Bethlehemkerk                                                   
Mei 2022 nr. 21
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 22 mei:
Vruchten van de Geest: 'Gastvrijheid'
 
Spetterend MIHL
op 20 mei
 
ND citeert
ds. Aster Abrahamsen
 
Kinder Vliegerfeest
 
RdB: Onderdak
 
HA-viering in stiltecentrum 23 mei
 
Lichter kerk-zijn
 
Fietsen voor
Oekraïense scholieren
 
Pastoor Dresmé: 25 jarig priesterjubileum
 
Uitnodiging Inspiratiefestival
 
Tuindag
Bethlehemkerk
 
Kernwapens
de wereld uit
 
Workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners
 
Slotzondag: 26 juni
 
Vastenweekend PGH jongeren: in de top 3
 
Wat vind jij
van de PgH-site?
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 22 mei
 
Thema:
'Vruchten van de Geest: Gastvrijheid'
 
Aanvang: 10:00 uur
ook online
ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne en
help mee: 
 
 
Toelichting op de collecten van deze zondag, klik hier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 20 mei
Nieuwsbrief
 
 
Catechese & Stercafé
 
Zaterdag 21 mei
 
Zondag 22 mei
ds. Aster Abrahamsen
 
 
Maandag 23 mei
 
Dinsdag 24 mei
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 25 mei
-
 
Donderdag 26 mei
Hemelvaartviering
ds. G.J. Wisgerhof - ook online 
 
 
Vrijdag 27 mei
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 28 mei
 
 
Zondag 29 mei
ds. Hans Blom - ook online 
 
SAVE THE DATE
Zondag 15 juni Klimaatmars
 
 
Zondag 22 mei
 
1 Petrus 4: 7-11
 
Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 
Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 
Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 
Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 
Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Vrijheid"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
Zondag 22 mei, Vruchten van de Geest: 'Gastvrijheid'
 
Zondag 22 mei heeft als thema ‘gastvrijheid’, één van de waardes die tussen Pasen en Pinksteren in de kerken van de PgH worden besproken vanuit het jaarthema ‘geinspireerd leven’.
 
Gastvrijheid was een waarde van groot belang, van levensbelang zelfs voor de mens in het Midden-Oosten in de bijbelse tijd. Vanuit o.a. het spannende verhaal van Rachab (Jozua 2) en vanuit onze eigen maatschappij kijken we naar het thema gastvrijheid en verkennen we of het ook voor ons van (levens)belang is.
 
Dit is de eerste dienst na een lang ziekteverlof die ds. Aster Abrahamsen weer in onze eigen kerk zal leiden. Zij is dankbaar dat dit weer kan en ziet er naar uit om haar taken als predikant ook op deze manier weer uit te voeren.
 
Klik hier voor de liturgie voor deze zondag.
 
 
Spetterend MIHL op 20 mei
 
Vrijdagavond 20 mei is de afsluiting van het Midden in het Leven (MihL) jaar.
 
Het wordt een spetterende avond, maar niet op het water. Eén van de boten heeft motorpech (een boot huren werd een te prijzige optie) en bovendien wij zijn gewaarschuwd voor knutten! Om niet gespikkeld thuis te komen gaan wij de picknick verplaatsen naar de tuin van Erik en Els, Loosdrechtsebos 14.
 
Willen jullie opgeven wat je meeneemt aan picknick hapjes en drank? Ook graag een bord, bestek en een glas. Warme kleren en/of een plaid is ook een aanrader.

Vanaf 18.30 uur is de inloop en wij hopen jullie allemaal  te ontmoeten op het gras!
Geef je snel op: Middeninhetleven@bethlehemkerk.nl voor 14 mei.
Annelene, Anita, Sandra en Ineke
 
 
Nederlands Dagblad citeert ds. Aster Abrahamsen
S10 is niet de enige: psalmen lenen zich wel vaker voor populaire muziek.
 
S10 en ‘De diepte’ zijn bepaald niet de enige ‘seculiere’ combinatie van artiest en song die te maken heeft, of lijkt te hebben, met de psalmen. Het gaat vaak om liederen die leed herbergen en draaien om rouw, troost en herstel.
 
Elfde werd de 21-jarige Stien den Hollander bij het Eurosongfestival. Onder de artiestennaam S10 bracht ze het lied ‘De diepte’, geschreven door haarzelf en en Arno Krabman. De nederhop-artieste staat sinds 2018 onder contract van het label Noah’s Ark.
 
De song ging, zei ze zelf, over relatie en verdriet; dat mocht herkenbaar zijn voor velen. Christenen werden getroffen door de raakpunten met Psalm 130, die ook vanuit de diepte komt. Kerkmusicus Mar van der Veer zag in deze krant en een eerder essay in het Friesch Dagblad niet alleen tekstueel, maar ook muzikaal verbanden tussen ‘De diepte’ en Psalm 130.
 
Opklimmen
Aster Abrahamsen, predikant van de protestantse Bethlehemkerk in Hilversum, schreef een overdenking naar aanleiding van het lied en de Psalm. Ook zij ziet verwantschap. Abrahamsen wijst op het brede en meervoudige van ‘de diepte’, voor iedereen kan het iets anders betekenen. ‘Ook de behoefte dat iemand je ziet in je diepte-moment, aandacht voor je heeft en je hoop geeft in je wanhoop, zie je zowel in de Psalm terug (‘Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.’) / ‘Israël, hoop op de HEER!’) als ook – al is het op een andere manier - in De Diepte (‘Oh, mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan’).
 
Kinder Vliegerfeest
 
Lekker met elkaar vliegeren op zondag 22 mei. Het kinderwerk vanuit de Protestantse gemeente Hilversum houdt een vliegerfeest voor alle kinderen.
 
Het feest begint om 14:00 bij De Morgenster, Seinstraat 2 in Hilversum. Je gaat een vlieger maken, vliegeren en ondertussen ontdek je overeenkomsten tussen het feest van Hemelvaart en vliegeren.
 
 
Rond De Bethlehemkerk: Onderdak
In de zomerperiode verschijnt er weer een nieuwe Rond de Bethlehemkerk. Ditmaal is het thema Onderdak. We willen u uitdagen om met dit thema in het achterhoofd in de pen te klimmen en een mooi stuk te schrijven. Inlever datum is uiterlijk 22 mei.
 
Bij dit thema denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de komst van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht die onderdak heeft gevraagd aan onze kerk.
 
Ook kunnen we bij dit thema denken aan de vele vluchtelingen uit de Oekraïne die in Hilversum onderdak zoeken.
 
 

HA-viering in stiltecentrum 23 mei 2022

Maandag 23 mei a.s. wordt vanaf 14.30 uur weer een Heilig Avondmaalsviering in het Stiltecentrum georganiseerd. Deze viering o.l.v. ds. Jetty Scheurwater is bedoeld voor oudere gemeenteleden die de diensten op zondag niet meer kunnen bijwonen en graag het avondmaal in kleine kring willen vieren.
Na deze korte viering ontmoeten we elkaar in de kerkzaal met een kop koffie of thee.
 

Lichter kerk-zijn

Voor een aantal gemeenten is het steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden.
 
Sinds kort biedt de kerkorde mogelijkheden om de bestuurlijke organisatie van een gemeente 'lichter' in te vullen, door bijvoorbeeld samen met een andere gemeente een college van kerkrentmeesters te vormen.  Ook voor pioniersplekken, die doorgroeien, is het onderwerp 'Lichter kerk-zijn' van belang.
 
Scriba René de Reuver vertelt waarom de Protestantse Kerk werkt aan een lichtere vorm van kerk-zijn..
 
 

Fietsen voor Oekraïense scholieren: oproep

Vanaf maandag 23 mei gaan Oekraïense kinderen dagelijks naar school. Op de fiets. Dat is de bedoeling. Elke dag 11 kilometer heen en 11 kilometer terug. De kinderen krijgen fietsles. Alleen, er zijn nog niet voldoende fietsen. Er zijn er nog 28 nodig.
 
Heb jij nog een goede fiets staan? Een fiets geschikt die is voor kinderen in de leeftijden van 12 tot 18? En ben je bereid deze te doneren? Klik hier voor de actiepagina van Hilversummers.nl.
 
 
Pastoor Dresmé: 25 jarig priesterjubileum
 
Op 24 mei a.s. viert pastoor Dresmé zijn 25-jarig priesterjubileum. Dat wordt gevierd op zondag 22 mei 2022 in een regioviering om 11:00 uur in de Sint Vituskerk.
 
De andere kerken van het dekenaat zijn dan dicht. Na de viering gaat het feest achter de kerk, bij het Annagebouw, verder! Van harte welkom en fijn als er met heel veel dat feest samen met pastoor Dresmé op die zondag kunnen vieren.
 
De pastoor wil als cadeau graag een elektrische fiets. Wilt u daaraan bijdragen, dan kunt u uw gaven storten op rekeningnummer NL59 INGB 0000 1941 22 t.n.v. H. Vitus en H. Willibrord te Hilversum onder vermelding van “Cadeau pastoor”.
 
 
Uitnodiging Inspiratiefestival
 
Zoals u misschien wel weet (en anders weet u het nu!) - onze Bethlehemkerk valt onder de kerkelijke Classis Noord-Holland.
Op zaterdag 4 juni wordt in Heiloo een Inspiratiefestival georganiseerd voor alle kerken uit deze classis. Het festival is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden van de kerken in de Classis Noord-Holland.  
Dit inspiratiefestival staat in het teken van ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. De grondtoon hiervan sluit aan bij het jaarthema en de visienota van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’. Het thema is uitgewerkt in vijf thema’s die door verschillende leden van gemeenten uit de classis, medewerkers van de Dienstenorganisatie en andere deskundigen en betrokkenen bij de classis worden aangeboden.
De thema’s zijn:
  • ‘Bestuurskracht’ - Als de kerk kleiner wordt
  • ‘Levend Geloof’: geloofsbeleving, geloofsgroei en delen van geloof
  • ‘Generaties in de kerk’
  • ‘Duurzame Kerk’
 
 
Tuindag Bethlehemkerk: juni 2022
 
Het voorjaar is in volle gang en alles bloeit en groeit hard.
Ook het “onkruid’ rond onze mooie kerk.
 
Zaterdag 11 juni 2022 worden jullie van harte uitgenodigd om de omgeving weer tip top te maken.
Om 09.00 uur staat de koffie/thee klaar.
 
Gereedschap  en bovenal een zonnig humeur meenemen.
Er wordt voor de lunch gezorgd.
 
Laat even weten of je kan en wilt helpen?
Gert-Jan Jansen: tuin@bethlehemkerk.nl
 
 
Kernwapens de wereld uit
Vorig najaar besloot PAX om een  nieuwe stappen te zetten naar een kernwapenvrije wereld. Om dat te realiseren hoopten ze voldoende, minstens 100, mensen te vinden die bereid waren een grote gift te doneren.
 
Wij zijn al lang van mening zijn dat er twee zaken zijn die een ernstige bedreiging vormen voor de toekomst van het leven op aarde. Dat zijn de steeds sneller verlopende "opwarming van de aarde" en de "aanwezigheid van kernwapens".
 
Die PAX oproep voldeed aan onze ideeën en, mede dankzij corona, konden wij daar ook aan voldoen. Zo kwamen wij bij de Club van 100.
 
 
 
Workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners
 
Maria den Toom (Grote Kerk) en ikzelf (Vitamine G) organiseren voor de tweede keer een start-workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners van ca. 7 tot 14 jaar (je moet zelf kunnen schrijven). Deze uitnodiging staat open voor kinderen/tieners uit alle kerken en geloofsgemeenschappen in Hilversum! Ook mogen zij uiteraard een vriend of vriendin meenemen. (Krijgen we meer dan 10 aanmeldingen, dan plannen we opnieuw een extra zaterdagmiddag in.)
 
Op zaterdag 18 juni, van 14.00 tot 17.00 uur, gaan we in de Diependaalsekerk creatief aan de slag met een aansprekende Bijbeltekst. Alle deelnemers ontvangen daarvoor ter plekke een knutsel-/schrijfpakket dat ze na afloop mee naar huis mogen nemen, om thuis verder te gaan met wat ze in de workshop hebben geleerd.
 
 
 
Slotzondag: 26 juni
 
Het klinkt nog ver weg, maar op 26 juni vieren we onze Slotzondag. Na een vrolijke viering waarin we samen kunnen terugblikken en God kunnen danken voor dit toch wel bewogen jaar, zou het leuk zijn om samen nog feestelijk na te genieten. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die een programma voor na de slotzondagviering willen vormgeven en organiseren. 
Ben jij degene die goede koffieplannen heeft of ideeën voor een overheerlijke lunch? Of misschien degene die al een speurtocht voor zich ziet of een gezellig wandeling?
 
Meld je dan nu aan via slotzondag@bethlehemkerk.nl
 
Ds. Aster Abrahamsen, namens de kerkenraad
 

Vastenweekend PGH jongeren: in de top 3

Maar liefst 39 teams deden mee aan de sponsoractie voor vluchtelingen. De Hilversumse jongeren van het Vastenweekend eindigden met een opbrengst van € 3.624,- in de top 3. Dit blijkt uit de actiepagina van Vluchtingenwerk.
 
In het weekend van 8 en 9 april kwamen jongeren van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk bijeen voor een vastenweekend. Daarmee sloten zij een periode van zes weken af met elke week een uitdaging die goed voor de wereld of iemand anders is. Zoals max drie minuten per douchebeurt of een week vegetarisch eten.
In het vastenweekend zetten zij een sponsoractie op voor stichting Vluchtelingenwerk. Zij vergaarden 161 donaties. Al met al een heel mooi resultaat dus.
 
 
Wat vind jij van de PgH-site?
 
De Protestantse gemeente Hilversum heeft al geruime tijd een eigen website:www.pknhilversum.nl. De site verschijnt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de Algemene kerkenraad.
 
Eerder besloot het bestuur dat de site actueler en aantrekkelijker moest worden. En daarmee een aanvulling op Kerkbrink, het maandelijkse magazine van de PgH. Maar is dat gelukt? Of is dat wel nodig? Wij zijn nieuwsgierig naar je opvatting. Doe daarom mee met enquête over de PgH-site.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00