DECEMBER 2016
In deze Bijblijver
  • Promotiefilmpje NSE 2017 gereed!
  • GfK bezig met het verwerken van de studentgegevens
  • Contactpersoon meldplicht datalekken
  • Deze week: Overzicht van dagen waarop studenten worden uitgenodigd
  • Belangrijke aankomende data
 
 
Promotiefilmpje NSE 2017 gereed!
Voor de NSE 2017 is een nieuwe film gemaakt ter promotie van de NSE. In deze film worden 3 studenten (waaronder de voorzitter van de LSVb) aan het woord gelaten. Zij vertellen waarom mee doen aan de NSE belangrijk is. De film is in het Nederlands gesproken. Daarnaast is er een versie met Engelse ondertiteling. De totale film is ook opgeknipt in drie korte filmpjes (circa 30 seconden) om zo kort de NSE onder de aandacht te brengen.
 
Bekijk en download alle video's op YouTube. Er is een speciale afspeellijst voor de NSE. Of vraag de bestanden aan via info@nse.nl
 
GfK bezig met het verwerken van de studentgegevens
GfK is op dit moment bezig met het verwerken van de aangeleverde studentgegevens. Bij eventuele fouten of feedback neemt GfK deze of volgende week contact op met de instelling.
 
Contactpersoon meldplicht datalekken
Voor de NSE is het van belang dat we van elke deelnemende instelling een contactpersoon hebben die we kunnen benaderen in het geval van een datalek. Het is van belang dat deze persoon ook buiten kantooruren bereikbaar is, aangezien datalekken zonder onnodige vertraging en (zo mogelijk) niet later dan 72 uur na de ontdekking gemeld worden. Dit staat in de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Studiekeuze123 neemt later deze week per e-mail rechtstreeks contact op met de NSE contactpersonen om te vragen wie we als contactpersoon voor datalekken kunnen noteren. 
 
Deze week: Overzicht van dagen waarop studenten worden uitgenodigd
Om de belasting op de servers te verdelen, worden de studenten niet allemaal op hetzelfde moment uitgenodigd. De instellingen zijn verdeeld over de eerste week. Het overzicht van de dagen waarop studenten van een instelling worden uitgenodigd, wordt later deze week verstuurd door GfK.
 
Belangrijke aankomende data
Van 12 t/m 23 december 2016   
Communicatie tussen GfK en instellingen naar aanleiding van aangeleverde gegevens, in geval er onduidelijkheden of fouten zijn

Voor 16 december                                
Versturen overzicht van dagen waarop studenten worden uitgenodigd
 
Week van 2 januari
Versturen mail voor testen spamfilter (door GfK)
 
Maandag 16 januari 2017                               
Start veldwerk
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.