Nieuwsbrief 26 Kracht van Utrecht

en de Vrienden van Amelisweerd

Utrecht, 8 september 2012

 
Aan onze abonnees en belangstellenden,
 
Deze nieuwsbrief komt voort uit de samenwerking met de Vrienden van Amelisweerd, de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid, de Fietsersbond en een groeiende groep van bewoners en experts in de stadsregio. 
 
Ons gezamenlijk doel is concrete voorstellen in daden om te zetten hoe we in de Utrechtse stadregio:
* de omslag naar een meer duurzame mobiliteit, schonere lucht en meer leefbare stad gaan maken;  
* een nieuwe aanslag op ons kostbare Amelisweerd (bomenkap, lawaai en vervuiling) kunnen voorkomen;
* met alternatieven om "binnen de bak van Amelisweerd" te blijven;
* in plaats van de plannen van Rijkswaterstaat voor 2 x 7 rijstroken en veel meer autoverkeer langs Utrechtse woonwjken;
* in dialoog met de stad, het bestuur en de politiek. 
 
We nodigen u uit: doe en denk met ons mee: mailto:info@krachtvanutrecht-initiatief.nl
  

Inhoud van deze Nieuwsbrief
 
1. Stemadvies bij 7 stellingen
2. CPB-doorrekening Files bestrijden doe je door investeren in OV en een congestieheffing
3. Vrienden van Amelisweerd vieren op 30 september ruim 40 jaar bestaan met artistiek programma 
4. Belangstelling voor onderzoeksdocumentaire Luchtverontreiniging, een onvrijwillig risico
 

1. Stemadvies bij 7 stellingen

De bewonersgroep ‘Laat Lunetten niet stikken heeft, met de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september in aantocht, aan partijen om hun mening gevraagd over de plannen tot verbreding van de A27/Ring Utrecht. Een uitstekend initiatief!

De stellingen zijn met het resultaat te vinden op https://sites.google.com/site/laatlunettennietstikken/action-items/stemwijzer-2012-tweede-kamerverkiezingen. Trek  zelf uw conclusie over welk partijen echt iets willen doen aan de druk van het autoverkeer en welke partijen zich echt willen inzetten voor het behoud van Amelisweerd!


2. CPB doorrekening: Files bestrijden doe je investeren in OV en een congestieheffing

Het zal niet veel mensen zijn ontgaan dat het Centraal Planbureau (CPB) de verschillende verkeizngsprgramma’s heeft doorgerekend op effecten. In de media is de aandacht vooral gegaan naar werkgelegenheid, koopkrachtplaatjes en zorgkosten.

 

Zeker zo interessant is de doorrekening van alle programma’s van de gevolgen voor de aan pak van files. De uitkomsten en een toelichting is te vinden op p. 55-58 van het samenvattende deel (hoofdstuk 2) van http://www.cpb.nl/campagne/keuzes-in-kaart-2013-2017.
Wat blijkt? De partijen die de files willen oplossen door gewoon meer asfalt aan te leggen scoren veruit het slechtst. Al die miljarden leiden slechts tot toename van files: bij de VVD nemen de files met 10% toe en bij de PVV 12%!

Linkse en groene partijen meest effectief

Volgens het CPB is een combinatie van flinke investeringen in openbaar vervoer, het afschaffen van reiskostenvergoedingen voor de auto en het inzetten van een congestieheffing om spitsgebruik van auto’s tegen te gaan het meest effectief. GroenLinks dringt de files het meeste terug: 67%, gevolgd door D66 (47%), PvdA (37%) en Christenunie (32%). De SP haalt 20%, het CDA - 7%.

In het rapport zijn ook verdere doorrekeningen op het gebied van onder meer energie en klimaat (p.40 e.v.), en natuurbeleid (p.58) te vinden. De uitkomsten daarvan liggen vrij sterk in het verlengde van de uitkomsten op mobiliteitsgebied.


3. Vrienden van Amelisweerd vieren ruim 40 jaar bestaan met artistiek programma


Op 24 september 2012 is het 30 jaar geleden dat 672 bomen in Amelisweerd werden gekapt voor de aanleg van de A27. Het heeft de Vrienden vanAmelisweerd niet belet om te blijven opkomen voor de bijzondere landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Al ruim 40 jaar!

Wanneer?
Zondag 30 september van 13.30 - 17 uur

Wat is er te doen?
Met beeldend kunstenaar Ienke Kastelein, filmer Jan Ketelaars, l’udspeler Karim Eharruyen en gespreksleider Joop Kools hebben we een artistiek programma samengesteld waarin poëtische reflectie en inspiratie voorop staan; onder de titel Boom Bomen Bos. 

Tevens is er een tentoonstelling met materiaal van 40 jaar Vrienden en het daaruit voortvloeienden Kracht van Utrecht-initiatief. 

Waar?
Stayokay, Bunnik, Rhijnauwenselaan 2, Bunnik

Bijdrage of donatie
De bijdrage in de kosten bedraagt € 10,- p.p. Een hogere bijdrage p.p. in de vorm van een donatie mag natuurlijk
ook. SOESA is als ANBi-instelling geregistreerd. 

Meld u aan bij bakkersoesa@gmail.com

Meer informatie over deze Inspiratiemiddag: 


4. Belangstelling voor de documentaire "Luchtverontreiniging, een onvrijwillig risico"

Zojuist gereed gekomen: de onderzoeksdocumentaire van 25 minuten over luchtverontreiniging in Utrecht en Nederland - de gezondheidseffecten en de politiek eromheen. Een COPD patiënt op zoek naar antwoorden spreekt in deze film met twee astmapatienten, hoogleraar milieu-epidemiologie Bert Brunekreef, de utrechtse wethouder van verkeer Frits Lintmeijer, jurist/activist Kees van Oosten en de initiatiefgroep 'Kracht van Utrecht'. De conclusie: luchtverontreiniging in Nederland is hoog - een van de hoogste van Europa - de gezondheidseffecten zijn groot en de politieke wil om het op te lossen lijkt ver te zoeken. Productie: Alexander Beunder, in samenwerking met Kracht van Utrecht en de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid.

Preview? Kijk op http://vimeo.com/46197107

Belangstelling om - met ons - de film te bekijken en na te spreken op wat u zelf kunt doen? Mail ons info@krachtvanutrecht-initiatief.nlTot zover, tot (weer-)ziens, hoort zegt het voort!

Met vriendelijke groet, 

Jos Kloppenborg
Jan Korff de Gidts (06 3363 0344)


Doe en denk met ons mee.

Kortom een uitdaging: wie wil meer weten? We komen naar u toe. Wie stelt zijn huiskamer open om met uw vrienden en buren onze motieven, kennis en ervaringen uit te wisselen? Idee: een lunchbijeenkomst op uw bedrijf? mailto:info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

Tips: Blijf abonnee, overleg met ons en wordt actief
Binnen enkele maanden is het aantal abonnees enorm gegroeid naar meer dan 1300 abonnees. We ontvangen veel mails en vragen en er zijn veel mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Wie wil overleggen over uw bijdrage? Klik hieronder op (Gegevens wijzigen)  en vul ~ via de website~  uw eigen gegevens aan en geef aan waar uw interesse ligt / wat u zou kunnen bijdragen. 
 
Verzoek: schrijf u niet uit
Hoe eerder we van u als abonnee horen waar u in geinteresseerd bent, des te beter kunnen we u informeren. Want als u zich nu na onvangst van deze nieuwsbrief gaat uitschrijven, blijft u verstoken van al onze Nieuwsbrieven….

Wilt u zich desondanks uitschrijven gebruik dan onderstaande link. Dank voor uw belangstelling.