van trainers - door trainers - voor trainers
 
 
 
 
Nieuwsbrief NSTV - mei 2013
 
 
Via deze (gratis) nieuwsbrief willen we alle NSTV-leden en andere geïnteresseerde trainers (in opleiding) steeds informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de NSTV.
 
Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
 
Bestuur NSTV

 
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 
Nieuwe website live!
De afgelopen periode is hard gewerkt de informatie van de oude omgeving in een nieuwe, dynamische omgeving over te zetten waarbij we tevens de mogelijkheden van ‘social media’ hebben meegenomen, zodat we op een heel laagdrempelige en interactieve manier met onze leden kunnen communiceren.
 
De activiteiten zijn makkelijk door één klik op de activiteit op de homepage maar ook in de activiteitenkalender te bekijken. We hebben een tabblad met links naar handige websites voor trainers toegevoegd. En natuurlijk hebben we de speciale ‘login’ voor onze leden in stand gehouden, waarachter de kennisbank zit met presentaties van bijeenkomsten en lezingen, en waarin je je lidgegevens kunt aanpassen.
 
Via onze vernieuwde site hopen we je nog beter en sneller van nieuws en activiteiten te voorzien. We hopen je dan ook vaak als bezoeker op onze site, en natuurlijk bij onze activiteiten, tegen te komen!
 
Neem een kijkje op onze nieuwe site: www.nstv.nl!
 
Masterclass door Jos Geijsel: "Hardlopen en sprongen effectief voor het schaatsen??"
Op zowel woensdag 5 als woensdag 12 juni organiseert de NSTV een masterclass, verzorgd door topsportfysioloog Jos Geijsel, met als onderwerp:
 
“Hardlopen en sprongen effectief voor het schaatsen?”
 
Het unieke van schaatsen is het low-impact karakter. De beenspieren hoeven geen klappen en schokken op te vangen, zoals bij het hardlopen wel het geval is. Schaatsen levert nauwelijks spierpijn op en het risico op spierblessures is veel geringer dan bij hard en harder lopen, hoog- en verspringen.
 
Toch is het (vooral) in de zomer cultuur (geworden) dat er veel aan loop- en conditietrainingen gedaan wordt. Het is goedkoop, veilig en overzichtelijk te organiseren. Maar… moet er wel of niet gelopen en gesprongen worden in de schaatstraining?
 
Meer informatie en aanmelden via de site.
 
Presentaties Trainerscongres beschikbaar
In het weekend van 19 en 20 april vond de ledenvergadering van de NSTV, gecombineerd met een lezing en het trainerscongres, plaats in Hoevelaken. Een succes!
 
Het begon al op vrijdagavond, met een enerverend betoog van topsportfysioloog Jos Geijsel. Met argumenten en onderzoeksconclusies waardoor het de vraag is of tapering-off in het schaatsen wel de juiste manier van periodisering is, hield hij de deelnemers aan zich gekluisterd. 
 
Na deze lezing de jaarlijkse ledenvergadering, waarbij een groot aantal leden aanwezig was om het reilen en zeilen van de vereniging te bespreken en te discussiëren over aanverwante onderwerpen.
 
Zaterdag begon het congres, dat we samen met de KNSB en NLcoach organiseerden, met een presentatie door Jac Orie. Met een inspirerend verhaal en zeer duidelijke uitspraken zoals we die van hem gewend zijn, gaf hij zijn visie over team, management en coaching. 
 
Daarna volgden in twee sessies vier verschillende workshops. Ook daar werd volop kennis uitgewisseld en discussies gevoerd. 
 
Kortom, weer een uitermate geslaagd NSTV-weekend, dat zeker voor herhaling vatbaar is!
 • Lees hier een uitgebreider verslag van het congres
 • Op onze nieuwe, openbare Facebook-pagina vind je een fotoimpressie van het weekend
 • En achter de Login vind je de presentaties van de workshops
 
Bijscholingsbeleid KNSB-trainers
Per 1 juli 2013 geldt er een nieuw bijscholingsbeleid voor trainers met een KNSB-licentie. Het algemene uitgangspunt in dit nieuwe beleid is “een leven lang leren”, en dat houdt in dat je als trainer na het behalen van het diploma je verder blijft ontwikkelen en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen de schaats- en skatesport.
 
Het bijscholingsbeleid geldt voor trainers met een diploma op niveau 2, 3, 4 en 5 voor de disciplines langebaan, shorttrack, inline-skaten, kunstrijden en marathon.
 
Wil je in het bezit blijven van je trainerslicentie, ben je voortaan verplicht jaarlijks een aantal bijscholingen te volgen. Per bijscholing die je volgt, ontvang je één of meerdere punten. Het aantal bijscholingen dat per jaar gevolgd moet worden verschilt per niveau.
 
De NSTV is een van de partijen die door de KNSB geaccrediteerd is om bijscholing voor trainers te mogen geven. Dit betekent dat je ook voor het deelnemen aan de regionale bijeenkomsten (gericht op niveau 2) en masterclasses (gericht op niveau 3 en hoger) punten krijgt om je licentie te behouden.
 
Let op:
 • De bijscholing gaat in vanaf 1 juli 2013
 • Voor het komende seizoen moet je tussen 1 juli en 1 september 2013 je licentie via de KNSB webshop kopen, dit kan nog eenmalig zonder bijscholing gevolgd te hebben
 • Als trainer ben je ZELF verantwoordelijk voor de aanvraag van je technische kaderlicentie, dit loopt dus niet meer via je vereniging
Hier vind je alle informatie van de KNSB over het nieuwe bijscholingsbeleid.
 
Wie helpt ons aan een penningmeester?
Ondanks onze zoektocht en het actief benaderen van mensen voor deze functie, hebben we helaas nog altijd geen nieuwe penningmeester gevonden, ter vervanging van Gerard Koorn, die een jaar geleden al had aangekondigd per april 2013 zijn activiteiten als penningmeester stop te zetten.
 
Ken jij iemand in je omgeving met interesse in cijfertjes en waarvan je denkt: die kan jullie uit de brand helpen, geef ons dan een seintje. Voor deze vacature is het niet per se nodig in bezit van een trainersdiploma te zijn. Interesse in en passie in de schaats- en inline-skate sport is voldoende! 
 
Hoofdkenmerken van de taken:
 • Beheren financiën, dit betreft ongeveer inkomende 50 facturen op jaarbasis plus de contributiefactuur voor de leden
 • Opstellen jaarrekening en financieel jaarverslag
 • Opstellen begroting
 • Contributie-inning
 • Organiseren van regionale bijeenkomsten
 Lees meer over de vacature op onze site!
 
Over de NSTV...
 
De NSTV levert een bijdrage aan de schaats- en (inline) skatesport door het vergroten van het kennisniveau van het technisch kader. Ons aanbod is gevarieerd en (schaats)sportspecifiek. Wij richten ons op trainers van alle schaatsdisciplines: langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en het inline-skaten.

Door het jaar heen biedt de NSTV leden en potentiële leden verschillende mogelijkheden op het gebied van kennis delen en ontwikkelen. Voor verenigingstrainers en -begeleiders, maar ook voor gewestelijke en nationale trainers. Zowel gediplomeerd als in opleiding, van niveau 2 tot en met 5.

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.