Nieuwsbrief maart 2008

"Degene, die in staat is om de juiste positie in te nemen,
doet de goede dingen,
zowel voor zichzelf als voor anderen".

Tijdens de training waarin mensen zelf opstellingen leren begeleiden, is één van de opdrachten om een genogram te maken. Dit is een soort stamboom, waarin de verschillende generaties van het gezin van herkomst in kaart worden gebracht inclusief informatie over belangrijke data (bijv. geboorte- en sterfdag), beroepen en terugkerende thema's zoals ziekte, verslaving, scheidingen en buiten gesloten worden).
Alleen het maken van dit plaatje is vaak al heel confronterend. Soms wordt daardoor in één keer een patroon zichtbaar of valt op dat er over één tak van de familie weinig informatie bekend is, wat weer nieuwe invalshoeken oplevert . Het lijkt dan nog zo simpel om in dat krachtenveld de juiste plek te vinden, maar in de praktijk blijkt
het een hele klus. Het is net alsof je ondanks al je goede voornemens in dat systeem altijd weer op dezelfde positie belandt. Hoe kan dat nu, we hebben toch een vrije wil? De oplossing hiervoor moet gezocht worden in het collectieve (ge)weten dat ieder systeem kent. Het is een gezamenlijk bewustzijn waarin sociale herinneringen worden opgeslagen en dat zich (ook met terugwerkende kracht) verantwoordelijk voelt om te voldoen aan de drie systeemvoorwaarden: er is een plek voor iedereen, het respecteren van de rangorde en het in evenwicht brengen van de balans van geven en nemen. Wordt (of werd) aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan, dan ontstaat er gedoe dat meerdere generaties kan overstijgen. Ieder kiest dan (onbewust) een positie die er aan bijdraagt om de onvolkomenheden (uit het verleden) aan het licht te brengen en rust niet voordat de "ontstane schuld" is ingelost.
Een familieopstelling geeft veel inzicht in deze ongewenste dynamieken, ondersteunt bij het herstellen van het evenwicht en zorgt ervoor dat de geschiedenis zich niet meer hoeft te herhalen. Aangezien meerdere mensen mij in de afgelopen periode gevraagd hebben, wat Coach-Inn nu eigenlijk te bieden heeft op dit vlak, heb
ik er voor gekozen om de verschillende mogelijkheden op een rijtje te zetten. Het is een hele opsomming geworden, met een "special" over het lezen van bedrijfsenergie aan het eind die je niet mag missen. Ik wens je toe dat er voor jou iets passends tussen zit.

WORKSHOP KENNISMAKEN MET OPSTELLINGEN Op 4 maart a.s. is er weer een "Kennismaking-Inn-Opstellingen". Van 19.15 tot 22.00 uur ervaart de deelnemer wat een opstelling is, worden de theoretische basisprincipes uitgelegd en krijg je inzicht in eigen patronen. Ook is deze avond bedoeld om kennis te maken met mijn werkwijze en is er ruimte om vragen te stellen over de mogelijke vervolgopleidingen. Meer informatie: klik hier

WORKSHOP INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN Zit je vast in bepaalde patronen en belemmeren deze jouw persoonlijke of zakelijke vooruitgang? Denk er dan eens aan om een (familie)opstelling te maken. Deze inzichtgevende methodiek staat centraal tijdens de workshop "Inzicht-Inn-Familiepatronen" op 28 maart a.s. Voor inschrijven verwijs ik naar de website. Werk je niet graag in een groep, dan kun je ook een afspraak maken voor een 1-op-1 opstelling.
BASISOPLEIDING OPSTELLINGEN: COACH-INN-SYSTEMEN De vijfdaagse basisopleiding "Coach-Inn-Systemen", die start op 25 maart a.s. staat in het teken van het zelf leren faciliteren van opstellingen. In deze opleiding worden de verschillende fasen in een opstelling uitgewerkt en krijgt de deelnemer inzicht in de mogelijke interventies die nodig zijn om het evenwicht in een systeem te herstellen. Deze training wordt ook incompany gegeven. Inmiddels zijn er een aantal organisaties die hierdoor intern of extern met organisatie- en/of familieopstellingen werken.

VERVOLGOPLEIDING: SPECIALIST-INN-FAMILIEOPSTELLINGEN Heb je al een basisopleiding gevolgd voor het werken met familieopstellingen, maar wil je graag nog een verdiepingsslag maken in het herkennen van familiedynamieken en de aanwezige energie in een opstelling of familiesysteem, dan sluit de vijfdaagse basisopleiding "Specialist-Inn-Familieopstellingen" aan bij je wensen. Op 23 april a.s. is de eerste cursusdag.

VERVOLGOPLEIDING: SPECIALIST-INN-ORGANISATIEOPSTELLINGEN Ligt jouw werkterrein in organisaties en wil je na je basisopleiding opstellingen nog meer kneepjes van dit vak leren? Wellicht is de vijfdaagse vervolgopleiding "Specialist-Inn-Organisatieopstellingen" dan echt iets voor jou. Aan de orde komen de meest voorkomende organisatiepatronen en -dynamieken, het lezen van bedrijfsenergie en er is veel ruimte voor het inbrengen en uitwerken van eigen casuïstiek.

INCOMPANY ORGANISATIEOPSTELLINGEN Coach-Inn verzorgt ook organisatieopstellingen in jouw organisatie. Het is een methodiek die effectief blijkt bij teambuilding, het innemen van de juiste posities in een team en als team naar de organisatie. Daarnaast kan een organisatieopstelling behulpzaam zijn bij het maken van (strategische) keuzes. Voor meer informatie ben ik bereikbaar op 033-4451480.

SPECIAL: WORKSHOP "HET WAARNEMEN VAN BEDRIJFSENERGIE" De laatste tijd vragen regelmatig managers, adviseurs en coaches aan mij of ik hen kan leren om meer contact te krijgen met de (blokkerende) energie die er in organisaties waargenomen kan worden. Zij willen hier meer feeling mee krijgen om de juiste interventies te doen en zo effectiever in hun werk worden. Natuurlijk vereist het een langere studie om hier in al zijn facetten gebruik van te kunnen maken, maar er zijn een
paar basisregels en vaardigheden waardoor je meer bewust wordt en een goede stap in deze richting zet. Op 16 april a.s. vindt er van 9.30 - 17.30 uur in Het Bolwerk (de trainingsruimte van Coach-Inn) in Amersfoort een workshop plaats die dieper ingaat op deze materie. Het is de bedoeling om door het zelf doen van verschillende waarnemingsoefeningen vertrouwt te raken met het energetisch werk in organisaties. Daar waar nodig vindt theoretische onderbouwing plaats. De kosten voor deze dag bedragen € 175 (excl. BTW, incl. lesmaterialen en lunch) . Je kunt je opgeven via de mail.

BOEKENTIP VAN DE MAAND Voor diegenen die zelf al wat voorwerk willen doen, hierbij twee boekentips. Het boek Conflictoplossing door familieopstellingen van Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert is een praktisch boek waarin de basisprincipes van familieopstellingen uitgelegd staan. Daarnaast tref je enkele oefeningen waar je zelf mee aan de slag kunt.
Het verbindende veld (organisatieopstellingen in de praktijk) van Jan Jacob Stam beschrijft verschillende dynamieken die je in organisaties kunt aantreffen en de wijze waarop je hier systemisch naar kunt kijken. Veel leesplezier toegewenst!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail door of zend mij het e-mailadres.