Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2017 nr. 23
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Leest u Kerkbrink ook (graag)?
 
Bijzonder ervaringen Iona
 
Kindercatechese 'Bidden'
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Feestelijk afscheidsfeest
 
Zomer Expositie
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Visitatie 2017
 
Avondmaalsviering in kleine kring
 
Meet Hilversum 2017
 
 
Zondag 11 juni
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: Dans mee met Vader, Zoon en Geest
 
 
Voorganger:
ds. Erik van Halsema
 
Sterretjes
Jogchum en Bea Kooi doen verslag met nieuwe eigen foto's.
 
Zaterdag 10 juni gaan we de tuin rond kerk tip top in orde maken. Komen jullie ook? Om 09.00 uur staat de koffie/thee klaar.
 
Zaterdag 24 juni is er dé bazaar van 2017, in de Bethlehemkerk met kunst, kitch, curiosa, boeken, speelgoed enz..
 
Verhuizing
Ds. Jetty Scheurwater verhuist in augustus van Barneveld naar Hilversum
 
Tot half augustus is er de zomer expositie.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 9 juni
 
Zaterdag 10 juni
 
Meet Hilversum op de markt

Zondag 11 juni
ds. Van Halsema
 
Kindercatechese

Dinsdag 13 juni
Leeskring 'Liberaal Christendom' 
 
Donderdag 15 juni
om 16:00:  Lectio Divina in het Stiltecentrum 
 
SAVE THE DATE
 
Zaterdag 24 juni
Bazaar in de Bethlehemkerk
 

Zondag 11 juni

Matteüs 28: 16-20

De leerlingen zien Jezus in Galilea
 
De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden.
 
Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Leest u Kerkbrink ook (graag)?
 
  
Zondag gaat eindredacteur Annechien Cevaal graag in gesprek met jou.

Lees jij Kerkbrink en denk je:
‘Ik heb goede ideeën voor een nieuw thema’ of ‘Ze hadden meneer Jansen moeten interviewen’. Dan is de
redactie op zoek naar jou.

Wil jij eens per maand meedenken over de inhoud? Ben je betrokken in de
eigen wijk? Dan hoop ik jou zondag na de dienst te ontmoeten.

Niet in de kerk? Bel of mail mij: Annechien Cevaal
kerkblad@pknhilversum.nl

06-42777803
 
Bijzondere ervaringen Iona
 
Nadat we een week deel hadden uitgemaakt van de Iona Community verlieten we dit prachtige eiland. Na een ‘leaving service’. In de schitterende Abbey van Iona en werden we letterlijk en figuurlijk uitgezwaaid door stafleden en vrijwilligers.
 
 “Ga terug naar de plaats waar je woont, neem mee wat je hier hebt gekregen en ga er iets mee doen in je eigen leven”. 
 
Nu de gemeentegroep van de Bethlehemkerk, bestaande uit: Gerard Ekelmans,Ellie Lekkerkerker, Marjan Sluiter, Reinder van Dijk, Jetty Scheurwater en Herma Bosma weer terug zijn van de pelgrimage die we samen hebben gemaakt van 19 mei t/m 27 mei j.l. proberen wij dit inderdaad te doen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindercatechese 'Bidden'
 
 
Op zondag 11 juni is er kindercatechese over bidden.
Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom in de Bethlehemkerk vanaf 10.00 uur om te
praten, te zingen, te bidden, te knutselen!
KOM OOK!
 
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
Wij wensen hem alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feestelijk afscheidsfeest
 
Op vrijdag 30 juni organiseren wij een feestelijke avond in onze kerk ter gelegenheid van het afscheid van Erik van Halsema. We willen dat doen op een manier die echt bij Erik past. We starten de avond met een American diner, gevolgd door een inhoudelijk verrassingsprogramma. We sluiten af met een hapje en een drankje.

Lees meer ...
 
 
 
 
Zomer Expositie
 
 
 
Tot half augustus hangt in de Bethlehemkerk werk van leden van de schildersvereniging Kleur en toets, te Hilversum.
De schildervereniging telt meer dan 50 leden die wekelijks schilderen in 12 groepen in ons Atelier aan de Diependaalselaan.
Voor de tentoonstelling hebben meerdere leden 2 schilderstukken ter beschikking gesteld. Het werk is dan ook zeer divers. In juni worden de schilderijen gewisseld.
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Zoek je kunst, kitsch, curiosa, kom dan zaterdag 24 juni naar de bazaar in de Bethlehemkerk.
 
In de kerk kun je van 10:00 tot 16:00 terecht voor tweedehandsboeken, speelgoed, kleine snuisterijen, cd’s maar ook voor vintage kleding en plantjes. 
 
Inbrengen goederen
Heb je spullen die je graag wilt geven voor de rommelmarkt? Dan nemen we die graag in ontvangst op donderdag 22 juni of vrijdag 23 juni tussen 18:00 en 20:00 in de Bethlehemkerk.
 
 
 
Visitatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze wijkgemeente is in 2017 weer aan de beurt voor een visitatie; dat is een pastoraal bezoek met als doel de opbouw van de gemeente. Dit vindt eens in de vier jaar plaats.
 
Twee visitatoren zullen ons op maandag 19 juni bezoeken. Zij spreken met de predikanten en met de kerkenraad en ook met gemeenteleden die dat wensen.
 
Indien u van deze gelegenheid gebruikt wilt maken bent u tussen 18.45 en 19.30 uur van harte welkom in de consistorie van onze kerk. U hoeft zich niet tevoren aan te melden en kunt in vertrouwelijkheid spreken.
 
Avondmaalsviering in kleine kring
 
Op 6 juli is er weer gelegenheid om in een kleine kring het avondmaal te vieren. Dit aanbod is bedoeld voor hen die niet meer in de gelegenheid zijn om op zondagmorgen deel te nemen aan de Tafel van Brood en Wijn.
De viering in het Stiltecentrum duurt ongeveer een half uur waarna we samen koffie en thee drinken.
Als u wilt worden opgehaald en thuisgebracht, neemt u dan contact op met Maria Kruithof.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meet Hilversum 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 'Meet Hilversum 2017' samenkomsten
zijn sociale evenementen waar statushouders
en betrokken bewoners elkaar ontmoeten.

Tijdens deze samenkomsten is er gelegenheid tot
het samen muziek maken. Neem biivoorbeeld deel
aan de drumcirkel-sessies, onder leiding van Hans
Beenhakker. Hij neemt drums en percussie-instrumenten
mee, maar u kunt ook uw eigen instrument
meenemen.
 
ledereen is van harte welkom!

Ervaring met drummen of muzikale kennis is niet
nodig. We communiceren met elkaar door middel
van ritme.

Zaterdag 10 juni, 11.30-14.00 uur, Hilversumse
markt in het centrum.
 
Zondag 2 juli, 14.00- 17.00 uur, Emmauskerk, Kerkelandenlaan 5.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl