Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2017 nr. 09
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kerk in Actie: Kiesadvies
 
Geslaagde ontmoetingsmiddag
 
Kliederkerk op Goede Vrijdag
 
Bezinning in de Veertigdagentijd
 
Expositie Els & Gesiena
 
Boek Menno Veldstra
 
Films in de Veertigdagentijd
 
 
 
Zondag 5 maart
1e zondag van de veertigdagentijd
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: ''Waar leef je van?"
 
 
Voorganger:
ds. Erik van Halsema
 
Sterretjes
 
Het oppasteam heeft versterking nodig.
 
 
We zoeken vrijwilligers voor de donderdag.
 
 
Paaskaarsen
Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars 2017 bestellen. Op de zondagen 19 en 26 februari en 5 maart zijn de kaarsen te bestellen bij de koster. Voor de Paasdagen heeft u hem dan in huis.
 
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Maandag 6 maart
Moderamen 
 
Dinsdag 7 maart  Ontspanningsmiddag
voor senioren

Donderdag 9 maart
Gesprekskring senioren

Zondag 12 maart  Ontmoetingsbijeenkomst sectie Buitenwijkers
 
 
 

Zondag 5 maart

Matteüs: 4: 1-11

­
De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. 2 Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets te eten. Hij had erge honger gekregen. ...
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Kiesadvies van Kerk in Actie
 
Het is deze dagen verkiezingstijd tot medio maart!
 
Weet u wie er profiteert en wie er de dupe wordt van uw stem op woensdag 15 maart?

Het Kerk in Actie KiesAdvies helpt u in 21 vragen op weg bij het bepalen van uw keuze.
 

Geslaagde ontmoetingsmiddag

Na de dienst van zondag 19 februari j.l. vond de eerste ontmoetingsmiddag in de Bethlehemkerk plaats.
O.l.v. ds. Jetty Scheurwater, Reintje Hofman, Maria Kruithof en Kees Schipper werd het jaarthema “Deel je leven” in vier workshops uitgewerkt.
Ditte Oerlemans en Jacqueline Hendrikse verzorgden de lunch voor ruim 40 gemeenteleden uit de sectie Kerkelanden. Lees meer ...
 
 
 
 
Kliederkerk op Goede Vrijdag
 
 
 
 
 
 
Op Goede Vrijdag, 14 april is er van 10.00 – 13.00 uur weer Kliederkerk.
 
We hebben nodig:
 
- Ouderen/jongeren, die mee willen denken bij de voorbereiding , helpende handen op de dag zelf en pannenkoekenbakkers.
Wil je komen helpen of heb je nog vragen, spreek ons dan gerust aan, mail ons of kijk op www.bethlehemkerk.nl
 
Maar ook:
- Lege blikken en glazen potten/vazen (doorsnede minimaal 15 cm en hoogte van ± 15 cm of hoger).
 
U mag ze bij één van ons inleveren of in zaal 1 in de kerk zetten. Alvast bedankt!
 
Corine, Gonda en Christa
 
Bezinning in 40-dagentijd
 
De veertigdagentijd is begonnen. Vanaf Aswoensdag dag zijn er veertig vastendagen; de zondagen worden niet meegerekend. Het is een tijd van inkeer. 
 
Voor bezinning thuis is er de veertigdagentijdkalender, in de vorm van een boekje, die aansluit bij het thema ‘Sterk en dapper’. Voor elke dag op weg naar Pasen een stukje bezinning
Een andere vorm van bezinning vindt u in de 40dagentijdapp. Deze biedt elke dag een Bijbeltekst met korte uitleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expositie: Nijhof & Van der Leij
  
 
Els Nijhof en Gesiena van der Leij zijn allebei leerlingen van Mark van Praagh [foto links]. Els krijgt nog steeds les. Gesiena is wegens omstandigheden opgehouden.
 
Wij houden allebei van kleuren. Kleuren weven en mengen door middel van kleurpotloden en verf. We worden getroffen door allerlei zaken om ons heen. Hun uitstraling willen wij vangen in beeld door heel goed te kijken.
 
Bij Els vloeien natuur en fantasie soms in elkaar over. Dat is de vrijheid van het beeldend bezig zijn en de kracht van de amateur/kunstenaar.
 
Boek Menno Veldstra
 
Lezen voor het goede doel!
 
Kinderen en keizers, een bijzonder verhaal dat speelt in het Rome van de late eerste eeuw na Christus, is uitgegeven.
 
De auteur, Menno Veldstra, stelde vorig jaar vijftig exemplaren van dit boek beschikbaar voor de diaconale jongerenreis naar Ghana.
 
 
 
Films in de 40-dagentijd:
6 dinsdagen 'Sterk en dapper'
 
Voor de zesde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen of anderszins gaan over lijden en opoffering: Sterk en Dapper.
 
Iedere film wordt voorafgegaan door een inleiding en na afloop kort nabesproken. De dinsdagen zijn 7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april en 11 april.
 
De eerste film op dinsdag 7 maart: Silence.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl