APRIL 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
  • Release Studiekeuzedatabase april 2018
  • Extra release op 30 april 2018
  • Aanleveren data voor release mei 2018: uiterlijk 11 mei 2018
 
Release Studiekeuzedatabase april 2018
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 18.3) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
  • De CROHO-wijzigingen tot 26 maart 2018 zijn doorgevoerd;
  • De bron Accreditatiescores is ververst.
Lees meer over de release van april 2018.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Extra release op 30 april 2018
Op 30 april 2018 vindt er een extra release (18.3a) plaats als gevolg van een aanpassing van de interne werkwijze. Hierbij zal ook een aantal kleinere bronnen ververst worden, waaronder personeelsgegevens HBO, denominatie instellingen en accreditatiescores.
 
Aanleveren data voor release mei 2018: uiterlijk
11 mei 2018
De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:

Instellingspagina:
  • Bezoekadres
  • Telefoonnummer
  • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 11 mei 2018 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 18.4 op 24 mei 2018. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 11 mei door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van mei 2018.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.