20 april 2021
 
Via deze (gratis) nieuwsbrief voor leden én niet-leden willen we alle geiïnteresseerde trainers en trainers in opleiding in Nederland informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de NSTV.
 
Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
 
Bestuur NSTV

 
Agenda:
  • 23 april: Lezing Kosta Poltavets
  • 10 mei: Webinar "Periodiseren in de praktijk"
 
 
Ben jij ST1-trainer? Welkom bij de NSTV!
In onze Algemene Ledenvergadering afgelopen 10 april, zijn onze leden akkoord gegaan met ons voorstel om voortaan ook ST1-trainers toe te laten treden tot onze vereniging.
 
De voornaamste reden om ook ST1-trainers in ons ledenbestand op te nemen, is de gewijzigde opzet van de opleiding. Daar waar in de voorloper van de opleiding "JSB" het accent meer lag op het begeleiden van jeugdschaatsers, ligt nu veel meer het accent op beginselen van het training geven. De KNSB mikt hierop op de doelgroep jongeren, die aan het eind van hun eigen actieve schaatsloopbaan, als assistent-trainer fungeren.
 
In vier online dagdelen komen de basisprincipes van didactiek, pedagogiek, schaatstechniek en veiligheid aan bod. Dit geeft een (toekomstig) trainer goede handvatten om de schaatsers / inline-skaters een leerzame en leuke training te kunnen geven. 
 
De uitgangspunten van het bijscholingsbeleid voor technisch kader zijn een leven lang leren, competentiegericht leren en het behouden en bevorderen van kwaliteit. Dit houdt in dat een trainer na het behalen van zijn diploma zich verder blijft ontwikkelen en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen de schaatssport. Het is mooi om ook enthousiaste ST1-trainers deze kans al te kunnen bieden.
 
Lees hier meer over deze vernieuwde ST1-opleiding.
 
Ben jij of ken jij een trainer die deze vernieuwde ST1-opleiding met succes heeft afgerond? Welkom bij de NSTV!! Kijk op de website voor meer informatie over de NSTV en meld je via mail aan! 
 
Lezing Kosta Poltavets: "In mijn ogen heeft Nederland een stap teruggedaan"
Op vrijdagmiddag 23 april geeft Kosta Poltavets in een online sessie ons zijn visie op het trainerschap.
 
“Wereldrecords moeten terug naar Nederland”, zo kopte het artikel van een interview met Poltavets op Schaatsen.nl
begin november. Het artikel ging verder: “Na tien vruchtbare
jaren in Rusland keerde Kosta Poltavets (57) deze zomer
terug naar het land waar hij zijn trainersloopbaan begon.
Als coach van Team Worldstream, de nieuwe ploeg van
Koen Verweij en Jutta Leerdam, is de in Heerenveen woonachtige coach voornemens om zijn steentje bij te
dragen aan het Nederlandse schaatsen. “In mijn ogen heeft
Nederland een stap teruggedaan.”
 
Poltavets zal ons in deze online lezing meenemen naar zijn
tijd als trainer bij TVM. En natuurlijk zal hij vertellen over de
succesvolle periode als trainer van de Russische ploeg met
o.a. Pavel Kulizhnikov, Denis Yuskov en Natalia Voronina.
 
Hij geeft ons zijn visie op de ontwikkelingen de afgelopen tien jaar in Rusland maar ook in de rest van de wereld. Hoe kan Nederland weer een stapje maken? En hoe kunnen wij daar als trainers aan bijdragen?
 
Een boeiend betoog van Kosta Poltavets, die uiteraard ook openstaat voor vragen vanuit de deelnemers.
 
Nog geen NSTV-lid?
Ben jij gediplomeerd trainer, maar nog geen lid van de NSTV en wil je wel graag aansluiten bij deze lezing? Dan zijn er twee opties:
  • eenmalige deelname á 5 euro: stuur een mail naar info@nstv.nl.
  • lidmaatschap van de NSTV á 45 euro per jaar; in dat geval kun je gratis deelnemen aan talloze bijscholingen door het jaar heen. Als NSTV-lid kun je ook vorige webinars terugkijken. Lid worden doe je eenvoudig online via de site.
Aanmelden voor NSTV-leden
NSTV-leden melden zich uiteraard via de inmiddels gebruikelijke weg via de Ledenportaal.
 
Webinar "Periodiseren in de praktijk" door Peter Kolder
Op maandagavond 10 mei organiseren we in samenwerking met Peter
Kolder een webinar over Periodiseren in de praktijk. Doelgroep deze avond
is niveau 3 trainers. Het thema dat centraal staat, is: “Hoe ontwikkel ik een
programma afgestemd op mijn talenten?”.
 
Peter zal de webinar beginnen met een stukje herhaling van de theorie,
maar wil zo snel mogelijk door naar de praktijk. Want dat is immers
waarnaar veel trainers toch op zoek zijn.
 
Je hebt je ST3-diploma en geeft training aan een groep schaatsers van
welk niveau dan ook. Je maakt een mooie opbouw, maar hoe weet je nou of die werkt?
 
En de theorie is mooi, maar in de praktijk loop je vaak tegen allerlei uitdagingen aan. Je hebt een groep junioren binnen de vereniging en een van hen plaatst zich plotseling voor een belangrijk toernooi wat je niet had verwacht. Of je hebt een groep marathonners die elke week willen pieken, hoe ga je daarmee om? Of schaatsers die in de winter goed willen zijn, maar in de zomer ook op skeelers goede wedstrijden willen rijden. Of je hebt gewoon een groep enthousiaste rijders, van junior tot master, die PR’s willen rijden; hoe maak je voor deze groep een goed werkend plan?
 
Aan bod komt uiteraard een stukje trainingsleer, maar ook gaat Peter in op ‘benchmark’ (MJOP en wat wordt er gereden op dit moment in die leeftijdscategorie met hoeveel training), over presteren en plezier en de begrippen fitheid/frisheid.
 
Tijdens deze interactieve webinar wil Peter echter vooral ingaan op de vraagstukken uit de praktijk. Waar worstel jij mee? Wat is hetgeen waar jij tegenaan loopt? Waar wil jij antwoord(en) op of tips voor hebben?

Nog geen NSTV-lid?
Ben jij gediplomeerd trainer, maar nog geen lid van de NSTV en wil je wel graag aansluiten bij deze lezing? Dan zijn er twee opties:
  • eenmalige deelname á 5 euro: stuur een mail naar info@nstv.nl.
  • lidmaatschap van de NSTV á 45 euro per jaar; in dat geval kun je gratis deelnemen aan talloze bijscholingen door het jaar heen. Als NSTV-lid kun je ook vorige webinars terugkijken. Lid worden doe je eenvoudig online via de site.
Aanmelden voor NSTV-leden
NSTV-leden melden zich uiteraard via de inmiddels gebruikelijke weg via de Ledenportaal.
 
Volg ons ook op Twitter of Facebook