee. Het is verstandig om met ons uw mogelijkheden door te nemen. De doelstelling, extra inkomen op latere leeftijd, komt dan niet in gevaar.


Vitaliteitssparen
Met de nieuwe spaarfaciliteit 'vitaliteitssparen' wil het kabinet burgers meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven hun carrière zelf vorm te geven. Vitaliteitssparen is een regeling in de inkomstenbelasting en is – in tegenstelling tot de spaarloon- en levensloopregeling – niet alleen toegankelijk voor werknemers, maar ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting (waaronder zzp’ers) en zogenoemde resultaatgenieters.

Het fiscaal voordelig sparen houdt in dat de stortingen fiscaal aftrekbaar in box 1 zijn en dat de belastingheffing pas plaatsvindt bij de opname van het tegoed. Daarnaast wordt het (forfaitaire) rendement over het opgebouwde tegoed niet belast in box 3.

U mag via deze regeling maximaal in totaal € 20.000 (bruto) fiscaal voordelig opbouwen, met een jaarlijkse maximuminleg van € 5.000.

Er gelden geen beperkingen voor het opnemen en aanwenden van het vitaliteitspaartegoed. Tot en met 61 jaar mag u onbeperkt opnemen. Vanaf het jaar dat een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is, geldt echter een beperking van het maximaal jaarlijks op te nemen bedrag van € 10.000.


Afschaffing levensloopregeling per 2012
De levensloopregeling in het kort: op grond van de levensloopregeling kan een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar sparen, met een totale aanspraak op extra verlof van maximaal 2,1 jaar. De stortingen zijn aftrekbaar in de loonbelasting. De opname is alleen mogelijk voor financiering van verlof en is belast met loonbelasting. Daarnaast kan de werknemer een levensloopverlofkorting van maximaal € 201 per jaar genieten. De levensloopregeling wordt per 2012 afgeschaft. Er gelden wel overgangsbepalingen.

In 2013 heeft men de mogelijkheid om het levenslooptegoed fiscaal geruisloos om te zetten in vitaliteitssparen, zodat op dat moment geen belastingheffing plaatsvindt over het opgebouwde levenslooptegoed. Het volledige tegoed mag worden doorgestort, ook als de waarde van de voorziening hoger is dan het maximum in vitaliteitssparen van €20.000. 


Woekerpolis? Weer stuitingsbrief sturen. Verjaring voorkomen!
Miljoenen Nederlanders dreigen hun claimrechten te verliezen als zij niet nog dit jaar een klacht over hun woekerpolis bij hun verzekeraar neerleggen. Stichting Verliespolis luidt hierover de noodklok. Tot nu toe hebben slechts enkele tienduizenden consumenten een zogeheten stuitingsbrief gestuurd. Er zijn in Nederland ruim 7 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht, waarvan zeker 2,5 miljoen woekerpolissen. Kijk op www.woekerpolisoverstappen.nl


In 2012 wordt polis omzetten naar banksparen soepeler
Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken werken aan een nieuw protocol om de overdracht van kapitaal van klanten tussen deze financiële instellingen te stroomlijnen. De overdracht van kapitaal uit een beleggingsverzekering naar een bankspaarproduct zou dan soepeler kunnen verlopen. Dus eindelijk een soepele oplossing voor de woekerpolis. Of deze nu gekoppeld is aan een lijfrente of een hypotheek, overstappen naar een betere regeling wordt makkelijker.


Waardering hypotheekadviseur volgens Independer
Op dit moment hebben wij een klantwaardering van 9,4.  Hard werken in deze lastige tijden. Toch kunnen we veel hypotheken voor elkaar krijgen. Wilt u een huis kopen of de hypotheek verlengen? Beslis niet voor u ons gesproken heeft. 

 
Tevreden? Breng een vriend aan via de Taartkaart


Of stuur deze mail ons retour met naam en telefoonnummer of e-mailadres.
Wordt deze persoon klant, dan krijgt u een lekkere taart.

Het kan altijd beter. Bent u niet helemaal tevreden?
Stuur dan deze mail ook retour en vertel ons wat u dwars zit. Wij helpen u.

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl -- Twitter - Linkedin