juni 2014
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
SmS-scholen in de media
Met ruim 1.500 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij vanaf nu elke nieuwsbrief een overzicht van de publicaties die wij zijn tegengekomen. Klik op het betreffende artikel om de publicatie te zien:
 
 
Advies gesprek na afname Tevredenheidspeilingen
  Wij helpen directeuren graag om de resultaten van de peilingen te vertalen naar succesvol kwaliteitsbeleid en gerichte profilering van de school. Dat kan om te beginnen met de leeswijzer die we meesturen met de rapportages, maar we gaan graag nog een stap verder bij het succesvol interpreteren en implementeren van onze peilingen. Daarom bieden we sinds kort, vrijblijvend, een telefonisch adviesgesprek aan met een van onze adviseurs. Scholen kunnen zich hiervoor opgeven via de mail die zij enkele weken na levering van de rapportage(s) ontvangen. Heeft u deze mail niet ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd in een adviesgesprek? Vul dan hier een aanvraagformulier in.
 
Profilering schoolgebouw
Voor dagelijkse gebruikers is het lastig om met afstand te kijken naar hun schoolgebouw. Bij veel scholen zien we dat door een opeenstapeling van veranderingen en toevoegingen de kracht van het gebouw verloren is gegaan en het totaalbeeld onduidelijk is. Ook worden de psychologische effecten van bijvoorbeeld kleurgebruik, licht en ordening vaak niet voldoende onderkend. In de Modules 'Schoolgebouw en Omgeving' kijken we met een objectieve, frisse en vakkundige blik naar uw gebouw. Onze methodiek gaat uit van tien speerpunten die invloed hebben op de algehele uitstraling en welbevinden en de leerprestaties. De nadruk ligt op eenvoudige ingrepen die snel en met weinig middelen grote verbeteringen tot stand brengen.
 
Kijk hier voor meer informatie en praktijkvoorbeelden: profilering schoolgebouw.
 
 
Vragenlijst IKC in samenwerking met APS
 
We zijn momenteel, in samenwerking met onderwijsadviesbureau APS, een vragenlijst aan het ontwikkelen voor Integrale Kindcentra (IKC’s). Een IKC is een ver doorontwikkelde brede school waarin basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen inhoudelijk en organisatorisch samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Het essentiële verschil met de meeste brede scholen is dat er in een IKC sprake is van een vergaande samenwerking op inhoudelijk gebied. Zo is er één pedagogische visie op leren en ontwikkelen van kinderen.  Het IKC is in feite één organisatie.
De vragenlijst zal binnenkort getest gaan worden.
 
Meer informatie: Iris Meljes, APS, Zwarte woud 2 3524 SJ Utrecht, 06-25051932.
 
Samenvatting van bestuursrapportages
Voor schoolbesturen die onze Tevredenheidspeilingen afnemen hebben we al de veel geprezen bestuursrapportage. Daarbij komt nu de bestuurssamenvatting. Een compact overzicht van de belangrijkste resultaten en conclusies met vergelijking tussen de verschillende scholen. Ook worden de resultaten uit de ouder-, leerling- en personeelspeiling naast elkaar gezet. Al met al een handig hulpmiddel voor presentatie aan bijvoorbeeld de Raad van Toezicht.
De samenvatting is maatwerk en is daarom precies aan te passen aan uw wensen. Klik hier voor een voorbeeld.
 
De samenvatting is te bestellen vanaf €400,- (ex. btw).
 
 
SmS informatiecentrum
 
Kijk af en toe eens in het informatiecentrum op onze website. Daar staan recente publicaties zoals het artikel over profilering in Kader Primair of de nieuwe column van Edwin Borger. Maar u vindt er ook een uitgebreide checklist van A tot Z, met tips en tools voor onderzoek, communicatie en profilering.
 
 
 
Blogpost van interim directeur en trainer Edwin Borger: Ondersteboven
Nog net niet droog achter mijn oren mocht ik stage lopen bij meester Jan in groep 3. Mijn toenmalige wiskundedocent van de academie zou een rekenles komen bekijken. Op zich al een wonder. Meestal kwam de docent Nederlands een tekenles observeren, terwijl degene die ons leerde tekenen iets mocht zeggen over een rekenles. Ik ging de kinderen leren dat het grootste getal op aarde eigenlijk niet bestond. Er zullen vast wiskundigen zijn die deze les wetenschappelijk onderbouwd kunnen afschieten. Meester Jan vond het prima. Eigenlijk vond hij alles prima. Lees verder...