NSE Bijblijver
mei 2015
 
Resultaten Nationale Studenten Enquête 2015 bekend!
In tegenstelling tot de recente luide studentenprotesten in Amsterdam blijken studenten in Nederland tevredener dan ooit over hun opleiding. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2015 die Studiekeuze123 donderdag openbaar heeft gemaakt. 
Meer dan 700.000 studenten van 72 hogescholen en universiteiten werden uitgenodigd om de NSE 2015 in te vullen. Maar liefst 38,9% deed mee. Lees meer over de resultaten van de NSE.

Bekijk de resultaten per opleiding op www.studiekeuze123.nl.
 Rapport over NSE 2010-2014
Dit jaar brengt Studiekeuze123 in juni, voor het eerst, een onderzoeksrapport uit waarin het landelijk beeld van de NSE resultaten (en verwante bronnen) wordt weergegeven. Dit rapport bevat allereerst een verdiepingsanalyse van de NSE resultaten van het jaar 2014. Welke verschillen zijn te ontdekken als ingezoomd wordt op bijvoorbeeld vooropleiding, de masterstudent of op het thema contacturen? In het kader van het vijfjarige bestaan heeft Studiekeuze123 zich daarnaast de vraag gesteld wat voor gegevens de afgelopen jaren (2010 tot en met 2014) zijn verzameld. Welke resultaten zijn er aan de hand van deze verzamelde data te ontdekken? Dit rapport zal online worden geplaatst. Uiteraard ontvangt u hierover bericht.
Dankmail
Gisteren heben alle studenten die hebben deelgenomen aan de NSE2015 een e-mail ontvangen waarin zij bedankt worden voor het geven van hun mening.  De tekst van deze dankmail staat op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse.
Verzending factsheets
Woensdag zijn de factsheets NSE 2015 op de post gegaan, zodat alle CvB's dan wel directies van de deelnemende instellingen deze donderdag ontvangen hebben.
De NSE Contactpersonen hebben de factsheets eerder al ontvangen.

Dit jaar heeft Studiekeuze123 het ontwerp van de factsheets via een Creative Commons-licentie beschikbaar gemaakt. Hierdoor is het nu voor instellingen mogelijk om maatwerk-factsheets te maken. 
Inmiddels hebben 36 mensen de ontwerpbestanden gedownload. Deze zijn te verkrijgen via onze website.  
Evaluatie NSE Contactpersonen 
Afgelopen maand hebben de NSE Contactpersonen per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de evaluatie over het verloop van de NSE 2015. Maar liefst 45 personen hebben deze evaluatie (gedeeltelijk) ingevuld!
De resultaten worden terugkoppeld tijdens de Slotbijeenkomst op dinsdag 26 mei en zijn daarna terug te lezen op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse. Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog via info@nse.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.