Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  4 maart 2021
Nieuwsbrief 2021-1

In deze nieuwsbrief:

Hoe politiek zou moeten werken
Column Kitty Jong
 
De Sociale Alliantie ging onlangs in gesprek met minister Koolmees van SZW. Kitty Jong, voorzitter dan de alliantie en vice-voorzitter van de FNV, schrijft er een column over. Over de kloof tussen de soms rauwe werkelijkheid van ervaringsdeskundigen en de systeemwereld van politiek en uitvoeringsorganisaties.
 
Klik hier om de column te lezen.
 

Er zit verandering in de lucht
Er is nauwelijks doorheen te komen, door die dikke verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Tientallen pagina’s per verkiezingsprogramma met honderden concrete voorstellen. Een tijdrovende zoektocht om de overeenkomsten en verschillen te ontdekken. Raf Janssen vestigt in deze bijdrage de aandacht op een paar voorstellen die mogelijk een nieuwe tijdgeest aankondigen. Maar… een paar zwaluwen maken nog geen zomer! Oude vormen en gedachten blijken taai en zijn nog lang niet gestorven.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Het woord 'armoede' in verkiezingsprogramma's
De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA) wilde weten in hoeverre de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen aandacht besteden aan armoede. Het resultaat deelden ze met hun lezers in hun nieuwsbrief.
 
 

Verkiezingsprogramma’s over armoede en schulden
Komt er als gevolg van de toeslagenaffaire dan toch een einde aan het toeslagenstelsel? Het minimumloon, wat gaat daarmee gebeuren? En hoe willen de politieke partijen omgaan met mensen met grote schulden? Plusonline maakte een overzicht van wat er in de verkiezingsprogramma’s over sociale voorzieningen en schuldhulp gezegd wordt.
 
Klik hier om dit overzicht te lezen.

Klem tussen balie en beleid
Hoe kan het dat zoveel burgers de dupe zijn van een falende overheid, zoals bij de Toeslagenaffaire? De Tweede Kamer deed er onderzoek naar en de conclusies zijn op 25 februari gepresenteerd in het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’.
 
 

Als verrekenen een beperking is
Voor mensen met een uitkering is werken niet altijd een bron van inkomsten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder bijna 800 mensen met een arbeidsbeperking. De uitkomsten zijn onthutsend.
 
 

Streng maar onrechtvaardig
De bijstand gewogen
 
Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken gebruikt zijn Jaarboek 2020 om de bijstand onder de loep te nemen. Een gastredactie heeft deze bundel samengesteld met 13 bijdragen van achttien Nederlandse sociale wetenschappers, rechtsfilosofen en sociaal filosofen over de rechtvaardigheid van de bijstand. Jan Maasen maakte een boekbespreking.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.