Bethlehemkerk                                                
Jaargang 9, november 2023 nr. 41
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Viering zondag
5 november:
De weg van geloof: een moeilijke weg?
 
Voedselbankactie komend weekend
 
Morgenster: Samen vieren in drie kerken
 
Inschrijven voor autovervoer of samen fietsen op 5 & 12 november
 
Stoelen tekort voor eerste gezamenlijke kerkdienst
 
Na ruim honderd jaar einde papieren kerkblad
 
Kerk in Actie: noodhulp aan Israël en Gaza
 
Ga je mee: Instuif in november 2023
 
Voedselbankactie komend weekend
 
Wij gaan
Sint Maarten vieren!
 
Alzheimer Cafe: Verder na de diagnose…
 
Platformavond voor kind- en jongerenwerk
 
Kliederkerk:
Groen als gras
 
SwapSint: dinsdag 21 november 2023
 
Ga je mee: de Klimaatmars
 
Bethlehemkerk: tentoonstelling 60 jaar
 
Expositie van Janet Klaver
 
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 3 november
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 4 november
 
Zondag 5 november
ds. Erik van Halsema in Morgenster
 
 
St. Maarten: Lampionnen maken
 
Maandag 6 november
---
 
Dinsdag 7 november
SOOS: Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 8 november
Ochtendgebed
 
 
 
Donderdag 9 november
Open Kerk
 
Vrijdag 10 november
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 11 november
--
 
Zondag 12 november
ds. Heleen Weimar in de Regenboogkerk
 
 
Wandelen met Maria
 
SAVE THE DATA
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
"Leven uit de bron"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
Abonnement op onze
nieuwsbrieven:
PgH en/of
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
 
Viering zondag 5 november: 'De weg van geloof: een moeilijke weg?
 
Zondag 5 november gaat ds. Erik van Halsema voor in de tweede van de gezamenlijke diensten van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk. De dienst is om 10:00 in de Morgenster. De Bethlehemkerk is komende zondag gesloten. De dienst kan wel nog steeds via de link online worden meegevierd.
 
Ds. Van Halsema schrijft over komende zondag:

In de serie ‘reisgenoten’ zijn we toegekomen aan de profeten Elia en Elisa. De meester geeft zijn kracht door aan zijn leerling. Driemaal verzoekt Elia aan Elisa om achter te blijven maar Elisa doet dat niet: hij blijft bij Elia en wordt er zo getuige van hoe Elia wordt weggenomen. Is het herhaalde verzoek van Elia een soort test? In deze gemeen­schappelijke dienst van Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk gaan we de etappes van de tocht van Elia en Elisa lezen als een beeld voor de geloofsweg die wij allemaal kunnen gaan. Hoe moeilijk is die weg en hoe worden wij geholpen?
 
Klik hier voor de liturgie, de collecte en bijbehorende link naar kerkdienstgemist van zondag 5 november.
 
 

Voedselbankactie komend weekend:
Oog voor voedsel, hart voor mensen

Onder het motto ‘oog voor voedsel, hart voor mensen’ houden de Bethlehemkerk, de Regenboogkerk, de Morgenster, de Grote Kerk en de Diependaalsekerk ter gelegenheid van de Dankdag voor Gewas en Arbeid een inzameling voor Voedselbank Gooi en Vechtstreek.
 
Voorafgaand aan de vieringen op zondag 5 november a.s. in de Grote Kerk, de Diependaalsekerk en de Morgenster kunnen producten worden ingeleverd.
 
Dat mogen ook verse producten zijn als groente en fruit.
 
 
 
Morgenster: Samen vieren in drie kerken
 
De Algemene kerkenraad besloot onlangs dat de geloofsgemeenschappen van De Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboog per 1 januari één bestuurlijke geloofsgemeenschap vormen. Binnenkort komen de drie gemeenschappen al op verschillende momenten samen in gezamenlijke kerkdiensten.
 
Elkaars liturgie proeven
De predikanten schrijven daarover: ‘Op die manier gaan we ervaren hoe het is om op een zondagmorgen werkelijk gezamenlijk te vieren. Zo gaan we elkaars liturgie proeven. Het rooster ziet er als volgt uit:
  • 5 november: Morgenster met ds. Erik van Halsema
  • 12 november: Regenboogkerk met ds. Heleen Weimar
We volgen in deze drie diensten het leesrooster ‘Reisgenoten’ dat gemaakt is bij het PgH-brede jaarthema ‘Ga je mee?’. In elk van de vieringen zal er zowel kinder- als tienerdienst worden aangeboden.
 
 

Inschrijven voor autovervoer of samen fietsen op zondag 5 en 12 november

Op 5 november vieren we samen in de Morgenster en op 12 november in de Regenboogkerk.

We willen graag iedereen in de gelegenheid stellen om erbij te zijn. En omdat de Morgenster en Regenboogkerk net iets verder weg liggen, maken we op deze zondagen de autodienst ruimer beschikbaar.

U kunt, ook als u normaal zelfstandig naar de Bethlehemkerk komt, nu ook gebruik maken van de autodienst. U rijdt dan dus vanaf de Bethlehemkerk mee naar de kerk waar die zondag de kerkdienst plaatsvindt. Natuurlijk wordt u ook weer teruggebracht naar de Bethlehemkerk.

U kunt zich opgeven door middel van de intekenlijsten die op de leestafel in de kerk liggen.

We nemen dan iedereen die dat wil mee vanaf de Bethlehemkerk mee. Dit zal tussen 09:15 en 09:30 zijn.

De vaste klanten van de autodienst moeten zich ook even opgeven, maar worden wel thuis opgehaald.

 

Mocht u vragen hebben kunt u mailen naar: diaconie@betlehemkerk.nl

Wilt u graag gezamenlijk naar de kerk fietsen op deze dagen? U bent met uw fiets van harte welkom om 9:30 uur bij de Bethlehemkerk, vanuit daar vertrekken we op de fiets om 9:35 uur naar de Morgenster of de Regenboogkerk.

Diaconie Bethlehemkerk

Stoelen tekort voor eerste gezamenlijke kerkdienst

Stoelen moesten worden bijgezet afgelopen zondag 29 oktober in de Bethlehemkerk. Het werd de eerste gezamenlijke kerkdienst van de drie wijkgemeenten Bethlehemkerk, De Morgenster en Regenboogkerk. De eerste vanuit het gegeven dat per 1 januari de drie wijkgemeenten één geloofsgemeenschap gaan vormen.
 
 

Na ruim honderd jaar einde papieren kerkblad

Het komende kerstnummer van Kerkbrink wordt het laatste papieren kerkblad van de Protestantse gemeente Hilverum. Dat heeft de Algemene kerkenraad onlangs besloten. Op voorstel van het Communicatieplatform wil de kerkenraad meer gebruik maken van digitale communicatie.

Hilversumsche

De papieren kerkbladen ontstonden begin 20ste eeuw. Toen nog twee uitgaven: Hervormd Gooi (Hervormde Gemeente) en Hilversumsche Kerkbode (Gereformeerde Kerk). In 1983 zijn beide uitgaven samengevoegd en kreeg het weekblad de naam Kerkblad voor Hilversum mee. Dit valt samen met het steeds verder samengaan van de Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk, het Samen op Wegproces. In 2002 viel het besluit om eens in de twee weken te verschijnen. Sinds 2017 geeft de Protestantse gemeente het maandblad Kerkbrink uit.
 
De redactie van Kerkbrink schrijft in het afgelopen nummer: ‘Helaas verdwijnt het papieren kerkblad uit onze Protestantse gemeente. De redactie heeft er altijd naar gestreefd om via dit medium wijkgemeenten en gemeenteleden met elkaar te verbinden. Te laten zien wat mensen beweegt, te delen wat er allemaal gebeurt. Er wordt onderzocht of we rond Pasen en Kerst een bijzondere uitgave of magazine kunnen maken.’
 

Kerk in Actie: noodhulp aan Israël en Gaza

De Protestantse kerk in Nederland is via Kerk in Actie een noodhulpactie gestart voor Israël en Gaza.
Kerk in Actie laat weten: ‘In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.
 
In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.’ 
 

Ga je mee: Instuif in november 2023

Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen.
  • Donderdag 16 november is er geen Instuif, want donderdagmiddag 23 november gaan we met de Soos en de ouderensoos van de Morgenster naar de 60+ van de Regenboogkerk
  • Ds. De Oude komt vertellen over het werk van de geestelijke verzorger in de krijgsmacht. Hij is op uitzending geweest naar verre oorden. Daarover zal hij iets vertellen en laten zien
  • Graag zoveel mogelijk aanmelden. Ook ivm vervoer. Vanaf 14 .00 uur inloop. We beginnen om 14.30 in de Regenboogkerk.
We beginnen om 10 uur
Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.
Henny de Vries tel.6213309

Wij gaan Sint Maarten vieren!

Op zondagmiddag 5 november is er een kinderviering rondom Sint Maarten in De Morgenster. Vanaf 16u15 uur zijn kinderen en ouders welkom tot en met 17u45.
 
Pannenstaart
Karin Timmerman laat weten: ‘Sint Maarten komt langs en vertelt zijn verhaal, we gaan zingen over het licht delen in de duisternis, en we maken een lampion en misschien wel twee; één om weg te geven en één voor jezelf voor 11 november, het feest van Sint Maarten. Tot slot eten we natuurlijk nog even een pannenstaart en proberen we de lampion uit in het donker.’
 
 
 

Alzheimer Cafe: Verder na de diagnose…

Wij nodigen u van harte uit voor de volgende bijeenkomst op woensdag 8 november. De inloop is zoals gewoonlijk vanaf 13.30 en om 14.00 uur begint het.
De locatie is de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 in Hilversum.
 
Thema: Verder na de diagnose… Waar kunt u terecht met uw levensvragen als de diagnose dementie is gesteld? Natuurlijk kunt u bij uw huisarts aankloppen of uw casemanager (als u die al heeft). Wat kan het Centrum voor levensvragen voor u betekenen? We nodigen een spreker uit die ons daarover meer kan vertellen.
 
 
 
Platformavond voor kind- en jongerenwerk PGH
 
Op woensdag 8 november is er een platformavond voor allen betrokken bij het kind- en jongerenwerk in de Protestantse gemeente Hilversum. Het is een vervolg op de avond in de Grote Kerk van 15 maart j.l. Toen werden met Lego allerlei dromen vormgegeven over de toekomst van kerken in Hilversum vanuit het perspectief van alle generaties. De avond begint om 20u00 en is in De Morgenster, Seinstraat 2.
 
Droomkerk dichterbij halen
De platformavond heeft volgens Aster Abrahamsen tot doel om ‘onszelf erbij te bepalen dat we een kerk voor alle generaties willen zijn, met een prioriteit voor de jongste generaties. Een avond waarop we met elkaar kijken hoe we onze droomkerk dichterbij kunnen halen en wat er allemaal binnen de wijkgemeentes van de PgH aan kinder- en jongerenwerk gebeurt.’
 
 

Kliederkerk: Groen als gras

Ja hoor, het is tijd voor een GROEN = GRAS KLIEDERKERK
 
Wij hopen dat jullie allemaal weer komen, samen met vriendjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s of wie je dan ook maar mee wilt nemen. Met elkaar vieren, knutselen, spelen en natuurlijk pannenkoeken eten.
 
Zondag 12 november gaat het over zorgen voor een goede aarde, een veilig thuis voor alles wat leeft. Als wij veranderen, verandert de wereld om ons heen met ons mee!
 

SwapSint: dinsdag 21 november 2023

De avonden worden langer en Sinterklaas is weer bijna in het land. De bergen speelgo
ed in de huiskamer worden nog wat hoger... Of er is gebrek aan leuk speelgoed… Kan dat anders? Ja!
 
Op dinsdag 21 november organiseert de Bethlehemkerk een SwapSint Ruilmarkt in de Bethlehemkerk. Het idee is dat Sinterklaas duurza(a)m(er) gevierd kan worden, door jouw oude speelgoed te ruilen voor speelgoed waar een ander kind niet meer mee speelt. Iets voor jou? Ruim dan de kasten op en ruil mooi, compleet speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt voor ‘nieuw’ speelgoed!
 
Je levert eerst het speelgoed in, krijgt punten mee ter waarde van wat je hebt ingeleverd en kan die op een later moment die dag ruilen tegen ander speelgoed.
 
Inlever moment dinsdag 21 november tussen 19:00 en 20:00 uur
Ruil moment dinsdag 21 november tussen 20:15 en 21:30 uur.
 
Meer informatie over het inleveren en ruilen van speelgoed voor de SwapSint Ruilmarkt: swapsint@bethlehemkerk.nl

Ga je mee: de Klimaatmars

Op zondag 12 november wordt in Amsterdam een mars gehouden voor klimaat en rechtvaardigheid. Voorafgaand aan de mars is er in de Amsterdamse Westerkerk een interreligieuze viering . Vanuit verschillende tradities wordt er gebeden en God geprezen om het geschenk van de schepping.
De Groene kerken sluiten zich bij de mars aan. In Hilversum zijn onder meer de Bethlehemkerk, De Morgenster en het Christelijk Spiritueel Centrum lid van de Groene kerken in Nederland. René de Reuver, secretaris van de Protestantse kerk in Nederland, roept mensen op aan de mars mee te doen.

Indringende brief

In de nieuwsbrief van de Groene kerken schrijft hij: ‘Op 4 oktober jl. heeft paus Franciscus een ‘apostolische vermaning’ – een wat uitgebreide pauselijke brief – gepubliceerd met de titel Laudate Deum, Prijs God. Het is een indringende brief over het klimaat, waarin hij de boodschap van de acht jaar eerder verschenen encycliek Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) aanscherpt. Voor de paus is het helder: God prijzen en je inzetten en uitspreken voor het klimaat hebben alles met elkaar te maken.
 

Bethlehemkerk: tentoonstelling 60 jaar

Vrijdag 6 oktober 2023 is het 60 jaar geleden dat de Bethlehemkerk als kerkgebouw in gebruik is genomen. Dat gaan we gedurende het hele jaar samen vieren met diverse activiteiten. Via de Kerkbrink, nieuwsbrieven en website houden we jullie graag op de hoogte en nodigen we jullie van harte uit deel te nemen. Op slotzondag 25 juni zijn de plannen uit de doeken gedaan.
 
Tentoonstelling
Wij willen voor de verjaardag van de kerk graag een tentoonstelling maken, maar dan hebben we ook items uit het verleden nodig. Dus voorwerpen en foto’s uit het verleden van de kerk en ook van het noodkerkje aan de Frederik van Eedenlaan zijn welkom.
 
Materiaal aanmelden
Materiaal voor de tenstoonstelling kan aangemelden worden bij Ineke Woldman en Wim Dral via email adres: wimdral@kpnmail.nl

Expositie van Janet Klaver

Janet Klaver is een natuurfotograaf die in haar werk vergeten schoonheden aan het licht brengt.
 
Geïnspireerd door de natuur gaat ze dagelijks op pad om de mooiste momenten vast te leggen. Haar foto’s kenmerken zich door een intensiteit aan kleur, speelse details en creativiteit. Ze nodigt de kijker uit om stil te staan waar in het dagelijks leven vaak aan voorbij gegaan wordt. Een herinnering aan het nu en de magie van onze omgeving in het Gooi.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00