VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva   Smile
 
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
På hemsidan www.dromcentrum.se hittar du mer om drömmar, liksom även verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, böcker, drömtolkningar, med mera …
 
Varmt Välkommen till DrömNyhetsbrevet mars 2016. Det innehåller som vanligt både några ord ”i tiden” och drömtolkning.
Först lite information om årets tre kommande helgkurser med olika teman.
De blir alla i Stockholm (daglokal). Du är välkommen att delta.
Hör bara av dig till minerva-li@comhem.se så får du mera info.

8-10 april: Kroppsorienterat drömarbete. Att arbeta med symtom. Kompendium ingår. fre kl 15 – sö kl 14. Extra: Sö kl 14-18 kommer ”Mirakel-mannen” ’healing-vatten-Lasse’ och du får en scan+behandlng. Ingår=gratis. Ditt eget healingvatten kan köpas.

2-4 sept: Mediumskap, Urskiljning, Intonad, Uppkopplad? Att höra/förmedla hjärtats röst. Förhållningssätt och medvetandenivå. Intuitionsstärkande övningar. Fre kl 15 –sö kl 14.

28-30 okt: Möte med döden. Du får möta din födelse, ditt liv och din död. Varför är du här? Hur kom du hit? Vad är din uppgift här? Fre kl 15 - sö kl 14.
 
Världen har verkligen förändrats under de senaste decennierna. Livet är som en ständigt pågående förändringsprocess. Det gäller att hänga med, att ”surfa på vågen” och inte hålla emot.
Det är inte lätt med alla svängningar, utan kan vara riktigt jobbigt.  Men drömmars huvudbudskap har alltid varit detsamma: ”Välkommen hem till dig själv-Var i dig själv-Älska dig själv”.
Så, sök alltid inuti dig själv efter vad som fungerar för dig, vad som skapar obalans eller balans.
Drömarbete handlar alltid om att se sig själv, hellre än att lägga ut på andra. Stå kvar i sig själv, stå kvar i sin egen kraft.
 
DRÖM
Tre av mina väninnor från skolåldern är gravida.  Jag känner mig lite obekväm för de är ju för gamla för sånt.
TOLKNING
Vilka egenskaper hade dessa tre väninnor då, vid tiden för skolåldern? Dessa egenskaper/förmågor är nu på tillväxt inom dig. Det verkar vara egenskaper som du tycker inte passar. Om du kan sätta fingret på vilka egenskaper det gäller så kan du kanske acceptera dem och låta dem utvecklas och så småningom uttryckas.
 
DRÖM
Jag går och klättrar i något sorts bygge med byggställningar. Krångligt och jobbigt.  Det kommer en man som hjälper mig att hålla balansen så att jag inte ramlar.
TOLKNING
Något nytt håller på att byggas upp i ditt medvetande. Kanske går du igenom något som är krångligt och svårt. Om du använder dig av din logik och din ’maskulina’ styrka så går det lättare, då kommer du att klara det … och ditt nya jag byggs upp successivt.
 
DRÖM
Jag har flera gånger drömt att jag är gravid men får missfall. En gång blev jag skjuten i magen och barnet dog. Varje gång jag vaknar efter en missfalls-dröm känner jag mig tom och ensam, som att jag verkligen förlorat ett barn.
TOLKNING
Något nytt är på tillväxt inom dig som du inte tillåter att utvecklas och komma fram. Något vill utvecklas men du dödar/förbjuder det. Vad kan det vara? En känsla? En förmåga? Något som du skulle vilja uttrycka men håller tillbaka? Vore det min dröm skulle jag titta närmare på det och sedan arbeta med tillåtelse och accepterande.
 
Nattdrömmarna speglar vad som pågår inom oss för tillfället. De tre ovanstående korta drömmarna visar på förändrings- och utvecklingsprocesser, som kanske tar tid och där både accepterande och balans behövs för att det ska gå lättare att ta sig igenom och utvecklas.  Genom att se sitt eget förhållningssätt i det som drömmen förmedlar, kan man hjälpa sig själv att mera smärtfritt tillåta det som sker och bli mera hel, mogen och stark.
Visst är det fantastiskt vilken tillgång vi har till info från Drömkällan som Vägvisare, coach och supporter. En sann och ibland riktigt tuff vän som visar var vi står utan att smickra.  Tar vi till oss budskapet och använder det konstruktivt kan vi lättare förstå både oss själva och livet, det som händer oss och varför.
Tacksam Smile
 
Vill du ha mera info+inspiration är du välkommen till www.dromcentrum.se 
 
Sprid gärna DrömKunskapen genom att skicka detta brev till en vän. Klicka här:
Forward this email to a friend