BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 1
Januari 2013
2013. Nytt år - nya möjligheter. Men först vill jag börja med att titta bakåt. 2012 var Barnkulturår i Göteborg. En språngbräda inför framtiden, var tanken. Jag tror att Barnkulturåret har betytt mycket för kulturen i Göteborg. Vi har fått möjlighet att kompetenshöja oss genom en mängd föreläsningar, konferenser och seminarier. Vi har haft ett fantastiskt teaterår - ett axplock bara: 5boys.com på Backa Teater, Projekt ID på Regionteater Väst som gick i graven, Blå och rosa band på Teater Tamauer... listan kan göras mycket lång.
 
Alla vi som jobbar med barnkultur på olika sätt gjorde året till en framgång. En hyllning ska också gå till Annelie Eriksson som fungerat som projektledare för hela Barnkulturåret! 
 
Barnteaterakademin avslutade året med en sista blogginlägg. Om ni inte redan läst Suzanne Ostens text så gör det!

Nu går vi vidare mot nya mål, nya projekt, nya samtal och nya möten. Vi ses.  

Lisa Nowotny, projektledare Barnteaterakademin
 
Nyårshälsning på bloggen:
Våra barn och framtiden 
 
Vi önskar medkännande barn, omdömesgilla, solidariska medborgare och fler fantastiska entrepenörer och förbluggande nobelpristagare. Hur ska det gå till?
 
Suzanne Osten, konstnärlig ledare för Unga Klara, skriver årets sista inlägg på Barnteaterakademins blogg. Läs inlägget här >
 
- - - - - - -
 
Reading - fyra nya pjäser för barn & unga
18 februari kl 18-20.30 på Backa Teater
 
 
I workshopprojektet ”Inspiring to Play” har Isa Schöier, Jonathan Lehtonen, Anna Nygren och Christofer Bocker och fyra sydafrikanska dramatiker arbetat tillsammans under två workshopsessioner, en i Kapstaden och en i Lund. Workshopen har haft ”poverty/fattigdom” som tema och inom ramen för projektet har ingått skolbesök både i Sydafrika och Sverige i syfte att undersöka begreppet ”fattigdom”. Utifrån research och egna iakttagelser har deltagarna skrivit dramatiska texter som vänder sig till barn och unga.
 
Tillsammans med Assitej avslutas nu projektet med ett soppsamtal och reading av de svenska texterna. Välkomna till Backa Teater, Lärdomsgatan 1, Lindholmen, den 18 februari kl 18:00-20.30.

Fri entré - soppa på köpet! Anmälan senast den 11 feb på info@barnteaterakademin.se.
 
 
- - - - - - -
 
Barnteaterakademin i Frankfurt
 
 
I december deltog Barnteaterakademin i Autorenforum für Kinder- und Jugendtheater i Frankfurt ett författarforum som samlade dramatiker agenter och förlag från bl a Tyskland, Schweiz, Ungern, Österrike och Sverige. Med på resan var dramatikern Johanna Emanuelsson, som var en av vinnarna vid Barnteaterakademins dramatikertävling 2008 och som sedan dess även spelats på bl a Dramaten (Älvsborgsbron) och Göteborgs Stadsteater (Mittens Rike). Johannas nyöversatta pjäs Guck ich falle! (Titta jag faller) presenterades vid en reading och i ett panelsamtal. Barnteaterakademin deltog även i ett panelsamtal om hur man på olika sätt kan främja dramatiker och dramatiska texter för barn och unga.  
 


På bilden: Anna Berg, Regionteater Väst, Lisa Nowotny, Barnteaterakademin och Johanna Emanuelsson i Frankfurt på Autorenforum für Kinder- und Jugendtheater. 
 

 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Månadens tips!
 
 

Välja säte, och 12 andra sätt att förändra världen 
En föreställning inspirerad av den afro-amerikanska sömmerskan Rosa Parks. När hon 1955 blev tillsagd att lämna sitt säte i bussen till en vit man så vägrade hon att göra det, vilket var emot lagen vid den tiden. Arresteringen av Parks blev ett startskott för ett uppvaknande av den moderna medborgarrättsrörelsen i USA. För åk 7-9. Regi Frida Röhl. Urpremiär 31 januari på Regionteaterväst i Uddevalla. www.regionteatervast.se

 
 
 
 
 
Barnkultursymposium

20-22 mars 2013 är det dags för Centrum för barn-kulturforsknings årliga symposium. Denna gång kommer symposiet att handla om kvalitet i barnkulturen, ett rykande aktuellt tema! Symposiet är kostnadsfritt och presenterar aktuell och ny forskning inom barnkultur. Läs mer om symposiet här >
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Lisa Nowotny, projektledare
0706-47 94 18
031-331 54 08
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se