Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juni 2019 nr. 24
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Hoera, nieuwe dominee!
 
Jongerenreis Taizé
 
Beleidplan AK:
Duurzame ontwikkeling
 
Adresgegevens Wegwijzer 2019-2020
 
Schuif aan voor een goed gesprek
 
Goed gesprek: Christelijk geloof
 
Bethlehemkerk aangesloten bij Wijdekerk
 
Slotzondag:
feestelijke afsluiting
 
Afscheid van onze koster Trinette
 
Kerkennacht 2019
 
Hoera,
weer kindercatechese
 
 
Zondag 16 juni
 
Aanvang: 10:00 uur
Gezamenlijke viering Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemgemeente 
 
Thema: 
'Een gemeenschap van liefde'
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
en diaken Randy Simileer
 
 
Sterretjes
 
Abstract Art
 
Vitrine expositie:
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
Oproep voor vrijwilligers inloophuis de Wording
 
WG Kerk en buurt
 
Verslag van de PgH Israelreis 2019
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 14 juni
 
Zaterdag 15 juni
 
(Gert-Jan Jansen coördineert) 
 
Zondag 16  juni
ds. Jetty Scheurwater in gezamenlijke viering met Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemgemeente 
 
Maandag 17 juni
Kerkenraad Bethlehemkerk 
 
Dinsdag 18 juni
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
 
Woensdag 19 juni
-
 
Donderdag 20 juni
Open kerk met koffie en expositie 
 
Instuif
 
Vrijdag 21 juni
-
 
Zaterdag 22 juni
-
 
Zondag 23 juni
ds. Van Halsema
 
 

Zondag 16 juni

Johannes 3:1-16

Nikodemus en Jezus
Er was een farizeeër die Nikodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders. Midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe en zei: ‘Meester, wij weten dat God u gestuurd heeft om onze leraar te zijn. Want we zien dat God u helpt om al die wonderen te doen.’ Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt.’ Toen zei Nikodemus: ‘Iemand die al oud is, kan toch niet opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet teruggaan in de buik van zijn moeder en nog een keer geboren worden?’...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH "DOOR DE TIJD"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Hoera, een nieuwe dominee!
 
Ik ben heel blij te kunnen vertellen dat ds, Aster Abrahamsen de Bok ons heeft laten weten dat zij het beroep van onze gemeente aanvaardt. Zij heeft de diverse ontmoetingen met onze gemeente als zeer positief ervaren.
 
Daarmee komt een einde aan twee jaar vacaturetijd. Ds. Aster heeft mede ook door de aankomende vakantieperiode nog wel tijd nodig om goed af te kunnen ronden in haar huidige gemeente Tienhoven.
 
Daarom zal haar bevestiging plaatsvinden op zondag 13 oktober.
 
Ds. Jetty Scheurwater zal de bevestiging doen.
 
 
 
Jongerenreis naar Taizé
  
Met jongeren uit verschillende kerken in de regio willen we van 14 tot 21 juli een bezoek brengen aan de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé. Zo’n week Taizé betekent een week vol ontmoetingen met jongeren vanuit de hele wereld, voor plezier, ontspanning en bezinning met elkaar.
 
 
Beleidsplan AK -
Duurzame ontwikkeling
De Algemene Kerkenraad werkt aan een nieuw beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan zal gericht zijn op een duurzame ontwikkeling van de Protestantse gemeente. Een aantal speerpunten is in april jongstleden vastgesteld.
 
- Verbinding met eigen identiteit
- Doelgroep en vorm
- Kinderen en jeugd
- Communicatie
- Omgang met financiën en gebouwen
 
Deze vijf speerpunten worden verder uitgewerkt. In juni praat de Algemene Kerkenraad hierover verder in een extra vergadering.
 
  
 
Gegevens Wegwijzer 2019 - 2020
 
Achterin de wijkgids van de Bethlehemkerk: De Wegwijzer, staan de adresgegevens genoteerd van gemeenteleden die een taak vervullen in de wijkgemeente.
 
Staan uw gegevens in deze lijst en is er in het afgelopen jaar hierin iets veranderd, dan vragen wij u dit vóór 1 augustus door te geven aan: wegwijzer@bethlehemkerk.nl
 
Ook wanneer u een taak heeft, maar niet meer wil dat uw gegevens of een deel ervan, in de lijst worden opgenomen, kunt u dit melden.
 
 
Tuindag Bethlehemkerk
Het voorjaar is in volle gang en alles bloeit en groeit hard. Ook het “onkruid’ rond onze mooie kerk.
 
