Studie in Cijfers Bijblijver
augustus 2014
 
Beste contactpersoon Studie in Cijfers,

Met deze Bijblijver houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rond Studie in Cijfers (SiC). Zoals in de laatste Bijblijver is vermeld, zijn wij op dit moment bezig met het voorbereiden van een tussentijdse update van SiC i.v.m. de aankomende conversie van Techniekopleidingen in het HBO. In deze Bijblijver vindt u onder andere meer informatie over de laatste ontwikkelingen rond deze update en een uitnodiging voor een nieuwe bijeenkomst.

Bijeenkomst 2 oktober a.s.
Op donderdag 2 oktober a.s. van 13.00 tot 15.00 uur organiseert Studiekeuze123 een bijeenkomst rond de update van Studie in Cijfers i.v.m. de conversie van Techniekopleidingen in het HBO (zie ook hieronder voor meer informatie).

Tijdens deze bijeenkomst zal de planning en de werkwijze van deze tussentijdse update centraal staan. Ook zal er ruimte zijn om de meeste recente update van SiC (mei 2014) te evalueren.

De bijeenkomst vindt plaats bij Studiekeuze123, Graadt van Roggenweg 340 in Utrecht. Routebeschrijving.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het aanmeldformulier in te vullen.

Conversie Techniekopleiding HBO en Studie in Cijfers
Tijdens de vorige bijeenkomst en in eerdere Bijblijvers is al aangekondigd dat er voor de opleidingen die wijzigen n.a.v. de conversie van Techniekopleidingen in het HBO een tussentijdse update van Studie in Cijfers zal plaatsvinden. Op deze manier blijft Studie in Cijfers actueel en sluit het beter aan bij het opleidingsaanbod vanaf september 2015.

De voorlopige planning is om deze update van Studie in Cijfers in november uit te voeren, zodat de nieuwe plaatjes van de gewijzigde opleidingen begin december beschikbaar worden gesteld aan de betreffende instellingen en op Studiekeuze123.nl getoond kunnen worden. Het betreft een relatief kleine update, waarbij alleen de wijzigingen n.a.v. de conversie van Techniekopleidingen in het HBO worden meegenomen. Andere wijzigingen, zoals nieuwe data en mogelijke kleine wijzigingen aan het design, zullen bij de complete update van Studie in Cijfers in mei/juni 2015 worden meegenomen.

Het gaat om een voorlopige planning, omdat nog lang niet alle wijzigingen in CROHO zijn doorgevoerd. Ook hebben we nog geen duidelijkheid over wanneer dit wel het geval is.  We willen de update echter pas uitvoeren wanneer alle voorgenomen wijzigingen zijn doorgevoerd. Op de bijeenkomst van 2 oktober hopen we tot een definitieve planning te komen.

Wijzigen contactpersoon Studie in Cijfers of opvragen inloggegevens
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joeri Nortier via het contactformulier of 030-234 66 68.

 
 
In deze Bijblijver:
Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen of universiteiten. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn oriëntatie op zijn studiekeuze. Lees meer over SiC op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
U ontvangt deze SiC Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon SiC. Mocht dit niet juist zijn, neem dan aub contact op met Studiekeuze123.
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.