Bethlehemkerk                                      
September 2020 nr. 48
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl

Jaarthema 'De Schepping' 

Samen online koffiedrinken 20-9
 
Jongerenviering gaat NIET door!
 
Kinderkerkkamp
gaat door!!

Vanuit de Kerkenraad: september 2020

Hoe kunt u een plek voor de kerkdienst reserveren?
 
Richard Hoff teruggetreden als voorzitter Algemene Kerkenraad Hilversum
 
Op de bank bij: 
Bonny en Gerrit
 
Mag het anderhalve meter zijn, a.u.b?
 
Creatief Midden
in het leven
 
 
 
Zondag 20 september
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'-'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Johan Mulder
 
 
 
Sterretjes
 
Midden in het Leven vindt toch plaats op vrijdag 25 september.
 
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Vrijdag
18 september
Nieuwsbrief
 
Catechese en stercafé
 
Zaterdag
19 september
---
 
Zondag
20 september
ds. Johan Mulder
viering 10:00-11:00
 
 
Jongerenviering samen met de Emmaus & PGH GAAT NIET DOOR!! 
 
 
Maandag
21 september
---
 
Dinsdag
22 september
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag  23 september
---
 
Donderdag
24 september
 
Instuif
 
Vrijdag
25 september
Nieuwsbrief
 
Zaterdag
26 september
--
 
Zondag
27 september
--
 
 
Save the date
 
Zondag 11 oktober
Ionaviering
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard voorstelling over Bonhoeffer
in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag

20 september

Matteüs 20 :1-16
 
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen. ....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
We zijn blij dat we met ingang van 13 september de eredienst weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. Om een eerlijke verdeling te maken is er per week vastgesteld welke sectie als eerste mogen reserveren. Welke sectie dat is leest u bij ‘Komende viering’

De betreffende sectie kan tot en met de woensdag vooraf aan de betreffende kerkdienst reserveren. Van donderdag tot en met zaterdag 15.00 uur kunnen de overgebleven plaatsen door iedereen gereserveerd worden. U kunt reserveren via reservering kerkdienst.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 
Jaarthema 'De Schepping
 
Hieronder zit u de schepping zoals die op startzaterdag is geschilderd door verschillende gemeenteleden die aanwezig waren.
 
 
Want komend jaar zal in het teken staan van Schepping, het nieuwe jaarthema voor alle kerken van de PgH, dus ook voor onze Bethlehemkerk.
Bij Schepping kun je aan veel dingen denken: aan het verhaal van Genesis, aan de natuur, aan milieuproblematiek en klimaatverandering, aan creativiteit, kunst en cultuur, etc. Dit jaar gaan we allerlei facetten van Schepping voorbij laten komen.
 
Wie zijn wij in de schepping? Wat voegen wij toe en wat breken wij af? Wat betekent ‘scheppen’ in uw leven? 
 
Doe mee met leerhuizen, bezoek lezingen,  ga zelf scheppen in workshops bouw samen met lego, samen lezen,, meditereren of volg een serie gezamenlijke kerkdiensten. Kortom voor ieder wat wils het komend jaar.
 
 

Samen online koffiedrinken 

De Bethlehemkerk is dit voorjaar gestart met een nieuwe manier van ontmoeten: online koffie-ontmoetingen. De formule is eenvoudig: met een kop koffie (of thee natuurlijk) log je in in een virtuele koffieruimte van de Bethlehemkerk. Gemeenteleden bespreken daar samen onderwerpen die actueel zijn in hun leven, of gewoon elkaar zien en even bijpraten. 
Ook op zondag 20 september drinken we weer samen online koffie.

Geef u op via zoom@bethlehemkerk.nl zodat we weten wie we kunnen verwachten. U kunt komende zondag weer dezelfde link gebruiken als die u afgelopen week ontvangen heeft. Tussen 11:15 en 11:30 is er inloop en ruimte om bij te praten over je ervaringen van de afgelopen week.
 
 
 
Jongerenviering gaat NIET door!
 
