Studie in Cijfers Bijblijver
maart 2014
 
Beste contactpersoon Studie in Cijfers,

Met deze Bijblijver willen we u in het vervolg op de hoogte houden van ontwikkeling rond Studie in Cijfers (SiC). Zoals u weet, vindt na het uitkomen van de NSE resultaten de jaarlijkse update van SiC plaats. In deze Bijblijver vindt u meer informatie over de planning en nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst over SiC op donderdagochtend 8 mei.

Voorlopige planning update SiC
studiejaar 2014-2015
Hieronder vindt u de voorlopige planning voor de release van Studie in Cijfers voor studiejaar 2014-2015.
8 mei Bijeenkomst voor contactpersonen SiC
22 mei Data en plaatjes worden beschikbaar gesteld via downloadomgeving
12 juni Deadline voor het aanleveren van eventuele toelichtingen door instellingen (universiteiten dienen ook contacttijd aan te leveren)
17 juni Studie in Cijfers incl. toelichtingen beschikbaar in downloadomgeving
19 juni Deadline voor het doorgeven van eventuele laatste wijzigingen en foutjes in de tekst door instellingen
23 juni Studie in Cijfers definitief

De indicatoren, bronnen en berekeningen bij deze update blijven hetzelfde zoals ze nu zijn, kleine verbeteringen daargelaten.  
Oude versies SiC worden niet bewaard
Houd u er aub rekening mee dat met het verschijnen van de ‘verse’ data in de downloadomgeving de huidige versie van SiC niet meer beschikbaar is. Indien gewenst, is het dus van belang deze op te slaan vóór 22 mei.

Bijeenkomst 8 mei 2014
Op donderdag 8 mei a.s. van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) organiseert Studiekeuze123 een bijeenkomst rond de release van Studie in Cijfers. Tijdens deze  bijeenkomst zal kennisdeling rond de implementatie en het gebruik van Studie in Cijfers centraal staan. De bijeenkomst vindt plaats bij Studiekeuze123, Graadt van Roggenweg 340 in Utrecht.

Meld u aan voor deze bijeenkomst via het contactformulier. Vermeld in het Onderwerp aub: 'Bijeenkomst 8 mei'. Meer informatie volgt binnenkort.

Heeft u suggesties voor onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod zouden moeten komen? Dan horen we het graag. Ook hiervoor gebruikt u het contactformulier.
Wijzigen contactpersoon SiC of opvragen inloggegevens
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.
Overig nieuws
Lancering Studie in Cijfers wo
Op 8 maart jl. is tijdens de bachelordag van de Universiteit van Amsterdam Studie in Cijfers bij alle universiteiten onthuld door Minister Bussemaker. Meer informatie.

Alle hogescholen vóór 1 mei aangesloten bij SiC
De hogescholen die in september 2013 nog niet zijn aangesloten bij SiC, gaan dit alsnog voor 1 mei doen. Dat betekent dat de aanstaande update van Studie in Cijfers wordt gedaan voor het gehele hoger onderwijs.

Studiekeuzeconferentie 22 mei
Op donderdag 22 mei vindt de lustrumconferentie van Studiekeuze123 plaats. Voor deze conferentie met de titel ‘De keus van tegenwoordig. Informatie, inspiratie en innovatie.’ bent u van harte uitgenodigd!

Meer informatie en inschrijven:
www.studiekeuzeconferentie.nl
 
 
In deze Bijblijver:
Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen of universiteiten. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn oriëntatie op zijn studiekeuze. Lees meer over SiC op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
U ontvangt deze SiC Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon SiC. Mocht dit niet juist zijn, neem dan aub contact op met Studiekeuze123.
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.