Nieuwsbrief Studiekeuze123
december 2013
 
Tom Dousma vertrekt als directeur Studiekeuze123
Per 1 januari a.s. stopt Tom Dousma als directeur van Stichting Studiekeuze123, in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
 
  Tom Dousma: “Terugkijkend op mijn periode als directeur, kan ik oprecht zeggen dat Studiekeuze123 de brug slaat tussen vo en ho. Diverse projecten hebben laten zien dat in goede samenwerking met het onderwijsveld veel bereikt kan worden om de studiekiezer te faciliteren bij het maken van zijn/haar studiekeuze. Ik wil u allen bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking.”
 
Tom wordt opgevolgd door Ingrid Kolkhuis Tanke-Prinsenberg. Zij gaat vanaf maart 2014 de uitdaging aan om, altijd in goede samenwerking, Studiekeuze123 verder op de kaart te zetten.
 
Universitaire Studie in Cijfers
Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een universitaire ‘Studie in Cijfers’, welke in 2014 gereed zal zijn. Hierin wordt o.a. de studenttevredenheid, het aantal eerstejaars, de contacttijd in het eerste jaar en de doorstroom naar het tweede jaar getoond. De universitaire Studie in Cijfers is ontwikkeld in samenwerking met de VSNU, dataspecialisten van de universiteiten, jongerenorganisaties en Studiekeuze123. De bijsluiters van hogescholen zijn reeds gereed en te vinden op de webpagina van de deelnemende instelling en op Studiekeuze123.nl. Meer informatie over Studie in Cijfers.
 
Wet Kwaliteit in Verscheidenheid op Studiekeuze123.nl
Studiekeuze123 is bezig ervoor te zorgen dat in de loop van 2014 vergelijkbare informatie voortkomend uit de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid kan worden verzameld en getoond. In het begin van 2014 zullen de hogescholen en universiteiten gevraagd worden deze informatie zoveel mogelijk aan te leveren, zodat we via Studiekeuze123.nl studiekiezers kunnen informeren. Het betreft informatie over de ‘studiekeuzecheck’, maar ook over BSA in latere jaren en over schakelprogramma’s. Meer over de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid.
 
Nationale Studenten Enquête 2014
Op 13 januari 2014 worden ruim 650.000 studenten in het hoger onderwijs weer uitgenodigd om de Nationale Studenten Enquête in te vullen. Deze jaarlijkse landelijke enquête vraagt studenten hun opleiding en instelling te beoordelen op onderwerpen als inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan en docenten. Dit jaar participeren nog meer instellingen dan vorig jaar: 71 hogescholen en universiteiten zullen deelnemen.
 
Meer informatie over de Nationale Studenten Enquête. Volg de NSE ook op twitter via #NSE2014.
 
Conferentie Studiekeuze123: 22 mei 2014
Studiekeuze123 bestaat in 2014 vijf jaar. We grijpen deze gelegenheid aan om een lustrumconferentie te organiseren op 22 mei 2014 te Bunnik. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een inspirerend programma! De officiële uitnodiging volgt volgend jaar. Noteer a.u.b. de datum alvast in uw agenda!
 
Nieuwe site: www.deAssociatedegree.nl
Vanaf 1 september 2013 heeft de Associate degree een vaste plek in het hoger beroepsonderwijs. Op die datum is een nieuwe wet ingegaan die dit regelt. Vanaf 21 november 2013 is de website www.deAssociatedegree.nl in de lucht met informatie en voorlichtingsmateriaal over de Associate degree. Het actuele aanbod van Associate degrees is uiteraard op Studiekeuze123.nl te vinden.
 
Fijne feestdagen!
Studiekeuze123 kijkt terug op een productief jaar. Het jaar 2013 stond in het teken van een succesvolle Nationale Studenten Enquête met de hoogste respons tot nu toe: 39%.
 
Studie in Cijfers voor de hogescholen is gelanceerd en uitgerold en er is een goed begin gemaakt met de ontwikkeling van een universitaire bijsluiter. De site Studiekeuze123.nl werd dit jaar meer dan ooit bezocht en er is, voor het eerst gezamenlijk met de hogescholen en universiteiten, een voorlichtingscampagne voor de studiekiezer ontwikkeld.
 
Kortom, een jaar waarin we samen met u de studiekiezer zo goed mogelijk hebben gefaciliteerd bij zijn/haar studiekeuze. Het team van Studiekeuze123 wil u hiervoor hartelijk bedanken en wenst u fijne feestdagen!
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
Volg ons via
 
 
In deze nieuwsbrief
 
Bijeenkomsten
 
Alvast vastleggen in de agenda:
22 mei 2014:  Lustrumconferentie Studiekeuze123
 
 
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.