Zaterdag 15 juni worden jullie van harte uitgenodigd om de omgeving weer tip top te maken.
Om 09.00 uur staat de koffie/thee klaar.
Gereedschap, aanhanger en bovenal een zonnig humeur meenemen. Er wordt voor de lunch gezorgd.
Laat even weten of je kan en wilt helpen?
Gert-Jan Jansen
06-14846676
 
 
Schuif aan bij een goed gesprek.
 
Op dinsdagmorgen 18 juni organiseert de werkgroep Kerk en Buurt onder de naam Thee met een Thema een ontmoetingsbijeenkomst voor gemeenteleden en buurtbewoners. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunt u kennismaken met mensen uit de buurt. Door flyers te verspreiden in de wijken rond de kerk, hopen we ook mensen te bereiken die nog niet eerder in de kerk geweest zijn. Zoals u weet, willen we als Bethlehemkerk graag Kerk in de buurt zijn. De ontmoeting op dinsdagmorgen biedt dan ook een goede manier om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. U bent van harte uitgenodigd om tussen 9.30 en 11.30 uur aan te schuiven voor gezelligheid en een goed gesprek.
 
 
Bethlehemkerk aangesloten bij Wijdekerk
De Bethlehemkerk heeft zich recent aangemeld bij de Stichting Wijdekerk.
Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT'ers. 
 
Wijdekerk wil laten zien hoe LHBT'ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen.
 
  
 
Goed gesprek: Christelijke geloof
 
In het volgende seizoen willen de diverse wijken van de Protestantse gemeente Hilversum graag samen senioren van boven de 50 jaar in de gelegenheid stellen om in gesprek te gaan over kernaspecten van het christelijk geloof.
De cursus is bedoeld voor volwassenen die belijdenis willen doen, maar ook voor ouderen die zich  voor het eerst of opnieuw willen verdiepen in belijdenis van het geloof.
 
De begeleiding is in handen van ds. Jetty Scheurwater bij wie u zich ook kunt opgeven, jwscheurwater@telfort.nl
 
Slotzondag: feestelijke afsluiting
Zondag 7 juli is de slotzondag van dit seizoen. In de dienst zullen we terugkijken op het afgelopen seizoen, en
stilstaan bij hen die overvliegen vanuit de kinderdienst. Na de dienst zullen we met elkaar feestelijk het seizoen afsluiten.
 
Na de dienst gaan we naar buiten op het grasveld. Daar staan thee en koffie voor u klaar.
 
Er komt ook een heuse foodtruck: deze maakt heerlijke gyros pita broodjes voor 3 euro (de kerkrent-meesters zorgen voor een mooie korting).
 
Wilt u zelf iets bakken? Zoet voor bij de koffie? Of liever iets hartigs? Op de leestafel ligt een intekenlijst. We zijn heel blij met uw bijdrage.
 
 
Afscheid van onze koster Trinette
 
Op slotzondag 7 juli nemen we afscheid van onze koster Trinette Boer. Na 8 jaar is Trinette gestopt met haar werk als koster van de Bethlehemkerk. Per 1 juni gaat Trinette aan de slag bij Versa Welzijn.
 
Vanaf half juni komt er in de kerk een map te liggen waarin ieder een eigen (creatieve) bijdrage voor Trinette mag schrijven. Als je ook een financiele bijdrage wil leveren, mag dat door een overboeking naar de wijkkas NL45RABO0373722494
o.v.v. Cadeau Trinette.
 
Voor meer informatie kun je je wenden tot Koos van Vliet en Piet Meindertsma.
 
 
Kerkennacht 2019
Op zaterdagavond 22 juni bent u voor de Kerkennacht welkom in de Kapel in Hilversum. 
Het thema dat de Raad van Kerken dit jaar voor de kerkennacht heeft gekozen heet: “Is dit ook kerk! “ Het thema is ontstaan uit het idee dat mensen, die van buiten ineens een kerk betreden, onverwachts verwonderd kunnen raken door wat zij daar aantreffen of ondervinden.
 
 
Lees meer....
 
 
Hoera, weer kindercathese
 
Van harte uitgenodigd zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Met het onderwerp ‘Zorg voor de Schepping’ gaan we aan de slag op zondag 30 juni.
 
We gaan het hebben over de tuin van Stef en Julia, want weten jullie dat nog? Stef en Julia gaan een tuin aanleggen. En dat is niet zo gemakkelijk! En hoe gaat het dan verder met de tuin? En we gaan rennen, we gaan een ‘hotel’ versieren en we horen een prachtig verhaal uit de bijbel. Kortom, heel veel leuke dingen!
 
Wij hopen jullie, en neem gerust vriendjes en/of vriendinnetjes mee, dan ook te zien op zondagmorgen 30 juni. We beginnen gelijk om 10 uur.
 
 

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl