Nieuwsbrief Studiekeuze123
augustus 2015
 
LAKS per 1 september als waarnemer in bestuur Studiekeuze123
 
Per 1 september 2015 neemt Jelmer Hoogland (foto) namens LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) als waarnemer plaats in het bestuur van Stichting Studiekeuze123.
Jelmer Hoogland (Foto: Robert-Jan Cornelissen)

NIEUW: Digitale les over studiekeuze
Studiekeuze123 heeft een gratis digiles ontwikkeld over het thema studiekeuze waarmee één lesuur kan worden ingericht. Door middel van een klassikaal gedeelte en opdrachten worden de leerlingen op weg geholpen.
Folder en poster voor scholieren
De nieuwste folder en poster van Studiekeuze123 voor scholieren zijn weer verspreid op de scholen!

Heeft u het materiaal niet ontvangen of wilt u meer exemplaren? Bestel de gratis folders en posters via de website:
www.primaonderwijs.nl/studiekeuze123
 
De folder staat ook online.
 
Studiekeuzeconferentie verplaatst naar voorjaar 2016
De Studiekeuzeconferentie van Studiekeuze123 wordt verplaatst naar het voorjaar van 2016. De conferentie stond gepland op 12 november a.s., maar in diezelfde periode vinden ook enkele andere conferenties plaats.

Wij vinden het voor de gemeenschappelijke bezoekers van deze conferenties zinvoller om op meerdere momenten in het jaar kennis te kunnen nemen van onderwerpen met betrekking tot studiekeuze.

Meer informatie over de Studiekeuzeconferentie in het voorjaar volgt binnenkort!
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
Volg ons via
 
 
In deze nieuwsbrief
  • LAKS per 1 september als waarnemer in bestuur Studiekeuze123
  • NIEUW: Digitale les over studiekeuze
  • Folder en poster voor scholieren
  • Studiekeuzeconferentie verplaatst naar voorjaar 2016
 
Bijeenkomsten
 
17 september 2015: Decanensymposium Hva/UvA
 
12 november: Studiesucces 2.0
 
voorjaar 2016: Studiekeuzeconferentie Studiekeuze123
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.