Één van de leden van de voorbereidingsgroep van de jongerendienst is positief getest op Covid-19.
 
Twee andere commissieleden hebben in de afgelopen week overleg met deze persoon gevoerd en kunnen niet worden getest omdat ze geen klachten hebben, maar moeten zich sociaal isoleren. 
 
Hierdoor wordt het praktisch onmogelijk om de dienst zondag uit te voeren. De commissie heeft met het oog op de gezondheid van allen die zouden meewerken of deelnemen besloten dat het onverantwoord is om de dienst door te laten gaan.
 
Bij deze annuleren wij de jongerendienst van zondag 20 september 12 uur.
 
 
 
Kinderkerkkamp gaat door!
 
Het kinderkerkkamp gaat -op het nippertje- door! Eén belangrijke wijziging: we starten vrijdagavond en eindigen zaterdag einde van de dag.
Wat was er aan de hand: We waren hard bezig met voorbereiden en toen zegde onze vertrouwde locatie af - de vereiste corona maatregelen konden ze niet voldoende borgen.
Gelukkig hebben we onderdak gevonden bij de Morgenster, vlakbij de Hei! 
We hebben weer een fantastisch programma op poten gezet met als thema: Schepping.
 
 

Vanuit de Kerkenraad: september 2020

Maandag 7 september heeft onze wijkkerkenraad vergaderd over het gebruiksplan. Zoals u weet hebben wij dit plan op 30 augustus en 6 september geoefend. Dat heeft geleid tot een klein aantal wijzigingen en aanvullingen op het gebruiksplan.
Ook via deze weg bedanken wij de commissie fysieke kerkdiensten Bethlehemkerk hartelijk voor hun werk. Zij hebben een geweldige basis gelegd om het mogelijk te maken weer veilig samen te komen in de kerk. Onze vrijwilligers weten hoe het plan werkt en wat zij moeten doen om conform de richtlijnen van het RIVM de kerkgang weer mogelijk te maken. Wij zijn de commissie dankbaar dat zij hier veel tijd en energie in hebben gestoken.
Vanaf de startzondag 13 september gaan de kerkdiensten als volgt:
  • We ontvangen per dienst maximaal 80 gemeenteleden.
  • Iedereen wordt gevraagd zelf te denken aan de anderhalve-meter regel.
  • Aanmelden voor een dienst gaat via Eventix. Inmiddels is op de startpagina van onze website een tegel te vinden die u direct bij de informatie en link voor de aanmelding brengt.
Heeft u geen internet of hulp nodig bij aanmelden kunt u contact opnemen met
Gerard Ekelmans (06 – 2830 8411) of Theo van Halsema (06 – 2332 7858) of één van de andere kerkenraadsleden.
 
 
 

Hoe kunt u een plek voor de kerkdienst reserveren?

Graag heten we u van harte welkom in de kerkdienst. Vanwege de coronapreventie is er wel een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. Om een eerlijke verdeling te maken is er per week vastgesteld welke groep gemeenteleden als eerste mag reserveren. Er zijn vier groepen, gelijk aan de vier secties: Gijsbrechtkwartier, Zeeheldenkwartier, Kerkelanden en de Buitenwijkers.

Deze groep kan reserveren tot en met de woensdag vooraf aan de betreffende kerkdienst. Vanaf donderdag tot en met zaterdag 12.00 uur kunnen de overgebleven plaatsen door iedereen gereserveerd worden.
 
Sectie Zondag
Kinderen met hun ouders zijn iedere zondag welkom
Buitenwijkers 13 september, 11 oktober   
Gijsbrechtkwartier 20 september, 18 oktober 
Kerkelanden 4 oktober, 1 november  
Zeeheldenkwartier
27 september, 25 oktober
 
 
Klik hieronder op het plaatje van de website en u wordt doorgeleidt naar Eventix
 
Klik hier voor toelichting en handleiding voor gebruik van het reserveringssysteem.
 
Lukt het u niet? Gebruik het het contactformulier of neem contact op met uw ouderling.
 
 
 
Richard Hoff teruggetreden als voorzitter Algemene Kerkenraad PGH
Richard Hoff is deze week onverwacht teruggetreden als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum. Hij ervaart te weinig draagvlak binnen de kerkenraad voor een aanpak die kan leiden tot vernieuwing en groeimogelijkheden voor de Protestantse gemeente. Een beleidsaanpassing die nodig is gezien de voortgaande daling in het ledenaantal. Daarnaast ervaart hij vanuit zijn eigen wijkgemeente, de Grote Kerk, te weinig oog voor het geheel van de Protestantse gemeente.
 
De reden van het opstappen van Hoff zal natuurlijk ook ter sprake komen tijdens de gemeenteavond op 17 september om 20:00 in de Bethlehemkerk. Tijdens deze avond gaan onder leiding van de Algemene Kerkenraad wordt namelijk ge praat over het beleidsplan van de Algemente Kerkenraad over het beleid voor de komende jaren en de toekomst van de wijkgemeenten. De AK wil de leden van de PgH graag bij dat beleid betrekken. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Zie voor meer informatie de website van de PgH: www.protestantshilversum.nl
 
 
 

Op de bank bij: Bonny en Gerrit

Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2015 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt. Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank. 
 
Afgelopen week waren we te gast bij Bonny en Gerrit
 
Bonny en Gerrit hebben voor een echte kerktuinbank gekozen. Ze herinneren zich dat je kon kiezen tussen twee modellen en deze sprak hen het meeste aan. De bank staat het hele jaar buiten. Er is geen onderhoud nodig. De bank vergrijst langzaam, net als de kerk, vinden beiden. 
 
 
 

Mag het anderhalve meter zijn, a.u.b?

Op 6 september preekte Jetty Scheurwater over het thema Elkaar aanspreken is ‘houden van’.
 
Tijdens het online koffiedrinken na de dienst via Zoom ging het al snel over ‘elkaar aanspreken op de anderhalve meter’. Durven we dat?  En hoe doe je dat op een vriendelijke, niet-terechtwijzende manier?
Mijn man Henk en ik hebben het afgelopen half jaar wat geoefend. We vroegen ons af: Wat werkt, roept geen weerstand op en is ook kort en bondig? Twee formuleringen doen het goed:
1) Mag het anderhalve meter zijn alstublieft?
2) Ik voel me prettiger bij wat meer afstand.

Het volgende bespreekpunt was: ‘Kunnen we elkaar in het kerkenwerk in onze gemeente makkelijk aanspreken?’ Overheersende mening: ‘Nee, niet zo’. Hoe zouden we dit kunnen verbeteren?
We verkenden deze complexe materie met zevenmijlslaarzen, zonder de pretentie het ei van Columbus te vinden. De Zoom-deelnemers vonden het een zinvol gesprek. Daarom willen we onze overwegingen graag delen.
Er kwamen twee ‘methodes’ met een simpel stramien langs. De toepassing is echter alles behalve simpel.
 
 
 
Creatief Midden in het leven
 
Midden in het Leven gaat weer van start op 25 september
 
We gaan deze keer creatief aan de slag! Startzaterdag hebben we gezien hoe je jezelf kan verrassen op creatief gebied. 
Wat gaan we doen?  Keramiek maken olv Adilia Jansma met als thema “Schepping”.
We vragen 5 euro eigen bijdrage voor het materiaal en de begeleiding door Adilia.
Je kan je kunstwerk laten bakken en glazuren, dit kan zowel transparant als in vele kleuren, dit is apart voor eigen rekening, je hoort hierover meer op de avond zelf.
 
Hoe ziet de avond er uit:
18:30 ontvangst
18:45  gezamenlijke maaltijd,  
19:45 koffie 
20:00 – 22:00 keramiek maken
22:00 borrelen 
 
Graag opgeven voor Donderdag 24 september door een mail te sturen naar: middeninhetleven@bethlehemkerk.nl 
Geef dan ook op wat je in wilt brengen voor de maaltijd of voor de borrel na afloop zodat we e.e.a. kunnen afstemmen.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl