november 2016
Groen & Handicap geeft staatssecretaris Van Dam een cadeautje
In het kader van de verkiezing van het 'Mooiste natuurgebied van Nederland' heeft Kenniscentrum Groen & Handicap aan staatssecretaris Van Dam aangeboden om een van de winnaars van die verkiezing te bezoeken en adviezen te geven over de verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 
De voorzitter van de vakjury, prof. mr. Pieter van Vollenhoven, werd tevens over dit aanbod geinformeerd. Via zijn secretaris liet hij weten de toegankelijkheid van een natuurgebied voor mensen met een beperking, mee te zullen nemen in de gesprekken en ontwikkelingen.
 
Rolstoeltoegankelijke klaphekken (door Job Haug, bouwkundig adviseur toegankelijkheid)
Een normaal klaphek voldoet niet aan de behoefte voor een hek dat fietsers en brommers moet weren.
Een Kissing gate doet dat in beperkte mate wel, zij het dat je een fiets ook gewoon over het hek kan tillen.
Omdat het hek zo klein mogelijk gemaakt moet worden krijgen wij wel commentaar van rolstoel- en scootmobielgebruikers dat zij erg veel moeite hebben om het hek te bedienen.
Er is dus geen ideale oplossing, maar wel een oplossing die een beetje werkt.
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    "Kissing Gate"
 
 
Oproep aan staatssecretaris Van Rijn: 'Kom met nieuw Besluit Toegankelijkheid’
De samenwerkende mensen en orgaisaties die zich inzetten voor de implementatie van het VN-verdrag inzake mensen met een handicap wijzen erop dat het huidige 'Besluit toegankelijkheid' niks dwingend voorschrijft en volledig mikt op zelfregulering. Dat zal niet leiden tot de beloofde verbetering van de toegankelijkheid. Lees hier de brief aan staatssecreatris Van Rijn.
 
Overleg met het OSO over de toegankelijkheid van recreatiegebieden
De recreatieschappen verenigd in het OSO (Overlegorgaan Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie) beheren een grote oppervlakte aan recreatiegebieden.
Een aantal van die gebieden zijn in het verleden door het Kenniscentrum Groen & Handicap gevisiteerd. Groen & Handicap werd in september 2016 in de gelegenheid gesteld om samen met het OSO te overleggen over de toegankelijkheid van de recreatiegebieden. Voorzitter Kees Kuijken van Groen & Handicap maakte graag van die gelegenheid gebruik. Lees hier meer...
 
Provincie Brabant gaat Baronie toegankelijker maken
De Provincie Brabant wil de toegankelijkheid voor gehandicapten van de Brabantse natuurgebieden verbeteren.
In BN De stem van 15 oktober 2016 verscheen een interview met onder andere secretaris Cees van Helteren van Groen & Handicap. Lees hier het artikel ...
 
Wat is de Coalitie voor Inclusie?
De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn. Lees meer over de Coalitie voor Inclusie op www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl
 
Goede Voorbeelden
Onze speciale website voor 'goede voorbeelden' komt steeds voller te staan. Talrijke duidelijke foto's tonen goede voorbeelden van bereikbaarheid/toegankelijkheid. Of het nu gaat over bushaltes, parkeerplaatsen, wandelpaden, bruggen, steigers, picknicktafels of de toegang tot gebouwen..... overal is een voorbeeld van te vinden met een duidelijke beschrijving en beoordeling. Tevens kan men doorlinken naar het technisch handboek van Groen & Handicap "Samen op Pad", waar aanvullende informatie over het onderwerp van het voorbeeld geboden wordt. De website met goede voorbeelden vindt u hier.
 
 
Visitatierapport van de Brunssummerheide
Het Kenniscentrum Groen & Handicap heeft op 20 oktober j.l. een schouw verricht in het kader van het door de Nationale Postcodeloterij gesteunde project van Natuurmonumenten ter verbetering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en gebruik van haar natuurgebieden voor de mensen met een beperking. Het rapport over deze visitatie met de nodige aanbevelingen vindt u hier.
 
Onafhankelijk
Kenniscentrum Groen & Handicap is en wil een onafhankelije partner voor advies blijven over toegankelijheid van “groen”. Regelmatig krijgen wij vanuit de min of meer commerciële hoek het verzoek om hun diensten of producten onder de aandacht van de lezers van de Nieuwsbrief of van onze website www.natuurzonderdrempels.nl te brengen.
Omdat wij u graag met goede voorbeelden van toegankelijkheid willen laten kennismaken stellen wij kwaliteitseisen aan de aangeboden diensten of produkten en willen wij niemand “exclusieve rechten “ geven.
Daarom kunnen wij op bedoelde verzoeken alleen ingaan nadat wij ons ervan overtuigd hebben dat er werkelijk een goede kwaliteit van toegankelijkheid en gebruik wordt geboden. Daartoe is het noodzakelijk dat wij de diensten zelf kunnen ervaren en beoordelen, danwel de produkten kunnen testen. Vanzelfsprekend moeten wij de gemaakte kosten hiervoor in rekening brengen, immers “voor niets gaat alleen de zon op”.
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: