Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juli 2020 nr. 37
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Vakantie met Jezus?
 
Samen online koffiedrinken
 
Weer geopend:
'Open Kerk'!
 
Versterking Kinderdienst gezocht
 
Midden in het Leven: samen eten & Kubb
 
Samen op Kerkkamp!
 
Samen: Bedankt alle vrijwilligers
 
Geldbeheer vraagt om veel geloof
 
Enquete online avondmaal
 
Gemeenten, gebruik jullie talent!
 
Vacatures (2X)
 
 
 
Zondag 12 juli
 
Aanvang: 10:00 uur
Gezamenlijke viering Diependaalsekerk & Bethlehemkerk
 
Thema: 
‘Het onmogelijke mogelijk?'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Sterretjes
 
Enquete diaconie:
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Vrijdag 10 juli
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 11 juli
Kaarsjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Zondag 12 juli
[online]
ds. Jetty Scheurwater i.s.m. Diependaalse Kerk
 
 
 
Maandag 13 juli
Bazaarcommissie
 
Dinsdag 14 juli
Vrijwilligersavond overleg
 
Woensdag 15 juli
Donderdag 16 juli
 
 
Vrijdag 17 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 18 juli
Kaarsjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Zondag 19 juli
ds. Willem Nijsse i.s.m. Diependaalse Kerk 
 
Save the dates
 
Startweekend
zaterdag 12 september met fietspuzzeltocht & gezellige BBQ
zondag 13 september viering o.l.v. 20+groep
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard voorstelling over Bonhoeffer
in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag 12 juli

Matteus 19: 16-26
 
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 
Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ ...
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 
Vlog: Vakantie met Jezus?
Nu we het jaar rondom Jezus hebben afgesloten en we de zomerperiode ingaan willen we u graag een fijne vakantie wensen door middel van dit filmpje!
 
Inclusief een Bijbeltekst, een korte vlog van ds. Aster Abrahamsen en een muzikale bijdrage van Dianne en Katinka.
 
Geniet ervan en een fijne vakantie! Klik hier om de vlog de beluisteren/bekijken.

Samen Online Koffie drinken

Zondag 12 juli is de zesde dienst in de serie over radicale woorden van Jezus.
 
Ook aanstaande zondag drinken we online koffie en dat doen we nu voor de 3e keer gezamenlijk met onze vrienden uit de Diependaalse kerk, de eerste keer samen was eerder dit jaar na afloop van de viering met Hemelvaart.
 
Het thema van komende zondag is: ‘Is het onmogelijke mogelijk?'
 
 

Weer Geopend: 'Open Kerk'!

Wat was het fijn donderdag  om weer tien mensen te ontmoeten bij de eerste Open Kerk na de coronasluiting.
 
Een hele lange tafel in de kerkzaal met stoelen op afstand, maar gelukkig was het toch heel gezellig.
 
We konden goed met elkaar praten, de sfeer was prima, er was een zacht muziekje op de achtergrond, het kruis was mooi verlicht, de Paaskaars brandde en er was koffie en thee. Het voelde heel goed om zo weer in de kerk te zijn.
 
Komt u ook eens? Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Versterking Kinderdienstleiding gezocht

Wanneer we na de vakantie weer naar de kerk mogen zal er ook weer kinderdienst zijn. Omdat ons team kleiner geworden is, zijn we op zoek naar  nieuwe kinderdienstleiding.
 
Wij zoeken mensen die het leuk  vinden om op zondagochtend de kinderen een bijbels verhaal voor te lezen, gesprekjes met hen te voeren en te knutselen. Ook als je liever bij een (losstaand) kinderproject helpt, zijn we op zoek naar jou! 
Mail naar Christa@glw11.nl als je meer informatie over de kinderdienst of kinderprojecten wilt hebben.
 
Ik hoor graag van je.
 
Groetjes, Christa Streutker,
Kinderdienst Bethlehemkerk
 
 

MihL: samen eten en Kubb spelen

Het was een zeer geslaagde avond, de MIHL avond van 12 juni. Zo’n succes dat we nog een keer voor het zomerreces op herhaling gaan: vrijdag 10 juli.
 
Deze avond is volgens het vertrouwde concept: iedereen brengt iets voor de maaltijd mee om met elkaar te delen, of zorgt voor drank en borrelhapjes. (Voor het toetje en het drankje vooraf is voorzien).
 
Wij houden ons goed aan de Corona maatregelen, in elk geval de anderhalve meter afstand. Maar ook van te voren opgeven! Ook als je niet kan komen is het fijn als je dit doorgeeft. Lees meer ...
 
 

Samen op kerkkamp! 

JA, het kerkkamp gaat door!
Zaterdag 3 en 4 oktober gaan we weer op kamp. We vertrekken in de ochtend op de fiets vanaf de Morgenster. Iedereen is welkom! Dus wil je graag met een vriendje of vriendinnetje of met je neefje/nichtje op kamp? Nodig ze uit en geef je samen op. http://bit.ly/kerkkamp2020 
 
De kosten zijn slechts 15 euro per persoon. De andere kosten worden gedekt door de kerken uit de PgH.
 
Ben je nog geen 6 jaar en wil je toch al meedoen? Dan ben je ook al van harte welkom op de zaterdag van 14 tot 17u met spel- en knutselactiviteiten.
 
 
 
Samen: Bedankt alle vrijwilligers
 
Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden. De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden. Voor een overzicht van de hulpvragen, klik hier.
 
Als bedankje voor al die vrijwilligers is er nu het lied ‘Lied alleen’, gemaakt door Mensenkinderen en Lydia van Maurik. “We zijn dankbaar voor alle inzet in het land en het signaal dat we hiermee als kerken hebben gegeven. We hebben mensen kunnen laten merken dat ze niet alleen staan. God gaf ons aan elkaar en dat hebben we met elkaar uitgedragen.”  Lees meer ...
 
 
Geldbeheer vraagt om veel geloof
Soms hoor je het kerkrentmeesters zeggen: ’Ik ben niet zo van de geloofsgesprekken en het inhoudelijke werk van de kerk. Laat mij de financiën maar doen.’ Natuurlijk, het is belangrijk dat mensen hun gaven kunnen inzetten voor de kerk en dan is het goed je bewust te zijn van je eigen kracht. 
 
Tegelijk vraagt juist het geldbeheer om veel inhoud en geloof. Jezus spreekt meer over geld dan over veel andere kwesties. Denk maar aan zijn uitspraken over de mammon, die we niet kunnen en mogen eren als we God dienen. De zorg voor de financiën is een bij uitstek geestelijke taak. 
 
 
 
Online viering met avondmaal,
enquête Bethlehemkerk
In deze tijden van crisis kunnen wij niet bij elkaar komen in de kerk. Hierdoor hebben wij in de afgelopen periode niet met elkaar het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Wij willen dit graag veranderen.
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om samen het Heilig Avondmaal te vieren in coronatijd. We zijn benieuwd naar uw mening en uw voorkeur. Daarom is er een korte enquête gemaakt. Het invullen van deze enquête kost ca 5 minuten.
 
 
 
Gemeenten, gebruik jullie talent!
Gebruik je talenten! Iets wat velen van ons van jongs af aan meekregen in opvoeding of vanuit bijbelse opdracht. Ook protestantse gemeenten zijn er voortdurend mee bezig. Ze geven vorm aan ‘nabijheid’ in de anderhalvemetersamenleving en doen daarmee fantastisch werk dat mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt. 
 
Naar elkaar omzien in de huidige tijd brengt extra kosten met zich mee, die gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening nemen. Terwijl daarvoor juist liquide middelen nodig zijn nu er minder geld binnenkomt omdat er niet of minder gecollecteerd kan worden. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 5 juni 2020 plaatselijke gemeenten met de fondsenwervingsactie ‘Omzien naar elkaar’ om pastorale en diaconale initiatieven mogelijk te houden.
 
 
 
Vacature scriba AK
De Algemene Kerkenraad zoekt in verband met het verstrijken van de ambtstermijn een: Scriba van de Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad vervult de taken die het kerkbestuur van de wijken overstijgen, waaronder
  • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen van de PgH,
  • het initiëren van bovenwijkse bijeenkomsten,
  • het vaststellen en uitvoeren van het beleidsplan.

Vacature notulist AK/BK

De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt.  De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt. Lees meer ...
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl