Studiekeuzedatabase Bijblijver
februari 2014
 
Hodex-standaard bij Edustandaard
Technisch beheer bij Studiekeuze123
 
De Hodex-standaard vervult een essentiële rol bij de communicatie van instellingen over hun opleidingenaanbod. Daarom is in overleg met VSNU, SURF en Studiekeuze123 besloten het beheer te professionaliseren. De Hodex-standaard is per januari 2014 ondergebracht bij Edustandaard en het technisch beheer is belegd bij Studiekeuze123.
 
Daarmee wordt voor alle partijen - zowel instellingen (de dataleveranciers) als uitgevers (de afnemers) - een situatie bereikt waarin de standaard én de data op een duurzame manier als basis en uitgangspunt kunnen worden ingezet voor vedere ontwikkeling en uitwisseling.
 
Voor alle informatie over Hodex kunt u vanaf nu terecht op www.studiekeuzeinformatie.nl. De website Hodex.nl komt te vervallen.
Informatieketen Hodex
 
De informatieketen van Hodex ziet er als volgt uit:
 
Instellingen
Voor de bij Hodex aangesloten instellingen verandert er voor het aanleveren van informatie niets. De informatie wordt nog steeds op de door hen zelf beheerde plek opgeslagen. De url die deze informatie beschikbaar maakt voor externen, is opgesteld conform de Hodex-standaard en opgenomen in het adresboek. Dit verandert dus ook niet.
 
Studiekeuze123
Studiekeuze123 is vanaf nu verantwoordelijk voor het onderhoud van het adresboek, de beschikbaarheid daarvan voor externe afnemers en de overname van alle via het adresboek beschikbaar gestelde informatie in de centrale database. Daarnaast beheert Studiekeuze123 ook het Studiekeuze Webformulier.
 
Afnemers
Via de centrale database stelt Studiekeuze123 de informatie beschikbaar aan de afnemers. Nieuwe afnemers kunnen voor meer informatie contact opnemen met Studiekeuze123.
Wijzigingsprocedure
 
Hodex is als standaard zodanig gegroeid dat er maar zelden fundamentele wijzigingen gevraagd worden. Het gegeven dat de Hodex-standaard nu formeel is opgenomen bij Edustandaard, houdt ook in dat er slechts weinig releases worden toegelaten en dat wijzigingen zorgvuldig worden beoordeeld voordat ze worden doorgevoerd.
 
Voor wijzigingen is een procedure opgesteld die moet worden doorlopen. Wijzigingen hebben immers mogelijk consequenties voor alle instellingen hoger onderwijs en voor de afnemers.
 
Aangezien het Studiekeuze Webformulier gebaseerd is op de Hodex-standaard, geldt voor het aanvragen van wijzigingen voor het Webformulier dezelfde procedure.
Meer informatie
 
Alle informatie over Hodex en het technisch beheer door Studiekeuze123, kunt u nu vinden op Studiekeuzeinformatie.nl Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.