В този брой на нашия бюлетин ще Ви представим д-р инж. Marco Maria Ceriani, главен изпълнителен директор на ILC ( International Lift Components) Srl, изложител на LiftBalkans 2014. В интервю той ще сподели за проектите на фирмата и намеренията за разширяване на партньорската й мрежа в Югоизточна Европа.
 
Ще Ви запознаем и с един от нашите медийни партньори от Германия – престижното списание Lift-Report.
 
Ставайки част от LiftBalkans, единственото специализирано събитие в България за асансьорния бранш, ще се възползвате от възможностите за промоция преди, по време и след изявата. Като изложител чрез бюлетините ни информация за Ваши продукти ще достигне до стотици фирми от страната и чужбина, браншови структури и медии.
 
Организатор:

   
  
  032/ 512 900, 960 011   |   nelly@viaexpo.com    |   www.viaexpo.com
   
 
 
     Изложба
     Брошура 
     Бюлетини
     Партньори   
 

Интересувам се от:


 
Интервю


Уважаеми г-н Ceriani,  ILC е италианска компания с широко портфолио от продукти от асансьорната индустрия.  Моля да ги представите накратко.
ILC е създадена през ноември 1994 г. Основната цел беше да се създаде структура, която да продава на италианския пазар, и същевременно да осигури пред- и следпродажбени услуги, предоставени от самия производител.
Ние предлагаме голямо разнообразие от  компоненти, резервни части или цялостни асансьорни уредби: електрически, хидравлични и асансьори без машинно помещение. Усилията на нашия технически отдел са насочени  най-вече върху усъвършенстване на продуктите или върху подмяната на съществуващите уредби – например нов асансьор в съществуващи шахти.

ILC сега работи върху три основни групи продукти:
- Цялостни системи
- Компоненти
- Резервни части
 
Що се отнася до компонентите, ние разчитаме на дълготрайни и надеждни партньорства с големите европейски компании за производство на компоненти за асансьори като FERMATOR (врати), SAVERA (направляващи релси), EMESA (кабини), CARLOS SILVA (контролери), DYNATECH (защитни елементи ), CEDES (светлинни завеси ), HIDRAL (товарни платформи), GEMENEK (бутони), DAETWYLER (плоски кабели)  и  MP (асансьорни компоненти).
 
В кои страни имате партньори?
ILC изнася за повече от 85 страни по целия свят и ние имаме много партньори. За нас партньорството означава тясно сътрудничество и да предоставим най-добрите услуги за клиентите в дадена страна. В момента присъстваме чрез съвместни дружества или споразумения за дистрибуция в ​​Полша, Русия, Кувейт,  Албания, Бангладеш, Тунис, Сингапур, Франция и Испания. Ние работим усилено за създаването на работни места в много други страни.
 
Имате ли интерес  към пазара на Югоизточна Европа?
Определено, ние сме износители на всички видове асансьорни уредби в целия Балкански регион.
 
Можете ли да ни кажете нещо повече за някои от последните си реализирани проекти?
Наскоро доставихме асансьори за централните ЖП гари в Милано и Торино; панорамни и товарни асансьори в много търговски центрове в Италия и в чужбина; панорамни асансьори за жилищни сгради в Сингапур, Швейцария, Великобритания и др. Ние сме много близо до финализиране на някои проекти на високоскоростни асансьори за многоетажни  сгради в Южна Европа и Северна Африка. Най-вълнуващ  е проектът  Quadruplex, който се отличава с максимално интензивно използване на асансьорната уредба.
 
Какви са Вашите цели, свързани с участието си в LiftBalkans 2014 г., и върху кои продукти ще акцентирате?
По време на LiftBalkans ние ще представим нашата гама от елегантни и модерни асансьори. Активно търсим партньори и целта ни е да засилим присъствието на продуктите ни в източната част на Балканите.

              


Представяне на LIFT-REPORTLift-Report  е специализирано списание и информира повече от 35 г.  за новостите в асансьорната индустрия. То обхваща теми, свързани с асансьорите, ескалаторите, хоризонтални движещи пътеки и компоненти.
 
Медията е ценен източник на информация, подкрепена с факти,  за мениджъри, маркетолози, експерти, техници, международни асоциации, институции и институти, работещи в сектора.
 
Списанието се отличава не само с добър дизайн, но и с интересни статии, посветени на технологични новости, на специализирани събития, законови разпоредби и стандарти.
 
Lift-Report излиза 6 пъти годишно.