Studiekeuzedatabase Bijblijver
september 2014
 
Release Studiekeuzedatabase september 2014
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 14.7) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De namen van instellingen en vestigingen zijn up-to-date gebracht;
 • De weblinks naar de accreditatiebesluiten en rapporten zijn geactualiseerd en aangevuld;
 • De nieuwste levering (augustus 2014) van de accreditatiescores (NVAO) is verwerkt.
 • Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 22 augustus 2014.
 • De opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, is vernieuwd.
Lees meer over de release van september 2014.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
Aanleveren data voor release november: uiterlijk 23 oktober 2014
De eerstvolgende release (14.8) vindt plaats op 16 oktober. Wijzigingen die tot 18 september bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in november kunt u tot uiterlijk 23 oktober a.s. aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Studiefactsheet:
 • Opleidingsbeschrijving
 • Beroepen
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 23 oktober 2014 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van 20 november 2014.
 
Landelijke conversie HBO-techniekopleidingen
In de komende maanden zal een flink aantal HBO-opleidingen in het domein Techniek worden opgeheven of samengevoegd. Doel van deze conversie is het terugbrengen van het aantal specialistische techniekopleidingen, zodat er een beperkter aantal bredere opleidingen overblijft.
Voor sommige opleidingen betekent dit dat ze zullen worden samengevoegd met andere opleidingen, voor anderen dat ze van naam veranderen. De wijzigingen zullen de komende maanden door DUO worden doorgevoerd in CROHO. Omdat de planning van DUO nog niet bekend is, kunnen we ook niet voorspellen in welke release de wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Zodra de wijzigingen in CROHO beschikbaar zijn, worden ze opgenomen in de Studiekeuzedatabase en getoond op Studiekeuze123.nl.

Controleer uw informatie op Studiekeuze123.nl
Bij elke release adviseren wij dan ook om te controleren of de informatie over techniekopleidingen op Studiekeuze123.nl nog juist is. In sommige gevallen moet bijvoorbeeld de beschrijvende tekst en/of de afstudeerrichtingen worden aangepast, toegevoegd of verwijderd. Indien u de teksten in het Webformulier van opleidingen die worden samengevoegd of worden opgeheven nog wilt (her)gebruiken, zorg er dan voor dat u deze tijdig heeft opgeslagen en bewaard.

Studie in Cijfers
De gevolgen voor Studie in Cijfers (SiC) zullen worden verwerkt zodra alle wijzigingen die samenhangen met deze Techniekconversie zijn doorgevoerd. De contactpersonen SiC van de instellingen zijn hierover geinformeerd.

Logo en foto op Studiekeuze123.nl trekt meer bezoekers
Opleidingen die een logo en een foto tonen op Studiekeuze123.nl worden vaker bekeken dan opleidingen zonder logo of foto. Dit blijkt uit de webstatistieken van Studiekeuze123.

Mocht uw instelling nog geen logo en/of foto hebben op Studiekeuze123.nl, lever deze dan aan via het e-mailadres info@studiekeuzeinformatie.nl. De foto en/of logo dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Alle bestanden .png bestand
 • Logo: 130 x 95 pixels
 • Thumbnail logo: 104 x 72 pixels
 • Foto: 410 x 275 pixels
Heeft uw instelling meerdere vestigingslocaties, dan is het mogelijk om per locatie een logo en/of foto aan te leveren. Het is niet mogelijk om per opleiding een logo en/of foto aan te leveren.

Studiekeuze123 zorgt er vervolgens voor dat het logo en/of de foto getoond worden.

Open dagen invoeren in Webformulier/Hodex
Wij verzoeken u weer alle open dagen van uw instelling aan te leveren via Hodex of het Webformulier. Zo kunnen we ervoor zorgen dat bij de start van het nieuwe schooljaar in september studiekiezers weer de meest actuele informatie hebben over de open dagen. Uiteraard geldt dit ook voor uw opleidingsinformatie!

Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.