communio sanctorum

 
500 jaar en 95 minuten   500 years and 95 minutes
Sinds 1517 zijn 500 jaren voorbijgegaan. Dat is een hele tijd. Of is het slechts een half millennium? Tijd als de vierde dimensie? Wat is tijd?
 
Tijd nemen
Tijd hebben
Tijd vinden
Tijd krijgen
 
500 years have passed since 1517. That’s a long time. Or is it only half a millennium? Time in a fourth dimension? What is time?  
 
To take time
To have time
To find time
To get time
 
 
Néém eens de tijd om de website communio sanctorum een filmpje te bekijken van 9 minuten en 5 seconden…
U hééft geen tijd?
Ik zou zeggen: vínd tijd!
U kríjgt de tijd…
 
Take some time to watch the 9 minutes and 5 seconds clip on the communio sanctorum website...
So you don’t have time?
I would say: find time!
Because you get time…

 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Duifhuizen
Beeldend kunstenaar
 
Yours faithfully,
 
Martijn Duifhuizen
Visual artist
Atelier Duifhuizen, Weteringsingel 14, Berkenwoude, the Netherlands, communio sanctorum