APRIL 2020
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase april 2020
 • HOVI vervangt Hodex en het Studiekeuze Webformulier
 • Aanleveren data voor release mei 2020: uiterlijk 6 mei 2020
 
 
Release Studiekeuzedatabase april 2020
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 20.3) is beschikbaar. We raden u aan om de wijzigingen t.o.v. de vorige release zorgvuldig te controleren. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Studiekeuze123. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 6 april 2020 zijn doorgevoerd;
 • Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
 • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
 • De inwoneraantallen afkomstig van het CBS die horen bij het gemeentelijk overzicht zijn geactualiseerd. In de gemeentelijke indeling zelf is geen wijziging doorgevoerd;
 • De bron 'Vestigingsregister' van het LISA met informatie over het aantal cafés, musea, bioscopen, theaters en schouwburgen in gemeenten is ververst.
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. 
 
Lees meer over de release van april 2020.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website.
 
HOVI vervangt Hodex en het Studiekeuze Webformulier
Vanaf de zomer van 2020 zal HOVI de bronnen Hodex en het Studiekeuze Webformulier vervangen. Als gevolg hiervan zal de Studiekeuzedatabase op een aantal punten worden aangepast, met name daar waar informatie is opgenomen die door instellingen geleverd wordt. Deze aanpassingen worden 26 augustus 2020 doorgevoerd. 

De belangrijkste verschillen tussen HOVI en Hodex/Studiekeuze Webformulier zijn:
 • korte en lange beschrijvingen van opleidingen worden samengevoegd tot één beschrijvend veld;
 • er komt een scheiding van informatie naar opleidingsvorm. Hiermee kunnen gegevens verschillen voor voltijd, deeltijd en duaal. Gevolg hiervan is dat deze gegevens in een andere tabel worden opgenomen;
 • er komen meer en beter gedefinieerde gegevens over varianten, courses en tracks;
 • informatie over opleidingslocaties wordt fijnmaziger. Verschillende locaties binnen een gemeente kunnen worden gespecificeerd.
Deze wijzigingen zullen gevolgen hebben voor de API. Alle velden die Hodex of het Studiekeuze Webformulier als bron hebben, zullen vanaf 1 juli 2020 niet meer worden bijgewerkt. Er worden tabellen en velden aan de Studiekeuzedatabase toegevoegd met daarin informatie uit HOVI. In een volgende SKD Bijblijver zullen wij hierover meer details geven. 

Zie voor meer informatie HOVI.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met Nisan Mol.
 
Aanleveren data voor release mei 2020: uiterlijk 
6 mei 2020
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 6 mei 2020 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 20.4 op 27 mei 2020. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 6 mei door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van mei 2020.
 
Bekijk de volledige releaseplanning van 2020 op
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.