Click here to view this email in your browser                                                                   март 2016
    

ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ, ЕНЕРГИЯ И ТРАНСПОРТ
международен форум: 5-7 април, София, организатор: Виа Експо 
 
Зелени иновационни възможности е панел на Иновация Норвегия, който ще бъде в рамките на програмата на конференцията Smart Cities. Предлагаме Ви интервю с Венцеслава Янчовска – ръководител програма „Иновация Норвегия".  Сред другите дискутирани теми ще са интелигентният транспорт, интернет приложения за градовете, устойчива архитектура и др. 
 
Приятно четене,
Виа Експо
 
 
       
 
Изключително сме щастливи, че в програмата на конференцията Innovation Norway ще има двучасов панел. Моля представете основните акценти на презентациите?
Иновация Норвегия е държавна агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Агенцията  е и програмен оператор по програма БГ-10 „Иновации в зелената индустрия“ в България, в рамките на  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (Norway Grants).  Целта на програмата е  подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството (www.norwaygrants-greeninnovation.no).
Панелът, който организираме, е с фокус към клъстерите. Целта е да се споделят добри практики от Норвегия и България, както по отношение на политиките за подкрепа на клъстерите, така и по отношение на  изграждане и утвърждаване на  конкуретноспособни клъстери.  Важно е да се подчертае, че основните двигатели на всички конкурентоспособни клъстери са иновациите и предприемачеството и в тази връзка ще бъдат представени конкретни примери от практиката.
 
С какво ще бъдат полезни презентациите за българския бизнес?
Искрено се надявам, че резултатът от презентациите и  дискусиите ще е по-добро разбиране по отношение на целите и механизмите за създаване на клъстерите, тяхната динамика, връзки и изграждането на мрежи. Допълнително, участниците в панела ще могат да се запознаят с възможностите за подкрепа на МСП, в рамките на  програма „Хоризонт 2020“, както и да получат повече информация за постигнатите резултати по програма „Иновации в зелената индустрия“ в България. 
 
Кои ще бъдат лекторите?
Лекторите са основно от Иновация Норвегия, но ще има представители на норвежки и български клъстери, както и на Министерство на икономиката.
 
   
   
Паралелни събития: ЕЕ и ВЕ, Save the Planet - управление на отпадъци
 
 
 
 Организатор: Виа ЕКспо 
 T +032 512 900    E office@viaexpo.com   W www.viaexpo.com
 
Препратете на приятел:
Немерете ни в социалните мрежи:
       
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу