DECEMBER 2015
In deze Bijblijver
  • Wie doen er mee aan de NSE 2016?
  • NSE Werkgroepen
  • Meldplicht datalekken
  • Pagina voor docenten, ook in het Engels!
  • Reminder: Promotiemateriaal 
  • Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
 
 
Wie doen er mee aan de NSE 2016?
In 2016 participeren 70 instellingen aan de NSE waarvan 48 hogescholen en 22 universiteiten (bekostigd en niet-bekostigd). Bekijk het overzicht.
 
Vanaf januari worden 711.121 studenten uitgenodigd om de NSE in te vullen. Dit is iets meer dan de 709.205 studenten van vorig jaar.
 
NSE Werkgroepen
Voorgaande jaren belichtten we tijdens de NSE Bijeenkomsten een bepaald onderwerp gedurende één korte workshop. Uit de evaluatie onder de contactpersonen bleek dat het niveau waarop een onderwerp dan ter sprake kwam niet altijd aansloot bij de behoefte. Daarom hebben we besloten om werkgroepen op te zetten die een aantal keer bij elkaar komen om dieper op een onderwerp in te gaan. We hebben de volgende onderwerpen geselecteerd:
Aanmelden voor één of meerdere werkgroepen kan via info@nse.nl.
We horen het ook graag wanneer er andere onderwerpen zijn die jullie graag zouden bespreken in een werkgroep. 
 
Meldplicht datalekken
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft op 9 december beleidsregels meldplicht datalekken gepubliceerd. Per 1 januari 2016 moeten datalekken in sommige gevallen gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (de nieuwe naam voor het CBP per 1 januari a.s.).
 
Voor de juridische zaken rond de NSE maakt Studiekeuze123 gebruik van de diensten van bureau Brandeis. Dit bureau heeft Studiekeuze123 afgelopen zomer geadviseerd over de overeenkomsten van de NSE. Deze voldoen aan de Wbp per 1 januari 2016.
 
Pagina voor docenten
Ook dit jaar is er weer een pagina voor docenten. Hier vinden ze informatie over de NSE en worden er tips gegeven wat ze zelf kunnen doen tijdens het veldwerk. 
Dit jaar is de pagina ook beschikbaar in het Engels!
 
Reminder: Promotiemateriaal
Voor de NSE 2016 is er nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. Je kunt alle materialen downloaden. Het materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en bestaat uit:
  • Posters (A3 en A1 formaat)
  • Banners (diverse formaten)
Indien de instelling zelf een logo aan de poster wil toevoegen, dan kan dat. Vraag hiervoor het speciale bouwpakket (InDesign) aan via info@nse.nl.
 
QR-code
Het is ook mogelijk om een QR-code toe te voegen aan de poster. Studenten die deze QR-code scannen, komen direct bij de lost link tool uit. De QR-code vind je in het bouwpakket.
 
Filmpje
Ook dit jaar hebben we weer een filmpje gemaakt ter promotie van de NSE om studenten uit te leggen wat het belang is van de NSE en waarom het zinvol is om je mening te laten horen. Er is een Nederlands gesproken versie en een versie met Engelse ondertiteling. Naast de gehele video, is de film ook opgeknipt in drie korte filmpjes die studenten triggeren om de NSE in te vullen. Alle filmpjes zijn gratis te gebruiken door deelnemende instellingen.
 
Bekijk en download alle video's op Youtube, of vraag de bestanden aan via info@nse.nl
 
Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
 
 
 
Tijdens de kerstvakantie zijn we gewoon te bereiken via info@nse.nl. Soms kan een reactie iets langer op zich laten wachten.
Voor noodgevallen zijn we te bereiken via de WhatsApp-groep. Heb je je nog niet aangemeld en wil je hier toch gebruik van maken, stuur dan je mobiele nummer toe via info@nse.nl.  
 
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, vol mooie NSE resultaten!

 
Bijeenkomsten
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.