2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 
Европейската комисия анонсира 2014 г. като година на ефективното използване на отпадъците и ресурсите. Тя е крайъгълен камък за стратегиите за отпадъци и ресурси предвид предстоящите избори за Европейски парламент, които ще окажат влияние върху политическата рамка и целите.

София отново ще бъде домакин на изложението и конференцията „Save the Planet” от 5-ти до 7-ми март. Наблюдават се значителни контрасти в дейностите по управление на отпадъците – развитите страни  рециклират над 60 %  от тях, други – едва 10 %.  Нашата цел е да популяризираме опита на първенците в сектора, които чрез промяна на мисленето на гражданите, законодателни стимули и внедряване на нови технологии са постигнали този  значителен напредък.

В този брой на електронния ни бюлетин  ще ви запознаем с програмата на конференцията и ще ви представим част от изложителите.
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо

www.viaexpo.com       office@viaexpo.com     +359 32 512 900
 

 
Програма на конференцията

Лектори от Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Европейска мрежа на специалисти по околна среда (ENEP), ЕК, ГД „Регионална политика“, Съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT), Българска стопанска камара, Асоциация на  еколозите в общините в България, Столична община, Fost Plus и др.

● Европейският ден за управление на отпадъците, организиран в сътрудничество с ACR+ и ENEP

Делегатите ще се информират за най-новите политики на ЕС, за тяхното изпълнение чрез най-добрите практики, за насърчаване на съвместните действия на бизнеса и общините от  Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. Другите теми са: стратегии за ефективно намаляване на отпадъците и рециклиране, електронно оборудване, използване на компютърни технологии за управление на отпадъци, прозрачност при третиране на отпадъците, разширена отговорност на производителите.

● Енергия от отпадъци  

Перспективите за развитие и реализация на проекти за производство на енергия от отпадъци в Югоизточна Европа са многообещаващи, като най-добрият вариант са публично-частните партньорства. Те са един модерен подход към осъществяване на инфраструктурни проекти, чрез тях се правят значителни инвестиции от частния капитал и не се натоварва държавният бюджет.
 
 

Amis
Tael

Партньори