HEJ

OCH VÄLKOMMEN TILL DRÖMCENTRUM MINERVA !

Här kommer du att få tips och vägledning om hur drömmar kan förstås och användas.
I dag: några ord om DagSdrömmar och människans väg genom livet.

Drömmen är ett mycket bredare begrepp än människor i allmänhet är medvetna om och ett mycket mer allomfattande fenomen än vi normalt uppfattar.
En del av vår drömtillvaro är DagSdrömmen (ett ord för händelser och upplevelser i vårt vakna liv).
- Hur ser ditt liv ut ?

Vi får ställa oss samma fråga som C.G.Jung en gång gjorde: "Varför upplever jag detta och vad kan jag lära av det?"

Våra tankar, värderingar och förhållningssätt bestämmer vilken värld vi ser.
All perception är tolkad utifrån tidigare inlärning.
Livet ger oss dagSdrömmar som ibland speglar vårt ljus, ibland vårt mörker.
Låt oss komma i håg att varje dag ta en stund där vi styr våra tankar och med dem färgar vår livsupplevelse med skönhet och kärlek.

Livet kan vara ett spännande mysterium att leva, upptäcka och skapa. Tänk dig en livets trädgård, där människorna är olika blommor, var och en lysande i sin egen unika färg. Där frihet och öppenhet, glädje och gemenskap råder, och människor samarbetar i harmoni.
Där var och en får vara sig själv och förändra och växa i sin egen takt.
Där moder Jord håller sin trygga famn öppen för människorna, som respektfullt vårdar allt som Hon bjuder av vatten, mull och gräs, blommor och träd, örter och grödor.
Vi lever i en tid med stora möjligheter. Hela Jorden och största delen av befolkningen går igenom en transformation. Förändringen består av en process, där vi går från rädsla, begär och makt till allmänmänsklig kärlek.
Vi har möjlighet att förena oss med vårt högre andliga jags ursprungliga plan med vårt liv. På så sätt är vi alla pilgrimer. Alla är på väg mot en större helhet. På den vägen måste vi lämna gamla förhållningssätt och prioritera den gudomliga identitetens framväxt inom oss. Det gamla får offras till förmån för ett sannare uttryck för det egna jaget. Det innebär att återupptäcka vår innersta kärna, den som är iakttagaren av livets teater. Det är att återvända Hem till vår sanna identitet. Det är svaret på vår längtan.

Bästa hälsningar
från Louise Minerva-Li