Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven, Email&Section=108965">klik dan hie

De boedel nu al goed geregeld? 
 

 Nieuwsbrief april 2011

 
 
 
 
 

 

U of uw clienten kunnen de Boedelmakelaar opnemen  in een levenstestament of codicil.
  
  
 

Het is mogelijk om de Boedelmakelaar te machtigen in een levenstestament of codicil voor een correcte en discrete afwikkeling van de boedel. Dit kan onder andere zijn om de erfgenamen te ontzorgen en de zaken voor hen vooraf optimaal te regelen of omdat er geen directe erfgenamen zijn.

Wij zijn een onafhankelijk landelijk werkende organisatie voor het volledig afwikkelen van boedels.

Taxaties - goederen op de juiste waarde taxeren
Verkoop via veiling - waardevolle goederen optimaal te gelde maken
Verhuizing - verhuizing uitvoeren naar nieuwe woning of elders
Ontruimen - volledig leeg opleveren woning en/of verkoopklaar maken
 
Voor meer informatie belt u naar 088 - 0009222 of stuur een mail naar INFO@BOEDELMAKELAAR.NL